wydarzenia | ogłoszenia

 

okręgi wyborcze       |       obwody głosowania

 

 

1 | 2 | 3 | 4 |

 

 

RGW                                                                                                          Kramsk 19.04.2018r.

 

OKÓLNIK

         W związku ze świętem przypadającym 3 maja 2018r.  pierwszy czwartek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w miejscowości

Kramsk- Łęgi, Kramsk ul: Kolejowa, Kościelna, Bogusławskiego, Słoneczna , Powstańców Wielopolskich, Rynek, Południowa, Pogorzelna, Wojska Polskiego 

odbędzie się 5 maja 2018r. od godziny 7.00 .

W okresie od 1 maja do 30 września popiół odbierany będzie raz w miesiącu w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w danym miesiącu.

 

Z. up. Wójta

Anna Urbaniak

Inspektor ds. ochrony środowiska

rolnictwa i gospodarki wodnej


 

RGW                                                                                                          Kramsk 19.04.2018r.

OKÓLNIK

         W związku ze świętem przypadającym 1 maja 2018r.  pierwszy wtorek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w miejscowościach:

Anielew, Rudzica, Długa Łąka, Rudzica Leśniczówka, Morzysław-Kolonia

odbędzie się 30 kwietnia 2018r. od godziny 7.00 .

W okresie od 1 maja do 30 września popiół odbierany będzie raz w miesiącu w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w danym miesiącu.

 

Z. up. Wójta

Anna Urbaniak

Inspektor ds. ochrony środowiska

rolnictwa i gospodarki wodnej


AM - 23..04. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


AM - 20..04. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 16..04. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 13..04. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informacja o wynikach konkursu RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dotyczącego  instalacji  fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Kramsk

5 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5149/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie.

Listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania można znaleźć pod linkiem do strony http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/899/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_do_Uchwa%C5%82y_Nr_5149_2018.pdf?1523277094

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Kramsk zgodnie z powyższą listą został oceniony pozytywnie i  znajduje się na 42 miejscu listy rankingowej, jednakże ze względu na niewystarczającą  alokację środków w konkursie nie został wybrany do dofinansowania. 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz wyników naboru można przeczytać na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy Kramsk

                                                               /-/ Maria Kordyl

AM - 10..04. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/

AM - 06..04. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
    Placówka Terenowa w Koninie

informuje:

„Upadek to nie przypadek”

AM - 06..04. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kramsk.

AM - 06..04. 2018. Źródło - Marlena Przedwojska


AM - 30..03. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 30..03. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 28..03. 2018. Źródło - Ania Urbaniak


AM - 28..03. 2018. Źródło - Ania Urbaniak


 

AM - 28..03. 2018. Źródło - Ania Urbaniak


Polacy w Chicago – projekt historii mówionej dla młodzieży

Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów urodzonych w latach 2001-2004 do udziału w projekcie historii mówionej. Jego ideą jest spotkanie młodzieży polskiej i amerykańskiej. Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Historii Chicago, Muzeum Polskim w Ameryce oraz Uniwersytetem Loyola organizuje projekt tematycznie związany z chicagowską Polonią. Główne wątki związane są z pokazaniem ponad 150-letniego doświadczenia wielu pokoleń polskich emigrantów mieszkających w Chicago. Czytaj więcej

AM - 22..03. 2018. Źródło - Andrzej Nowak


AM - 22..03. 2018. Źródło - Maria Kordyl


XXXVIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 29 marca 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 22..03. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 15..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


Na prośbę ks. Przemka z naszej kramskiej parafii, publikujemy dodatkowe informacje odnośnie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK). Czytaj więcej


AM - 12..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 12..03. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 12..03. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 12..03. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj więcej

AM - 07..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


 AM - 01..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017 - aktualizacja

 AM - 28..02. 2018. Źródło - Karol Dolański


 AM - 26..02. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

·         Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,

·         Samodzielnie przez swój program księgowy,

·         Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,

·         Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

 AM - 22..02. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 22..02. 2018. Źródło - Michał Niedźwiecki


W związku z obowiązkiem składnia wniosków w roku 2018 w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków.
W załączniku znajdują się wskazówki do założenia konta w aplikacji eWniosek. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus 15 marca 2018 r. konta należy zakładać w aplikacji eWniosek.
Ponadto informuję, że w przypadku, gdy konto do aplikacji zostało założone we wcześniejszych kampaniach poprzez złożenie wniosku papierowego o nadanie loginu i kodu dostępu w Biurze Powiatowym ARiMR to loginem nie jest numer producenta, a numer wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Jeżeli rolnik nie pamięta takiego loginu to w celu uzyskania tego loginu należy zgłosić się do Biura Powiatowego ARiMR. Dla beneficjentów, którzy uzyskali dostęp do aplikacji Wniosek w kampanii 2017 loginem jest numer producenta.
Planujemy przeprowadzenie szkoleń dla rolników zgodnie z załączonym harmonogramem.

AM - 14..02. 2018. Źródło - OCHRONA ŚRODOWISKA


W związku z realizacją projektu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych", w którym partycypuje Gmina Kramsk, ruszyła modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie konińskim (również w Gminie Kramsk).
Zakres prac modernizacyjnych obejmie m.in. prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach.
Więcej szczegółów w załącznikach 1 oraz 2

AM - 14..02. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 13..02. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 13..02. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 12..02. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 12..02. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


XXXVII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 09..02. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 31..01. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 31..01. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 30..01. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 22.01. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 22.01. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 12.01. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 12.01. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 10.01. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 08.01. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 03.01. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 03.01. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Zastępca Wójta Gminy Kramsk informuje, iż projekt zgłoszony przez Gminę Kramsk „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.
Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.
Po zakończeniu oceny merytorycznej Instytucja Zarządzająca podejmie decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.

AM - 02.01. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 02.01. 2018. Źródło - Anna Urbaniak