okręgi wyborcze       |       obwody głosowania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKATKOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
AM - 23..08. 2018. Źródło - Karol Dolański
 

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r.w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017
AM - 23..08. 2018. Źródło - Karol Dolański

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

AM - 23..08. 2018. Źródło - Karol Dolański