ARCHIWUM: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

wydarzenia | ogłoszenia

 
 
 
 
 
Forum rolnicze
XI Forum Rolnicze
AM - 15.03.2018

Odbyło się wczoraj w Kramsku. W programie forum znalazły się między innymi tematy: gospodarka łowiecka na terenie powiatu konińskiego, rachunkowość w rolnictwie, w tym rozliczenie VAT oraz JPK, omówienie zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018 oraz omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu terytorialnego i rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa.

Fora rolnicze to w Wielkopolsce inicjatywa dobrze już znana i ciesząca się dużym zainteresowaniem. Tego rodzaju spotkania odbywają się co roku i są płaszczyzną do wymiany informacji oraz dyskusji o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolnikom i producentom z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa.

Organizatorem spotkań jest Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

 

 
8 marca z Adą Biedrzyńską
8 marca z Adą Biedrzyńską
AM - 11.03.2018

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem Podwieczorku z Adrianną Biedrzyńską, który odbył się w minioną sobotę w sali Domu Pracy Twórczej w Kramsku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Całość poprowadził Leszek Bonar - dziennikarz związany z łódzkim ośrodkiem TVP. Przybyli mogli posłuchać opowieści z życia gwiazdy filmowej oraz wysłuchali kilka piosenek w jej wykonaniu. Była też okazja do zrobienia sobie pamiątkowej fotografii.

Podziękowania na ręce Adrianny wraz z bukietem pięknych kwiatów złożył Andrzej Nowak, który w retrospekcyjnych wspomnieniach wrócił do czasów wspólnych z Adrianną egzaminów.

 
 
XXXVII sesja Rady Gminy w Kramsku
XXXVII sesja Rady Gminy w Kramsku
AM - 24.02.2018

21 bm. odbyła się XXXVII sesja rady gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania z działalności wójta za okres od 29 grudnia 2017 r. do 20 lutego 2018 r., po czym przystąpili do realizacji porządku obrad sesji.

W pierwszej kolejności podjęli (nie bez ostrej dyskusji i celnych spostrzeżeń), uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. Wniosek taki złożył do rady gminy dyrektor GOK-u, Przemysław Domagalski, który wyjaśniał zainteresowanym powody takiej decyzji. Ostro ripostował radny Marian Wieczorek, który powoływał się, między innymi na niekwestionowane osiągnięcia filii na przestrzeni ostatnich lat z wyłączeniem ostatnich 10-ciu (brakowało bowiem już środków nie tylko na jej doposażenie, ale i również na bieżącą działalność). To w głównej mierze - jego zdaniem - przyczyniło się do upadku filii. W wyniku dyskusji, większość radnych wstrzymała się od głosu, przeciwko likwidacji był jedynie wyżej wspomniany Marian Wieczorek. Głosów za likwidacją było 6.

Dużo emocji wywołała również uchwała  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. Ostatecznie "zwyciężyła" propozycja Piotra Krenca, tj. 250 zł miesięcznie.

Ponadto przyjęto uchwały: w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2018; w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym oraz nauczycielom oddziałów przedszkolnych i przedszkola realizującym zajęcia w oddziałach, do których oprócz dzieci 6-letnich uczęszczają także dzieci młodsze.

Po wolnych wnioskach i zapytaniach, przewodniczący rady - Waldemar Białecki, zakończył XXXVII sesję.

 
 
Turniej szachowy i jarmark hobbystów
Turniej szachowy i jarmark hobbystów
AM - 20.02.2018 | tekst: Leonard Paczesny
I  OTWARTY  TURNIEJ  SZACHOWY  „TRZECH  ZAKOLI  WARTY– KRAMSK 2018”  rozegrany został w połowie ferii zimowych - 18 lutego 2018 roku, od godz.10:00  do 17:00 , w „Gościńcu Izabell” w Izabelinie.                                 

Celem imprezy jest popularyzacja „królewskiej gry” wśród mieszkańców naszego regionu. To adresowana do młodzieży szkolnej propozycja atrakcyjnego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Być może udział w naszym turnieju stanie się przyczynkiem do zawiązania szkolnych kół szachowych – to nasze marzenie.

Organizacji turnieju podjęli się właściciele „Gościńca Izabell” - Krystyna i Kazimierz Jędrowscy z Izabelina, popularyzator szachów – Leonard Paczesny oraz Piotr Ślesiński i Robert Majdecki, będący jednocześnie sędziami turnieju.        
Państwo Jędrowscy organizowali już wcześniej duże szachowe imprezy, toteż podjęli się tego zadania również ze względu na znakomite warunki lokalowe Gościńca - dogodny dojazd i dużą ilość miejsc parkingowych, proponując też szeroką ofertę żywieniową restauracji.

W turnieju wzięli udział amatorzy oraz zawodnicy do II kategorii szachowej, bez względu na wiek. Wystartowało 37 zawodników reprezentujących miasto Konin, Stare Miasto, Wolę Podłężną z gminy Kramsk, KS GOK „Dwie Wieże” Brzeźno z gminy Krzymów oraz zawodnicy Klubu „Hetman Konin i  najliczniejsi z M - GOK „Gambit” Ślesin. To właśnie oni nadawali ton rozgrywkom turniejowym.                                                                                              

Zwycięzcą turnieju został Krzysztof PAKOSZ z Konina, zdobywając 8,5 punktów, na 9 możliwych do osiągnięcia. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się: Szkoły podstawowe - klasy: I –III: Oliwia NAWORSKA z „Gambit” Ślesin - 5,5 pkt, 5 zwycięstw. Klasy: IV – VI: Adam GŁĄBIAK – z „Gambit” Ślesin - 6 pkt, 6 wygranych partii. W kategorii: Gimnazja – szkoły średnie: I – Arkadiusz ŁAPOT z „Gambit” Ślesin – 6,5 pkt przy 6 wygranych partiach.   

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, z tempem 10 minut na zawodnika. Najlepszą zawodniczką turnieju została Nikola MAJDECKA, a najmłodszym uczestnikiem 9-letnia Natalia DORYWALSKA, obie zawodniczki klubu „Gambit” Ślesin. 

Obowiązujące wpisowe pozwoliło zapewnić zawodnikom ciepły posiłek, wypieki „Gościńca Izabell” i napoje. Mieszkańcy gminy Kramsk byli zwolnieni  z wnoszenia wpisowego.  

Patronat nad turniejem sprawował Starosta Koniński, a puchary i nagrody rzeczowe ufundowali ponadto: Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie, właściciele „Gościńca Izabell”, Zarząd Gminny PSL Kramsk, radna powiatu z ramienia PSL - Maria Wróbel oraz sponsorzy turnieju.   

Równolegle w Gościńcu odbywał się Jarmark Hobbystów i Kolekcjonerów z możliwością wymiany, zakupu, wyceny i skorzystania z fachowych porad kolekcjonerskich.                                                                                                

Popularność szachów w regionie zauważalnie wzrasta za sprawą dobrych osiągnięć wielu działających już klubów. Startem w tym turnieju, stworzono więc możliwość wzorowania się choćby na M - GOK „Gambit” Ślesin, z nadzieją na zawiązywanie nowych, szkolnych klubów szachowych czy działających przy Gminnych Ośrodkach Kultury.

 

 
Przedszkolne zabawy i bale
Przedszkolne zabawy i bale
AM - 16.02.2018

Na dniu Babci i Dziadka byłem w punkcie przedszkolnym w Patrzykowie. Również tam gościłem z aparatem fotograficznym na balu karnawałowym. Niepowtarzalni wykonawcy i niepowtarzalny klimat.

Zobacz: Dzień Babci i Dziadka | Bal karnawałowy

 
 
Wspólnie na 100-lecie Niepodległości
AM - 15.02.2018
Stu muzyków na stulecie niepodległości - wyjątkowy koncert odbył się 11 lutego w Kleczewie. Jednocześnie zagrały trzy składy: Orkiestra Dęta z Brzeźna w gminie Krzymów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP i GOK w Kramsku oraz Orkiestra Dęta MGOK w Kleczewie. Jak mówi Robert Żurański, kapelmistrz kleczewskiej orkiestry - pomysł pojawił się spontanicznie. Chodziło o to, by zrobić wspólnie coś wyjątkowego.
Zobacz: koncert w Krzymowie | koncert w Kleczewie
 
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka
AM - 23.01.2018
 
Za sprawą mojego wnuka Macieja trafiłem tego dnia na uroczysty Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez uczniów klasy 0 w niepublicznej szkole podstawowej Helenów-Święciec prowadzonej przez stowarzyszenie "Jesteśmy razem".
Było cudownie. Okolicznościowe występy poświęcone przybyłym gościom nie tylko mnie przypadły do gustu.
Dziadkowie i Babcie otrzymali drobne upominki. Było pyszne ciasto i dobra kawa. I był to czas by wspólnie radować się z uśmiechów naszych kochanych wnuków.
 
 
26 Finał WOŚP w Kramsku
 
26 Finał WOŚP w Kramsku
AM - 19.01.2018

Fundacja WOŚP to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu w każdą drugą niedzielę stycznia organizuje zbiórkę pieniędzy, które przeznaczane są potem na zakup sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych w naszym kraju. Podczas 25 dotychczasowych Finałów Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 825 mln zł. Za to kupionych zostało blisko 45 tys. urządzeń, które trafiły do 650 szpitali w całej Polsce.

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia 2018 roku. Na ulicach w Polsce, ale także w kilkudziesięciu miastach na całym świecie, kwestowało blisko 120 tys. wolontariuszy. Celem tej największej akcji charytatywnej w naszym kraju było pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Oprócz zbiórki ulicznej odbyło się tysiące koncertów, happeningów i innych wydarzeń, a o godz. 20 tradycyjnie przestrzeń nad wieloma miastami rozświetliło "Światełko do nieba".

81 423 542 zł – taką kwotę udało się zebrać do północy w dniu podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Dziękujemy, dobranoc!" – tymi słowami Jurek Owsiak zakończył wielki finał.

W Kramsku też graliśmy i zbieraliśmy pieniądze. I też osiągnęliśmy rekord - 10 375 zł !  To dzięki tym wszystkim, którzy chcą pomagać innym. Nie będę szczegółowo opisywał kto był, kto dał, ile i dlaczego. Nie będę wymieniał artystów występujących na scenie. Byliśmy wszyscy razem i chcieliśmy pomagać!

Zapraszam do obejrzenia krótkiego zapisu video z tego wydarzenia.

 
Samorządowe kolędowanie - Ślesin 2018
 
Samorządowe kolędowanie - Ślesin 2018
AM - 17.01.2018

Jedenasty już raz, tym razem w Ślesinie, odbyło się Samorządowe kolędowanie. Ten piękny "festiwal", jak powiedział proboszcz parafii w Ślesinie, ks. Leszek Rybka, zapoczątkowano w Sompolnie i był to wspólny pomysł obecnego burmistrza Sompolna Romana Bednarka i radnego Andrzeja Prętnickiego.

Przybyłych samorządowców powitał burmistrz Ślesina Mariusz Zaborowski w towarzystwie orkiestry dętej oraz młodzieży z M-GOK w Ślesinie. Występom przyglądał się Leszek Galemba - poseł na Sejm VIII kadencji oraz wspomniany na wstępie ks. proboszcz. Całość poprowadził Andrzej Prętnicki.

Od kilku już lat kolęduje nasza ekipa, a od samego początku bierze w niej udział zespół "Bravo" ze swoim kierownikiem Jerzym Smolarkiem. Tak więc nie mogło ich zabraknąć i w tym roku.

Na scenie ośrodka kultury zobaczyliśmy i usłyszeliśmy w tym roku samorządowców z: Ślesina, Krzymowa, Sompolna, Skulska, Wierzbinka, Babiaka oraz silną grupę ze starostwa powiatowego w Koninie. Zanosi się, że w przyszłym roku dołączą samorządowcy z Wilczyna a kolejne samorządowe kolędowanie odbędzie się w ośrodku kultury w Brzeźnie (gm. Krzymów), na które to zaprosił dyrektor tegoż ośrodka Krzysztof Kędziora.

Były podziękowania, ciepłe nie tylko słowa, trochę humoru i dużo dobrego jedzenia. My też tam byliśmy.

 
 
Noworoczne spotkanie
Noworoczne spotkanie
AM - 12.01.2018

Wczoraj, na sali w Spółdzielni Socjalnej, odbyło się noworoczne spotkanie władz gminy z naszymi sołtysami. Od kilku lat takie spotkania stały się już tradycją i są okazją do wspólnych rozmów nie tylko o problemach naszej gminy ale i tych osobistych. Noworoczne życzenia złożył przybyłym Waldemar Białecki - przewodniczący rady gminy oraz Maria Kordyl - zastępca wójta gminy.

W spotkaniu uczestniczyli także Marianna Desecka - skarbnik gminy oraz Andrzej Nowak - kierownik referatu ds. oświatowych.

Jasełka w Rudzicy

Jasełka w Rudzicy
AM - 10.01.2018
W minioną sobotę, w miejscowości Rudzica odbyły się, tradycyjne tutaj już, jasełka zorganizowane przez sołtysa Tomasza Pecelerowicza. Znakomite widowisko w wykonaniu młodych i nieco starszych mieszkańców tegoż sołectwa pozwoliło przybyłym na nieco dłuższe świętowanie tegorocznych świąt. Życzenia noworoczne mieszkańcom złożyli ks. Zbigniew Cabański - proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie oraz Marianna Desecka - skarbnik gminy Kramsk. Ks. Artur Krzyżanowski - proboszcz parafii pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Matulewicza w Koninie-Laskówcu pobłogosławił opłatek, po czym wzajemnie składano sobie życzenia i dzielono się opłatkiem.
 
Po artystycznych występach wszyscy zasiedli do wspólnego stołu na którym pojawiły się wigilijne przysmaki przygotowane przez cztery rodziny z Rudzicy. Spotkanie było też okazją do podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych dożynek. Z rąk sołtysa otrzymały film "Dożynki w Rudzicy" zrealizowany przez POLONIA Tv Studio.
 
Organizator składa serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji całego przedsięwzięcia: straży, gospodyniom wiejskim, radzie sołeckiej, dzieciom, rodzicom oraz Magdzie Nowackiej.