Tutaj znajdziecie najbardziej potrzebne rodzaje pism urzędowych: wnioski,
oświadczenia, podania, zgłoszenia. Korzystanie z nich ułatwi Wam niewątpliwie
kontakt z urzędem oraz skróci czas niezbędny do załatwienia danej sprawy (interesujących Cię materiałów szukaj w odpowiednim wydziale).

Szukasz czegoś, a tego tutaj nie znalazłeś? Napisz do mnie.
 
Serwis Dziennika Ustaw  |  Dziennik Urzędowy woj. wielkopolskiego
   

 

 
 1. Oświadczenie o stanie majątkowym do celów podatkowych

 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 3. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierownika jednostki organizacyjnej gminy

 4. Oświadczenie majątkowe radnego gminy

 5. Uchwała - Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Kramsk na lata 2008 - 2018

 6. Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Kramsk na lata 2008 - 2018 - załącznik do uchwały

 7. Uchwała - Program współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

 8. Plan gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2011 - 2015Plan lokalnego rozwoju gminy Kramsk 2005 - 2013
 9. Strategia rozwoju gminy Kramsk 2005 - 2017

 10. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Kramsk zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania w 2011 roku

 11. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

 12. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla kolejnego ucznia w rodzinie

 13. Kwestionariusz personalny kandydata
 14. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 15. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 16. Deklaracja o wysokości dochodów

 17. Oświadczenie

 18. Program współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 19. Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

   

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP

 5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 6. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

 7. Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania terenu

 8. Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

 9. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości (art. 93 art. 94)

 10. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości (art. 95)

 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania z mpzp
   

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015

 

OŚWIATA

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

 2. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla kolejnego ucznia w rodzinie