Wykaz telefonów wewnętrznych*

pokój funkcja nr inne
1

sekretariat

214, 215 247.03.11
2

wójt

235 247.03.13
3

sekretarz gminy

229 247.03.14
5

stanowisko ds. kadrowych i obsługi rady gminy/ewidencja ludności

213  
6

referat ds. finansowych

233  
7

radca prawny

220  
8

informatyk

234  
9

kasa

231  
10

referat ds. finansowych/podatki

232  
11

świadczenia rodzinne - Barbara Rymarowicz

211 246.29.01
    świadczenia rodzinne - Izabela Mikołajczyk 230  
    świadczenia rodzinne 500+ 224  
12

referat ds. finansowych/księgowość podatkowa i płace

212  
13

doradca wójta

221 247.00.47
14

bhp

219  
15

referat ds. oświatowych/kadry i płace pracowników oświaty

218  
16

referat ds. oświatowych/księgowość

210  
17

skarbnik gminy

227 247.03.12
18

USC

222 246.81.47
19

Biuro Obsługi Interesanta

216  
20

stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji/działalność gospodarcza

223  
21

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska/infrastruktura i gospodarka przestrzenna

228  
22

pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (POIN)

238  
23

stanowisko ds. gospodarki komunalnej

236  
24

stanowisko ds. informacji europejskiej

237  
101

dyrektor przedszkola/przedszkole

226, 225  
PP

GOPS

239 246.21.39

* stan na dzień 15 luty 2017 r.