ARCHIWUM: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

wydarzenia | ogłoszenia

 

 

Wielkanocne życzenia Wójta Gminy
AM - 31.03.2021

 


 

XIII Kramskie Wybijanie Żuru

XIII Kramskie Wybijanie Żuru
AM - 25.03.2021
Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi w Kramsku organizowane jest „wybijanie żuru“. To impreza nawiązująca do lokalnej tradycji, która była symbolicznym pożegnaniem się z żurem, spożywanym przez cały Wielki Post. Zwyczaj polegał na tym, że grupa młodych mężczyzn zamalowywała żurem okna domów, w których mieszkały panny.
 
W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, impreza otwarta się nie odbyła. Zrealizowany zaś film temu tematowi poświęcony ma przybliżać tradycję i obrzędy wielkanocne naszego regionu.
 
Więcej na stronie www.gokramsk.pl
 
 
 

 


 

XXVIII sesja Rady Gminy Kramsk
AM - 9.03.2021
Nieco inaczej niż zwykle przebiegła ostatnia sesja, która odbyła się 3 marca w auli szkoły podstawowej w Kramsku. Pod nieobecność Marka Lidźbińskiego poprowadziła ją Halina Rogowska, która po powitaniu zacnych gości, pracowników urzędu gminy oraz radnych, przeszła do realizacji proponowanego porządku obrad.

Zagadnienia dotyczące szans i zagrożeń w zakresie gospodarowania wodą na obszarze gminy
Kramsk referowali:

- Jolanta Nawrocka, członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych,
- Paweł Markowski, członek Zarządu ZE PAK Konin,
- dr Bogumił Nowak, dyrektor RZGW w Poznaniu,
- Jan Bartczak, dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, oraz
- Jakub Makarewicz, dyrektor generalny Geofabryka Sp. z o.o.
 
Zainteresowanych tą tematyką odsyłam do wysłuchania i obejrzenia tej części sesji, do materiału filmowego.
 
Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji wójta o działalności w okresie od 10 lutego 2021 roku do 2 marca 2021 roku.
 

 

Radni podjęli jeszcze kilka ważnych do prawidłowego funkcjonowania gminy uchwał, między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2021 oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

W wolnych wnioskach rozgorzała gorąca dyskusja wokół treści ulotki informacyjnej, która rozpropagowana została na terenie naszej gminy. Gorąco zachęcam do zapoznania się również z tym materiałem.

- Mamy zintensyfikowany napływ mieszkańców do Woli Podłężnej i Rudzicy, gdzie nadrabiamy braki w zakresie infrastruktury, ale trudno zapomnieć o wszystkich pozostałych mieszkańcach gminy - mówi wójt. - Zarzucamy wójtowi niegospodarność. To co zaobserwowaliśmy, te cyfry pokazują, że pieniądze uciekają w różne, dziwne miejsca, nie tam gdzie powinni iść – mówią inicjatorzy referendum.

W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcia może warto wyciszyć emocje, a na powstałe i narosłe problemy spojrzeć gospodarskim okiem rady gminy,  która stara się widzieć potrzeby wszystkich mieszkańców i dysponować budżetem w sposób racjonalny.

- Nigdy nie jest to arbitralna decyzja wójta. Tego typu działalność podlega społecznej kontroli. Być może nie zawsze wszyscy znają nasze motywy, zasadność, podłoże realizowania niektórych inwestycji. Zawsze byłem nastawiony, żeby działać racjonalnie i gospodarnie - podkreśla wójt Nowak.

Przypomnijmy w tym miejscu trochę faktów z historii naszej gminy.

 


AM - 8.03.2021


Budżet uchwalony

Budżet uchwalony
AM - 12.02.2021
10 lutego odbyła się sesja budżetowa. Uczestniczyło w niej 14 radnych, 3 sołtysów, wójt oraz sekretarz gminy.
 
Po wysłuchaniu informacji wójta o działalności w okresie od 29 grudnia 2020 roku do 9 lutego 2021 roku, radni przystąpili do dalszej pracy zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.
 
 
 
Po odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez wójta,  odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz odczytano opinię komisji stałych Rady przez jej przewodniczących.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, dwóch było przeciw uchwale.
 
Ostateczne kwoty to 58547860 PLN po stronie dochodów i 57847860  PLN po stronie wydatków.
Jedną z ważniejszych uchwał, którą podjęto jeszcze podczas tegoż posiedzenia, była uchwała  w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk oraz uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.
 

Tegoroczny finał
AM - 27.01.2021

W tegorocznym 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej gmin w zbiórce ulicznej uczestniczyło 15 wolontariuszy. Tym razem to właśnie dzięki Nim i oczywiście hojności mieszkańców gminy  udało  się zebrać 3824,13 zł i 8,20 €. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i kwestującym.
 

 

Samorządowe kolędowanie
AM - 27.01.2021
Utwór "Wśród nocnej ciszy "w wykonaniu naszych samorządowców podczas XIV Samorządowego Kolędowania w Sompolnie. Śpiewali z nami: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn, Sompolno i Babiak.