historia | zabytki | miejsca pamięci | publikacje | sylwetki | herb | honorowi obywatele

Herb Gminy Kramsk

Inicjatorem nadania herbu gminie Kramsk był Józef Karmowski - wójt gminy.

Prace legislacyjne nad nadaniem herbu rozpoczęły się pod koniec 1997 roku. Autorem projektu jest Krystyna Mikołajczak z Konina. Herb był uhonorowaniem 25-lecia istnienia gminy w nowej rzeczywistości. Nadany został gminie przez Radę Gminy w czerwcu 1998 roku na zakończenie II kadencji samorządu terytorialnego.

Herb stanowi odzwierciedlenie historii gminy Kramsk. Kolor zielony, bazie oraz widoczna rzeczka nawiązują do nazwy Kramska, która wywodzi się od strumienia Krompiny, płynącego z północy na południe przez łąki należące do wsi Kramsk i wpadającego do rzeki Warty na prawym jej brzegu. Słońce sugeruje pejzaż i radość.