ogłoszenia | pracownicy | świadczenia | rejony | projekty | oferty | kontakt
 
 
 
 
  Ogłoszenie Wójta Gminy Kramsk o otwartym naborze Partnerów dla GOPS w Kramsku w celu wspólnego
  opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach ... Czytaj więcej
   AM - 30.11.2018. Źródło - Karol Dolański
 

"Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Kramsk na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kramsk nr 30/2011z dnia 01 lipca 2011. Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 29 lipca 2005 ( Dz.U nr 180 poz.1493) oraz Uchwała Rady Gminy Kramsk nr IV/28/11 z dnia 15 lipca 2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Czytaj więcej

AM - 20.02.2015. Źródło - Monika Dębińska

W dniach 23 lutego – 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli następujących środowisk: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza , Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00 w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych (lista na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

AM - 09.02.2015. Źródło - Monika Dębińska

 

Szanowni Państwo!

25 czerwca 2013r. w wyniku pożaru budynków komunalnych w Pyrzycach, które doszczętnie spłonęły, bez dachu nad głową zostało 14 rodzin (64 osoby w tym 15 dzieci). Ofiary pożaru zostały zupełnie z niczym. Solidaryzując się z rodzinami poszkodowanymi w pożarze, burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech, zwraca się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie finansowe dla poszkodowanych. Gmina Pyrzyce uruchomiła specjalne konto na które można wpłacać pieniądze w tytule zaznaczając ,, Pomoc dla pogorzelców”: 12 2030 0045 1110 0000 0270 0660
Ponadto informacje o potrzebnej wszelkiej pomocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach pod numerem telefonu: 91 561 1150 lub 662 027 400 oraz bezpośredni kontakt z burmistrzem pod numerem telefonu: 603 587 902

AM - 01.07.2013. Źródło - Karol Dolański

 

Zmiana godzin pracy pracowników socjalnych. Czytaj więcej

AM - 14.01.2013. Źródło - Karol Dolański

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku organizuje zbiórkę odzieży oraz środków pielęgnacyjnych dla niemowląt. Czytaj więcej
AM - 23.11.2012. Źródło - Barbara Elert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku pragnie poinformować, iż powiat koniński przystąpił do realizacji pilotażowego programu wspierającego osoby niepełnosprawne z terenu powiatu pod nazwą AKTYWNY SAMORZĄD. Czytaj więcej

AM - 28.08.2012. Źródło - Karol Dolański

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zbiórkę zbędnego sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, kocy, ręczników, mebli, nadających się do dalszego użytkowania, które zostaną przekazane osobom potrzebującym z terenu naszej gminy. Czytaj więcej

AM - 17.08.2012. Źródło - Karol Dolański

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku informuje, iż osoby zainteresowane pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka celem złożenia wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Czytaj więcej

AM - 17.08.2012. Źródło - Karol Dolański

OKÓLNIK dotyczący naboru osób chętnych do udziału w kolejnej części projektu „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE” w 2013 roku..

AM - 17.08.2012. Źródło - Karol Dolański


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM DO SUKCESU” W KRAMSKU W PARTNERSTWIE Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAMSKU zaprasza do udziału w projekcie "Nowe Otwarcie OWSS" - Wsparcie dla spółdzielni socjalnych z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu zadania publicznego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej
 
AM - 13.06.2012. Źródło - Barbara Elert