Informacje przez SMS: kanał informacyjny „Kramsk SMS info”

Bądź zawsze dobrze poinformowany dzięki nowej usłudze powiadamiania SMS-em!


Informacje zawarte w przesłanym SMS-ie będą dotyczyć ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych w naszej gminie jak również kanałem tym będziemy przekazywać komunikaty o lokalnych zagrożeniach np. silny wiatr, blokady lokalnych dróg, itp.


W zasadzie za SMS-y wysyłane do Ciebie przez „Informacje SMS” nie powinieneś ponosić żadnych kosztów. Wszelkie koszty dodatkowe, które naliczy Twój operator sieci komórkowej (np. za otrzymanie zagranicznego SMS-a), będą musiały zostać zapłacone przez Ciebie.


Aby móc korzystać z tej wygodnej usługi powiadamiania SMS-em wystarczy wejść na stronę www.gminakramsk.pl i wpisać swój numer telefonu komórkowego.


Możesz w dowolnej chwili wyrejestrować się z usługi otrzymywania informacji SMS-em. Aby odwołać otrzymywanie SMS-ów wyślij zwrotnego SMS-a o treści NIE.


Zastrzeżenia prawne Wszystkie informacje są starannie selekcjonowane i dokładnie opracowywane. Nie mniej jednak może się zdarzyć że - z uwagi na charakter komunikacji SMS-em - informacja może być spóźniona, niepełna lub nie zostać przesłana. "Informacje SMS" nie udzielają żadnych gwarancji funkcjonowania tej usługi, dostępu do wiadomości, tematu wiadomości, kompletności czy też poprawności przesyłanych danych.

 

  
Telefon komórkowy (9 cyfr)