ARCHIWUM: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

wydarzenia | ogłoszenia

 

Ostatnia w tym roku

Ostatnia w tym roku
AM - 31.12.2012
28 bm. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie rady gminy. Porządek obrad był bardzo napięty (zobacz tutaj), dlatego też obrady zaczęły się już o godz.8.00. W sesji uczestniczyło 14 radnych oraz goście z zewnątrz: Marian Lis - architekt, Arkadiusz Michalski z działu ochrony środowiska KWB Konin oraz Julian Ratajczyk odpowiedzialny z ramienia KWB Konin za kontakty z samorządami. Podjęto, między innymi uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w obrębie ewidencyjnym Bilczew oraz uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Przyjęto do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/102/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. Ostatecznie radni przegłosowali stawki od nieruchomości w wysokości 30 PLN odpady nie sortowane oraz 20 PLN sortowane. Ustalono również wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Radni wypowiedzieli się pozytywnie o propozycji Marka Lidźbińskiego odnośnie uroczystości 40. lecia powstania gminy. Zobacz foto
 
Koncert bożonarodzeniowy
AM - 31.12.2012
Okres przedświąteczny to czas pachnącej choinki oraz kolędowania. To czas kiedy i nasza młodzież pragnie się włączyć w tradycje naszych przodków, by uświadomić nam wszystkim, że nadszedł czas radości i trzeba trochę zwolnić, by zadać sobie fundamentalne dla nas ludzi pytanie. Czytaj więcej

Korczak w Woli Podłęźnej

Korczak w Woli Podłężnej
AM - 30.12.2012
To był naprawdę piękny akcent kończący obchody Roku Korczakowskiego. I jedno z wielu wydarzeń kończących miniony rok w naszej gminie. Ale po kolei.
Uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka oraz sztandaru miała miejsce 14 grudnia br. w Woli Podłężnej. Długo trzeba by wymieniać Gości, którzy przybyli na uroczystość. Dlatego też odsyłam do pełnej listy powitalnej, którą znajdziecie tutaj. Ja zaś ograniczę się do krótkiej relacji z przebiegu uroczystości. Na wstępie odśpiewano hymn państwowy, następnie dyrektor szkoły Małgorzata Błaszczyk powitała wszystkich zebranych. Z historią szkoły zapoznała wszystkich Maria Krzyżanowska, nauczycielka historii, następnie Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy w Kramsku, odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej. Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Józef Drop - wójt naszej gminy, zaś ks. Artur Krzyżanowski - proboszcz parafii Konin-Laskówiec, tą tablicę oraz sztandar poświęcił. Po wbiciu gwoździ, przedstawiciele fundatorów sztandaru, którymi byli rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły, przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoły, która po jego zaprezentowaniu wszystkim zebranym, przekazała go następnie uczniowskiej społeczności. Po złożeniu przez uczniów uroczystego ślubowania, rozpoczęła się część artystyczna. Były więc deklamacje, śpiewy, skrzypce. Był też spektakl "Król Maciuś I", który przypadł do gustu Krystynie Chowańskiej - prezes OP TPD w Koninie, która młodych artystów zaprosiła już, na mającą się odbyć w marcu przyszłego roku, imprezę kończącą obchody Roku Korczakowskiego w naszym kraju. Dzieci zaśpiewały również nowy hymn szkoły, którego autorami są Barbara Drop i  Arkadiusz Sobolewski. Potem były już życzenia i prezenty składane przez przybyłych na ręce dyrektorki szkoły. Alicja Baranowska - nauczycielka języka polskiego, odczytała również wszystkie nadesłane pocztą życzenia w związku z tą uroczystością, między innymi od: Anny Komorowskiej, żony prezydenta RP, przewodniczącej Komitetu Honorowego Roku Janusza Korczaka, od ministra edukacji narodowej Krystyny Szumilas, od rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Wyłożona została księga pamiątkowa w której goście mogli dokonać okolicznościowych wpisów. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwała i sprawnie ją prowadziła Ewelina Dunaj-Rzewucka, wicedyrektorka szkoły.
Uroczystość zakończyła się w restauracji "Arkadia" przy wspólnym torcie i przy lampce szampana. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - i tego właśnie uśmiechu, korzystając z okazji kończącego się roku, chciałbym życzyć dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu, radzie rodziców oraz wszystkim uczniom tej szkoły. Zobacz foto

Gdzie jest nowonarodzony Jezus?
AM - 27.12.2012
Kolejne święta za nami. Szybko nadchodzi Nowy Rok. Końca świata też na szczęście nie było, a o sens naszej egzystencji pytają już najmłodsi (pytanie tytułowe padło w... przedszkolu w Patrzykowie!). Jak przygotowywano się do świąt i jak świętowano w niektórych placówkach i organizacjach na terenie naszej gminy zobaczcie sami. 8 grudnia trafiłem do przedszkola "Kukułeczka", gdzie dzieci razem z rodzicami przygotowywały świąteczne dekoracje (niektóre z nich zawisły na choince w naszym kościele). Niejako przy okazji wręczono też nagrody i dyplomy zwycięzcom dwóch konkursów, które miały tutaj miejsce.
15 grudnia trafiłem na strażacką wigilię w której uczestniczył, między innymi, Andrzej Nowak - wicestarosta koniński. Uroczystość miała miejsce w Ośrodku Kulturalno-Oświatowym "Druh" w Święćcu. Podzielono się tradycyjnym opłatkiem, złożono wzajemne życzenia i wszyscy zasiedli do zastawionych stołów przygotowanych przez miejscowe gospodynie. Nie mogło również zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd.
We wtorek, 18 grudnia br.  do naszego urzędu zawitało Światełko Betlejemskie przyniesione przez zuchów i harcerzy ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie. Ta coroczna skautowska i harcerska akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, w tym roku prowadzona była pod hasłem “Odważ się być dobrym”.
Wieczór 19 grudnia spędziłem w Klubie Seniora, gdzie miało miejsce kolejne wigilijne spotkanie. Tam też mogłem zobaczyć św. Mikołaja, który nie tylko przynosi i rozdaje prezenty, ale tak zwyczajnie, po ludzku, siedzi przy stole i popija kawę. Przy stołach siedzieli również: Józef Drop, Marek Lidźbiński, Jolanta Warzych, Maria Kordyl, Marianna Desecka oraz ks. Sławomir Kasprzak.
Świętego Mikołaja widziałem w grudniu jeszcze dwukrotnie: 21 w przedszkolu "Kukułeczka", gdzie dzieci w oczekiwaniu na jego przybycie przygotowały program artystyczny o tematyce bożonarodzeniowej, oraz 22 w przedszkolu w Patrzykowie. Bardzo podobała mi się realistycznie wyglądająca stajenka i zadumany św. Józef. W spotkaniu udział wzięli: Jolanta Warzych - zastępca wójta oraz ks. Artur Krzyżanowski - proboszcz parafii Konin-Laskówiec. Pięknym akcentem było włączenie najmłodszych uczestników spotkania w staropolski zwyczaj dzielenia się opłatkiem.
Tradycja tradycją, święta jak wspomniałem na wstępie już za nami. Może w nadchodzącym Nowym Roku trzeba znaleźć będzie chwilkę czasu, by odpowiedzieć - zresztą nie tylko dzieciom, gdzie jest nowonarodzony Jezus. Pytania nie mogą przecież pozostać bez odpowiedzi.

Górnicy zagrali

Górnicy zagrali
AM - 20.12.2012
Dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej Helenów-Święciec to spotkanie było naprawdę wyjątkowe i niesamowite. Przecież górnik to taki ktoś, kto pracuje w kopalni i wydobywa węgiel. Tutaj zaś zjawiła się barwna grupa z pióropuszami, błyszczącymi instrumentami i na dodatek z dwiema ślicznymi ...górniczkami? Sympatycznie i okazale wyglądał również dowodzący tą całą grupą (kapelmistrz, sztygar, przodowy - niech ktoś zgadnie).. Zagrali i zaśpiewali 7 bm. z okazji dorocznego święta górników. Zgromadzone zaś dzieci miały okazję, by zweryfikować znaczenie słowa "górnik", założyć górniczą czapkę, zobaczyć pracę w kopalni (specjalnie przygotowany pokaz zdjęć o tej tematyce). Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac uczniów poświęcona górnikom. Wszyscy mogli również w tym dniu zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z górnikiem lub z ...górniczką. Zobacz foto
 
PS Wyjaśniła mi się przy okazji historia tajemniczego sprzątania przy szkole, którego kilka dni wcześniej byłem świadkiem. Dzisiaj już wiem, że sprzątano "na górników". Kto kiedyś by o tym pomyślał? Wtedy sprzątano "na panią inspektor". Kilka foto

Andrzejkowe wróżby

Andrzejkowe wróżby
AM - 20.12.2012
Robiąc świąteczne porządki na moich dyskach trafiłem na fotografie z andrzejkowych szaleństw w przedszkolu w Kramsku oraz w Patrzykowie, które miały miejsce kilka tygodni temu. Myślę, że z przyjemnością obejrzymy to, co tam się działo. Wróżby, magia, czary od zawsze towarzyszyły człowiekowi. Nie ukrywam - wróżka Karina długo przychodziła do mnie we śnie. Zresztą zobaczcie sami. Foto Kramsk Patrzyków

XXIII sesja Rady Gminy

XXIII sesja Rady Gminy
AM - 19.12.2012
29 listopada odbyła się XXIII sesja rady gminy. Tradycyjnie otworzył ją Marek Lidźbiński i tradycyjnie też, po wysłuchaniu protokołu z poprzedniej sesji, radni przeszli do porządku dziennego, który wyglądał następująco. W czasie tego posiedzenia radni podjęli, między innymi, uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie. Ponieważ uchwała "śmieciowa" budzi nadal wiele kontrowersji, jej ostateczne podjęcie przesunięto na sesję grudniową kiedy to musi zapaść ostateczna decyzja (ustawa rządowa w tej kwestii obowiązywać będzie od lipca przyszłego roku). Pomyślne rozwiązanie przyniesie zapewne... kominiarz, który pojawił się nieoczekiwanie na korytarzu urzędu wśród dyskutujących radnych.
W sesji udział wzięli również: Jarosław Gotowała - prezes stowarzyszenia "Jesteśmy razem", Aleksandra Majkowska oraz Mariola Łaszkiewicz-Głowacka - dyrektorka szkoły podstawowej Helenów-Święciec, którzy zwrócili się do rady z tematem możliwości wsparcia finansowego ewentualnie powstałego oddziału przedszkolnego w tejże jednostce. Zobacz foto

Inwazja misiów

Inwazja misiów
AM - 16.12.2012
Celowo ten temat postanowiłem trochę przeczekać, by przed katastroficznymi wizjami końca świata nie robić dodatkowej paniki. Ponieważ jednak temat i tak wypłynął nie ma sensu milczeć nadal, że nic się nie stało. Były wszędzie i było ich naprawdę dużo. Po wizycie w Grąblinie, widziano je również w szkole podstawowej w Patrzykowie oraz w Kramsku. Kiedy wieści o tym dotarły do naszej redakcji, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy. Sala gimnastyczna w Patrzykowie pełna była dziwnych postaci. Po krótkiej identyfikacji szybko się jednak okazało, że to tylko przyjaźnie nastawione ... misie! Przybyły pobawić się z dziećmi! Kiedy kilka dni później pojawiły się w kramskiej podstawówce, nikt nie miał wątpliwości w jakim celu tutaj przybyły. Z rozmów z dziećmi wiem, że obiecały wrócić tutaj w przyszłym roku. Tak więc dementuję i ucinam wszelkie spekulacje związane z końcem świata. Misie wiedzą najlepiej! Zobacz foto: Patrzyków, Kramsk.

Turniej Niepodległości w Rudzicy

Turniej Niepodległości w Rudzicy
AM - 10.12.2012. Tekst - Wojciech Borkowski
24 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej "Strażak" w Rudzicy odbył się Turniej Niepodległości w tenisie stołowym z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowany w ramach sportów masowych Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy w KRAMSKU przez radnego Wojciecha Borkowskiego wespół z sołtysem Beatą
Grochowską i prezesem OSP Ryszardem Matczakiem. Turniej odbył się w obecności wójta gminy Józefa Dropa, skarbnika Marianny Deseckiej i prezesa Stowarzyszenia Romana Rusina, dzięki determinacji organizatora (na pożyczonych stołach ze SP w Woli Podłężnej).
W turnieju mógł wziąć udział każdy, kto ukończył 10 lat. Do turnieju zgłosiło się 24 zawodników (w tym 6 zawodniczek), najmłodszy miał 12 lat, najstarszy 52. Należy dodać, że w turnieju brali udział także radni - Andrzej Kożlarek - także z powodzeniem bierze udział w turniejach piłki siatkowej i Waldemar Białecki. Turniej został rozegrany systemem pucharowym przy rozstawieniu zawodników w I rundzie, natomiast w fazie półfinałowej i finałowej systemem każdy z każdym.
Po naprawdę bardzo zaciętych meczach do fazy półfinałowej dotarli: Rusin Ryszard, Rusin Waldemar i Michalak Patryk. Po rozegraniu między sobą meczy zwycięzcą turnieju został RUSIN RYSZARD. Drugie miejsce zajął MICHALAK PATRYK. Trzecie miejsce RUSIN WALDEMAR.
Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta okazałe puchary, natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a organizatorzy zadbali dla wszystkich o napoje chłodzące.
Na zakończenie wójt wszystkim uczestnikom złożył wyrazy podziękowania za udział w turnieju jednocześnie zapewniając , że turniej zostaje na stałe wpisany do kalendarza imprez masowych Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji kończąc go tradycyjnym stwierdzeniem "do zobaczenia za rok". Zobacz foto

Alarm w szkole!
AM - 05.12.2012
Cóż takiego wydarzyło się 22 listopada w helenowskiej szkole, że dzieci ze swoimi wychowawcami pędem wybiegły na zewnątrz budynku a chwilę potem usłyszeliśmy dźwięk strażackich syren i nadjechały strażackie samochody? Do budynku szkoły nie można było wejść ponieważ pokryły go kłęby dymu. Strażacy niezwłocznie po rozpoznaniu sytuacji przystąpili do akcji. Wyposażeni w maski gazowe i butle z tlenem wdarli się do wnętrza by zlokalizować miejsce pożaru oraz wyprowadzić znajdujących się tam jeszcze ludzi. Widoczność w budynku była na poziomie 4 m stąd też wydłużał się czas przeszukiwania obiektu. Dzieci w tym czasie przebywały na zewnątrz budynku pod troskliwą opieką swoich wychowawców. W czasie przeszukiwania obiektu zasłabł również jeden ze strażaków, któremu pomocy udzielili jego koledzy. Poszkodowaną okazała się również woźna szkoły, której strażacy pomogli opuścić budynek. Kiedy po kilku minutach udało się strażakom przywrócić obiekt do normalnego funkcjonowania, szybko ustalono, że "dymu" narobił Jarosław Gotowała - prezes stowarzeszenia "Jesteśmy razem", zaś cała akcja miała miejsce w ramach profilaktyki "Bezpieczna Szkoła". W akcji wzięły udział jednostki OSP Helenów oraz OSP Grąblin. Dzieci zaś mogły przeżyć "dreszczyk emocji kontrolowanych". I oby to były tylko takie emocje. Zobacz foto

"Orion" ma już 55 lat!

"Orion" ma już 55 lat!
AM - 03.12.2012
17 listopada br. myśliwi z koła łowieckiego "Orion" obchodzili 55-lecie powstania Koła. Tradycją jest już uroczysta msza św, którą w tym roku odprawił ks. Artur Krzyżanowski - proboszcz parafii w Koninie-Laskówcu w asyscie ks. Benedykta Gębickiego - kapelana tutejszych myśliwych. We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe koła łowieckiego "Orion", koła łowieckiego "Ryś" z Krzymowa oraz jednostki OSP Patrzyków-Święte. Obecni  byli: Andrzej Nowak - wicestarosta koniński, Józef Drop - wójt naszej gminy, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, Bernard Rux - przewodniczący zarządu okręgowego PZŁ w Koninie oraz prezesi zaprzyjaźnionych kół z Krzymowa, Sompolna i Konina.
Część oficjalna miała miejsce w restauracji "Arkadia" gdzie nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich przybyłych gości, którego w imieniu Jubilata dokonał Michał Maśliński (przedstawił również zebranym krótką historię koła). Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce prezesa koła, Bogumiła Rybickiego, złożyli okolicznościowe życzenia oraz prezenty.
Kapituła Odznaczeń PZŁ przyznała Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Bogumiłowi Rybickiemu oraz Antoniemu Kołodziejczakowi, Medal Brązowy otrzymali: Lesław Kowalski, Henryk Kozłowski, Leszek Krysztofik i Stanisław Żabierek. Wręczenia odznaczeń dokonał Bernard Rux, sygnaliści zagrali na cześć odznaczonych, wyprowadzono sztandary i to był już dobry czas by zająć miejsca przy stołach. Nie mogło na takiej uroczystości zabraknąć na nich dzika i innych pyszności. Myśliwskim opowieściom nie było końca, powoli robiło się ciasno na parkiecie, za oknami rozciągał się przyjemny półmrok, zaś przy stołach wznoszono toasty. Za pomyślne 55 lat. No bo jakże mogłoby być inaczej! Darz bór! Zobacz foto

Inauguracja Roku Kulturalnego

Inauguracja Roku Kulturalnego
AM - 29.11.2012
15 listopada br. w Domu Pracy Twórczej w Kramsku odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013. Ta doroczna impreza sięga tradycjami czasów Klubu Rolnika w Wysokiem i jego kirowniczki Krystyny Sochackiej (lata 70-te) Tak się szczęśliwie złożyło, że kiedy w lutym 1977 roku, uchwałą rady gminy powołano Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku, impreza trafiła na inny grunt i ... została z nami do dzisiaj. Czytaj więcej
 
Gmina Kramsk nagrodzona!
Gmina Kramsk nagrodzona!
AM - 18.11.2012
Zbliżający się koniec roku to tradycyjnie okres podsumowań, bilansów, prognoz na przyszłość i związanych z tym uroczystości oraz gali. Jedna z takich miała miejsce 15 listopada br. w Warszawie  podczas której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył wyróżnienia PRODUKT NA MEDAL 2013 oraz SPORTOWA GMINA 2012, a także statuetki AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI. Nasza gmina otrzymała wyróżnienie w kategorii SPORTOWA GMINA 2012! 
To już IV edycja wyróżnienia, którym uhonorowano do tej pory 131 miast oraz gmin z całej Polski. Wyróżnienia "Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Nadesłane ankiety weryfikacyjne oceniała kapituła wyróżnienia w składzie:
Monika Filipiuk - specjalista ds. funduszy UE, ekspert PKIS, Grażyna Rabsztyn - członek Zarządu Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Krzysztof Miklas - dziennikarz i komentator sportowy, Danuta Burzyńska - redaktor naczelna miesięcznika „Builder”, Norbert Skupiński - redaktor naczelny miesięcznika „sportplus”.
Wśród laureatów tegorocznej edycji Wyróżnienia znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyróżniła 66 samorządów z całej Polski (pełna lista tutaj).
Na VII Gali Sportowej Polski podczas której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył wyróżnienia, naszą gminę reprezentowała Jolanta Warzych - zastępca wójta gminy. Zobacz foto
Informujemy również, że z dniem 12.11.2012 r. nasza gmina została wpisana  do Europejskiego Rejestru Renomowanych, przyznano nam godło Euro Renoma oraz certyfikat o numerze ANC12730.

Otwarcie Klubu Seniora w Kramsku

Otwarcie Klubu Seniora w Kramsku
AM - 15.11.2012
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - słowami Alberta Einsteina powitała wszystkich, przybyłych w dniu 14 bm., na uroczyste otwarcie Klubu Seniora, jego założycielka i kierowniczka, radna i sołtys w jednej osobie - Halinka Rogowska. Uroczystość miała miejsce w niewielkich pomieszczeniach Szkoły Podstawowej, gdzie dzięki życzliwości dyrektora Janusza Grzesiaka, przychylności władz gminy (ukłon w stronę zastępcy wójta Jolanty Warzych - to znana niektórym mieszkańcom naszej wsi tytułowa postać wcześniejszego artykułu "Nie rzuca słów na wiatr"). Obiecała i słowa dotrzymała. Seniorzy zaś tą rzadko spotykaną wartość dostrzegli i w sposób sobie właściwy, podziękowali. Ogrom pracy w urządzenie klubu włożyli sami seniorzy, ale i nie zabrakło prawdziwych społeczników z zewnątrz. Otrzymali pamiątkowe dyplomy. Lista nazwisk była naprawdę długa i nie sposób wymienić tutaj wszystkie. "Dziękuję wszystkim za udział w tym wspólnym działaniu. Wszyscy się rozumiemy, szanujemy, wspólnie pracujemy" - mówiła ze łzami w oczach Halinka. "Jesteście u siebie. Witajcie w domu" - zauważyła Jola, zaś Janusz przyglądał się już grubości ściany i pewnie myślał o drobnych przeróbkach (od siebie dodam w tym miejscu, że była to jedyna w tym roku impreza w Kramsku, na której nie było wolnych miejsc, a zaproszeni goście stawili się prawie w komplecie!). Potem był szampan, którym strzelał Bogdan Pawłów, przepyszny tort Uli Wałowskiej, toasty za pomyślność i ...wyżerka!. Żal mi było odjeżdżać na samą myśl, co tutaj jeszcze się dzisiaj wydarzy. Seniorzy zaczynali, już w swoim domu, obchodzić zaległe imieniny. Cóż - wolno Tomku w swoim domku. Zobacz foto

Dzień Niepodległości - puenta

Dzień Niepodległości - puenta
AM - 14.11.2012
Dźwięczą mi jeszcze w uszach słowa piosenki "Szara piechota" wyśpiewanej pięknie przez siostry Izę i Kornelię Wiśniewskie i słyszę tupot małych stóp maszerujących w rytm tej znanej wojskowej melodii. Inaczej też niż zwykle wyglądała sala gimnastyczna kramskiej podstawówki: wśród brunatnych, jesiennych liści palące się lampki, bukiet biało-czerwonych kwiatów, nad nimi napis - 11 listopada Święto Niepodległości - w tle biało-czerwona flaga a na niej godło Polski. Dzieci klas pierwszych - artyści dzisiejszego dnia - w białych koszulkach i bluzeczkach z wpiętą na piersiach biało-czerwoną flagą. Widownia też jakaś odświętna. Trwający 30 minut montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Stanisławę Adamczyk zrobił na mnie wrażenie. I ten "prawdziwy" wojskowy. Zresztą nie byle kto - pułkownik Mirosław Żywiołowski (jakże niepodobny do "naszego" Mirka ze znanej nam fotografii), opowiadający o trudach żołnierskiego dnia. Babcie i mamy. "Kto ty jesteś" - to nie tylko pytanie o tożsamość narodową, zaś odpowiedź "Polak mały" znaczy dzisiaj o wiele więcej, niż znaczyło w czasach kiedy ten tekst powstał. Dumni z tych małych artystów byliby Ci, którzy za Polskę oddali swe życie. Jestem przekonany, że i Oni usłyszeli w tym dniu "Szarą piechotę" i tupot małych stóp. Zobacz foto

Dzień Niepodległości 2012

Dzień Niepodległości
AM - 13.11.2012
Uroczystą mszę świętą za Ojczyznę, w kramskim kościele, odprawił w minioną niedzielę ksiądz Sławomir Kasprzak. We mszy uczestniczył nasz wójt Józef Drop, przewodniczący rady gminy Marek Lidźbiński, sekretarz gminy Maria Kordyl, radni: Dorota Kubsik, Halina Rogowska, Stanisław Szady i Dariusz Barczykowski. Obecne były poczty sztandarowe ośmiu jednostek OSP z dwunastu działających na terenie naszej gminy ze swoimi władzami: Andrzejem Pośpieszyńskim – komendantem OG ZOSP RP w Kramsku oraz Tadeuszem Tomaszewskim - prezesem OG ZOSP RP w Kramsku. Były również trzy poczty sztandarowe z naszych szkół ze swoimi dyrektorami i wychowawcami.
Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP i GOK-u w Kramsku pod dyrekcją Przemysława Domagalskiego.
W kazaniu padły słowa o potrzebie wzajmnej miłości i szacunku dla drugiego człowieka oraz potrzebie otwarcia się na problemy współczesnego świata, ale - jak powiedział ks. Sławek "nie możemy zapominać o bolesnej przeszłości naszego narodu, o tych, którzy oddali swe życie byśmy mogli żyć dzisiaj w wolnej Ojczyźnie. Sylwetka Józefa Piłsudskiego niech będzie dla nas przykładem i wzorem godnym naśladowania".
Po mszy św. - poczty sztandarowe oraz nasze władze, w towarzystwie orkiestry udali się pod pomnik bohaterów poległych za wolność i niepodległośc naszej Ojczyzny. Tam nastąpiło złożenie przez wójta Józefa Dropa wiązanki biało-czerwonych margaretek. Głos zabrał Marek Lidźbiński, który w kilku słowach podziękował wszystkim, którzy w tej ceremonii wzięli udział, orkiestra zagrała hymn i uroczystość dobiegła końca. Zobacz foto
PS Dzięki życzliwości Stanisławy Adamczyk udało mi się zajrzeć do jednej z kronik szkoły podstawowej w Kramsku. Pod datą 25.04.1977 r. widnieje taki oto wpis oraz znajduje się tych kilka fotografii. Ponieważ miejsca wydarzeń są te same postanowiłem "odgrzebać" zapomnianą już nieco historię i przybliżyć ją tym, którzy jej nie znają. To przecież nasza historia.

XXII sesja Rady Gminy

XXII sesja Rady Gminy
AM - 05.11.2012

30 października br. w sali narad urzędu odbyła się XXII sesja Rady Gminy. Porządek obrad wyglądał następująco. Tradycyjnie już odczytano i przyjęto protokół z poprzedniej sesji, następnie radni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności za ostatni miesiąc. Jedną z ważniejszych uchwał, którą podjęto to uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy. Tutaj radni byli jednomyślni. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 – 2017 oraz uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy. Ustalono wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 oraz wysokość opłaty targowej na rok 2013, określeno inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W czasie przeznaczonym na wnioski dyskutowano o bieżących bolączkach gminy i starano się znaleźć sposoby ich skutecznego załatwienia. Zobacz foto

Pasowanie w "Kukułeczce"

Pasowanie w "Kukułeczce"
AM - 29.10.2012
26 bm. w przedszkolu "Kukułeczka" miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 24 małych mieszkańców naszej gminy pasowano na przedszkolaka. Na uroczystości obecni byli: wójt naszej gminy, właściciele placówki, wychowawczynie oraz rodzice. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu najmłodszych, dyrektorka Irena Karolak-Jóźwiak, dokonała uroczystego aktu pasowania na przedszkolaka. Były również dyplomy, batonik od wójta i dużo, dużo radości. Kawa i ciasto sprawiły, że i również przybyli poczuli się dowartościowani. Wypada zauważyć, że zmienił się trochę "rodzinny" skład personelu. Jak powiedział mi mały Sebastian "Gosia jest nasza". I niech tak zostanie. Zobacz foto

Ślubowanie pierwszoklasistów

Ślubowanie pierwszoklasistów
AM - 28.10.2012
W obecności władz gminy, księdza proboszcza, dyrektora szkoły, wychowawczyń, zaproszonych gości oraz rodziców, grupa pierwszoklasistów kramskiej podstawówki złożyła w dniu 25 bm. uroczyste ślubowanie. Moment ten poprzedziły okolicznościowe występy najmłodszych, zaś po ślubowaniu "występowali" trochę starsi: Józef Drop - wójt gminy, ks. Sławomir Kasprzak - proboszcz parafii, który jak zauważył "urwał się z imprezy policyjnej w stolicy, by być ze swoimi dziećmi" (pełni funkcję kapelana policji), Janusz Grzesiak - dyrektor szkoły, który wcześniej dokonał uroczystego pasowania na ucznia. Grzegorz Adamczyk - najbardziej reprezentatywny strażak kramskiej jednostki OSP, który przy okazji wspomniał, że 50 lat wcześniej, w tym samym miejscu, też przeżywał moment pasowania na ucznia oraz Paweł Szafrański - komendant posterunku policji, który wręczył dzieciom drobne upominki. Przy pysznych ciastach i dobrej kawie czas upłynął szybko. Dobrze, że udało mi się zrobić kilka foto z tego wydarzenia. Będzie więc co wspominać po latach.

Deszczowa pielgrzymka

Deszczowa pielgrzymka
AM - 25.10.2012

To była ich 18-ta pielgrzymka. Padało? Cóż z tego. Imię patrona przecież do czegoś zobowiązuje. Wcześniej, 11 października byli na Jasnej Górze w grupie 20 tysięcy uczniów przybyłych z 430 szkół z całej Polski. Wśród 380 sztandarów powiewały również ich sztandary. Do Lichenia przybyli 16 bm. - w dniu wyboru ich Patrona na papieża. Pogoda nie mogła ich zniechęcić. Przyszli więc wszyscy. Cały Zespół Szkół im. błogosławionego Jana Pawła II w Wysokiem. Czekał na nich z rozłożonymi rękoma i pilnie się za nimi rozglądał (to cecha charakterystyczna licheńskiego obrazu Jana Pawła II). Ksiądz Sławomir Kasprzak - proboszcz parafii Kramsk, odprawił mszę świętą, podczas której pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Po krótkim pobycie na terenie sanktuarium oraz zwiedzeniu kaplicy z relikwiami papieża Jana Pawła II, młodzież udała się w drogę powrotną do swych domów. Wracając zaś do spotkania jasnogórskiego należy zauważyć, że było ono jednocześnie przygotowaniem do obchodów XII Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku pod hasłem: "Jan Paweł II - Papież Rodziny". Było również okazją do uroczystej inauguracji Roku Wiary przez młodych i okazją do modlitwy w intencji kanonizacji papieża z Polski. Zobacz foto z Lichenia oraz foto z Jasnej Góry (Emilka - dziękuję).

Brawo nasi chłopcy!

Brawo nasi chłopcy!
AM - 24.10.2012
Podczas Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych w kolarstwie torowym w Pruszkowie, które odbyły się w dniach 13 -14 bm.,  Eliasz Nejman i Dawid Wiśniewski uczniowie z gimnazjum w Kramsku zdobyli brązowy medal w konkurencji 3000 m drużynowo w kategori Juniorów Młodszych.
 
Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kolarstwie na torze w Szczecinie, które odbyły się w dniach od 1 do 2 września br. w konkurencji 2000 m drużynowo Eliasz Nejman i Zbigniew Zajączkowski (gimnazjum Wysokie), zdobyli srebrny medal wraz z kolegami z KLTC Konin.
W wyścigu na 2000 m indywidualnie Eliasz Nejman zajął 5 miejsce, a na 500 m był 6.
W wyścigu punktowym Eliasz Nejman zajął 6 miejsce zaś Zbigniew Zajączkowski 7.
W wyścigu australijskim Zajączkowski uplasował się na 4 miejscu zaś Nejman był 5.
 
W Pucharze Nadziei Olimpijskich na torze w Kaliszu w dniach 24 - 25.08.br.w konkurencji 500 m ze startu zatrzymanego Eliasz Nejman zajął 2 miejsce, a Zbigniew Zajączkowski 6.
W wyścigu punktowym Zbyszek Zajączkowski był 2 (takie samo zajął w wyścigu australijskim).  Eliasz Nejman był na 4 pozycji. Kilka foto z tych wydarzeń.
 
PS Materiał i foto opracowano na podstawie relacji Sebastiana Genscha z KKC. Nadesłała Barbara Błaszczyk. Dziękuję.

Dziedzictwo dla przyszłości

"Dziedzictwo dla przyszłości" w Izabelinie
AM - 19.10.2012
W gospodarstwie agroturystycznym "Ania i Filip" w Izabelinie odbyła się 16 bm. konferencja subregionalna "Dziedzictwo dla przyszłości", której organizatorem był Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Celem konferencji było propagowanie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwój i promocja agroturystyki w Wielkopolsce. Zebranych powitała Emilia Dunal - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Józef Drop - wójt naszej gminy.
O realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (projekty LGD Wielkopolski Wschodniej), mówił Jarosław Felczyński - prezes LGD Wielkopolska Wschodnia. Ciekawym okazał się wykład dra Janusza Majewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu traktujący o możliwości rozwoju agroturystyki oraz sprzedaży bezpośredniej oferującej lokalne tradycyjne produkty.
O aspektach prawnych mówiła Aldona Jankowska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Miłą niespodzianką przygotowaną przez naszą gminę dla uczestników konferencji były stoły z tradycyjnymi potrawami naszego regionu. To zasługa Haliny Rogowskiej i kramskiego "Klubu seniora". I doskonała okazja do promocji tego, co w gminie najlepsze. Marianna Iwińska zaprezentowała swoje rzeźby, zaś Zofia Sobieraj swoje hafty. Pogoda uniemożliwiła loty balonem na uwięzi, które były również niespodzianką przygotowaną przez Wojciecha Jaskólskiego - właściciela "Ani i Filipa". Zobacz foto

Nowy plac zabaw w Anielewie

Nowy plac zabaw w Anielewie
AM - 19.10.2012
Otwarcie nowego placu zabaw połączone z uroczystym apelem z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało miejsce 16 bm. w szkole podstawowej w Anielewie. Pomimo deszczowej pogody, humory dopisywały wszystkim i nie zabrakło najmłodszych podczas uroczystego poświęcenia, którego dokonał ks. Zbigniew Wąsiniak z Lichenia. Przecięcia wstęgi dokonali: Barbara Neneman - dyrektor szkoły, Józef Drop - wójt gminy, Jolanta Warzych - zastępca wójta, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, ks. Zbigniew Wąsiniak oraz przedstawicielka społeczności uczniowskiej. W przytulnej sali gimnastycznej odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Dyrektorka podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placu zabaw. Głos zabrali również przedsawiciele władz gminnych. Dodam jeszcze, że budowa została zrealizowana w ramach projektu "Radosna szkoła", a jej koszt zamknął się w kwocie 122 tys. złotych. Zobacz foto

Dzień Edukacji Narodowej w Kramsku

Dzień Edukacji Narodowej
AM - 18.10.2012
W poniedziałkowe popołudnie, w auli naszego gimnazjum odbyła się uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej. Wzięły w niej udział władze naszej gminy, ks. Sławomir Kasprzak, dyrektorzy większości szkół działających na terenie gminy, nauczyciele (również emeryci), oraz pracownicy oświaty. Okolicznościowe życzenia złożyli: Józef Drop - wójt gminy, Jolanta Warzych - zastępca wójta, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy oraz ks. Sławomir Kasprzak. Następnie młodzież gimnazjalna zaprezentowała się w przygotowanym przez siebie programie artystycznym, który poprowadzili Aleksandra Bońka i Dawid Gwóźdź. W programie wystąpili, między innymi: Karolina Pietrzykowska, Jessica Pawlak, Dominika Grzelak oraz absolwentka tegoż gimnazjum - Kasia Szkudlarek.
Nagrody wójta powędrowały w tym roku w ręce Anny Piechockiej – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym szczególnie za tworzenie właściwego wizerunku szkoły w środowisku oraz bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków dyrektora szkoły oraz w ręce Magdaleny Lisowskiej – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz uczestnictwo w akcjach charytatywnych i współpracę z lokalnym środowiskiem na rzecz rozwoju szkoły.
Wyróżnienia - za nieustanne uczestniczenie w życiu szkoły i społeczności lokalnej, wspieranie, obdarowywanie radą, a przede wszystkim życzliwość, uśmiech i  godne reprezentowanie Gminy Kramsk, otrzymali nauczyciele-emeryci: Irena Jedlińska, Zofia Dzikowska, Krystyna Wróbel, Genowefa Samorzewska, Wanda Marczak oraz Henryk Nowak.
Nie mogło w takim dniu zabraknąć nominacji na tytuł nauczyciela mianowanego. Zaszczytu tego dostąpili: Edyta Leśniczuk, Agnieszka Krajewska, Julita Kowalczykiewicz, Łukasz Lizik, Karolina Łopuszyńska oraz Marcin Szkudlarek.
Spotkanie przebiegło w ciepłej atmosferze i wzajemnej życzliwośći. Nie zabrakło kwiatów, uśmiechów. Przy dobrej kawie był czas na rozmowy i wymianę doświadczeń. Na twarzy jednej z zebranych dostrzegłem oznaki tęsknoty i myślę, że było to efektem "Gdybym był bogaty" dedykowanym przez młodzież naszym władzom gminnym. Zobacz foto

W przedszkolu piekli ziemniaki

W przedszkolu piekli ziemniaki
AM - 17.10.2012
Kolorowo i gwarno wyglądała 13 bm. sala Centrum Pracy Twórczej w Kramsku. Wszystko zaś za sprawą najmłodszych mieszkańców i ich wychowawców, którzy wzięli chyba sobie do serca słynne "bierzcie sprawy w swoje ręce". "Święto pieczonego ziemniaka" było doskonałą okazją do zabawy dzieci uczęszczających do przedszkola gminnego w Kramsku, punktu przedszkolnego w Patrzykowie oraz Sobotniej Akademii Milusińskich. W zabawie uczestniczyli rzecz jasna rodzice, którzy czynnie, kolejny już raz włączyli się do - nie tylko przygotowań, ale i wspólnych zabaw i występów. Z radością odnotować muszę również fakt, że w organizację imprezy włączył się Klub Seniora, któremu przewodniczy Halina Rogowska, sołtyska Kramska z grupą w składzie: Zofia Sobieraj, Urszula Wróbel oraz Celina Bąk. Maluchy prezentowały się w krótkich występach artystycznych przygotowanych wspólnie ze swoimi wychowawcami oraz brały udział w licznych zabawach, których animatorami byli Wioletta Rzemyszkiewicz i Jarosław Sparażyński z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.
Na stołach oczywiście królowały przysmaki sporządzone na bazie ziemniaka. Było czego posmakować i było na co popatrzeć. Po cichu liczyłem, że przedszkolnym zwyczajem, po pysznym obżarstwie (bo inaczej tego nazwać nie mogę), trochę poleżakuję. Pani dyrektor szybko mnie jednak uświadomiła, że dzisiaj regulamin nie obowiązuje.
Impreza odbyła się w ramach projektu "Ocean wiedzy i umiejętności - Akademia Dziecięcej Twórczości" i doskonale wpisała się w ogólnopolską akcję "Postaw na rodzinę". Zobacz foto

Ślubowanie pierwszoklasistów

Ślubowanie pierwszoklasistów
AM - 14.10.2012
Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się 12 bm. w szkole podstawowej Helenów-Święciec prowadzonej przez stowarzyszenie edukacyjne "Jesteśmy razem". Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej w Święćcu w obecności grona pedagogicznego oraz rodziców. Zebranych przywitała Mariola Łaszkiewicz-Głowacka - dyrektorka szkoły. Gdzieś w tłumie obecny był również nowy prezes stowarzyszenia Jarosław Gotowała pełniący tą funkcję od niedawna (po rezygnacji Małgorzaty Nowickiej z przyczyn osobistych). W wykonaniu najmłodszych obejrzeliśmy krótki występ artystyczny, następnie, na ręce Bożeny Bąk - zastępcy dyrektora szkoły, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów klasy pierwszej. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, szkolną legitymację i symboliczny ołówek. Jak wygąda prawdziwe życie szkoły mogliśmy zobaczyć w inscenizacji przygotowanej przez starszych uczniów.
Ponieważ w tym czasie przypadł Dzień Edukacji Narodowej (kiedyś Dzień Nauczyciela), uczniowie nie zapomnieli o swoich wychowawcach. Były więc kwiaty, życzenia, a i łezkę w oku też dostrzegłem.
Był też okolicznościowy tort ufundowany przez nowego prezesa, ciasto i kawa - tradycyjnie już, przez rodziców. Jak na takie święto przystało, były też nagrody dyrektora, które w tym roku otrzymali: Ola Rosiak, Alicja Baranowska, Sylwia Białecka i Łukasz Lizik. Zobacz foto

Urodziny Misia

Urodziny Misia
AM - 14.10.2012
Na różnych urodzinach bywałem, ale przyznać się muszę, że na urodzinach Misia Książkowego jeszcze nie byłem! Los się jednak do mnie uśmiechnął i takowe zaproszenie otrzymałem od Basi Gąski - bibliotekarki z Grąblina. Impreza blisko, termin i godzina odpowiadały, czemu więc nie skorzystać z takiej okazji. Misie - jak się okazało - były w różnym wieku: mniej lub bardziej przyniszczone, z mniejszym lub większym bagażem życiowych doświadczeń, niektre nawet "po przejściach". Najważniejsze jednak, że na urodziny przybyło liczne grono przyjaciół i zabawa była naprawdę udana. O pysznym, urodzinowym torcie pisać, że był dobry to banał. Taki jednak był i trudno się z tym nie zgodzić. Całe zaś urodziny przebiegły w niebanalnej atmosferze i dobrym klimacie. Wracając, myślałem na których urodzinach byłem i ile Misiu ma lat. Na urodzinowym torcie paliły się 24 świeczki, ale jakoś nie mogę w to uwierzyć... Obejrzyjcie foto i powiedzcie sami czy to możliwe?

Oldboy 2012 w Patrzykowie

Oldboy 2012 w Patrzykowie
AM - 06.10.2012
Najstarsza drużyna miała 462 lata! Najmłodsi liczyli sobie 402 lata i to właśnie oni zajęli I miejsce w rozegranych zawodach sportowo-rekreacyjnych dla jednostek OSP w grupie "oldboy" w Patrzykowie. Szczegółowy "raport" z przebiegu zawodów, ich ocenę oraz wyniki otrzymałem od Basi Błaszczyk (solidnie opracowany, za co bardzo dziękuję). Zrobiłem kilka foto i znalazłem okazjonalną piosenkę, którą z przyjemnością dedykuję naszym dziarskim strażakom.

Święto kartofla w Podgorze

Święto kartofla w Podgorze
AM - 05.10.2012
Święto kartofla powoli wchodzi do kalendarza imprez stałych organizowanych przez sołectwo Podgór i jego sołtysa Anetę Plecka. Przez ostatnie trzy lata święto nabrało rozmachu - oprócz kartofla można skosztować wielu potraw i przysmaków przygotowanych na jego bazie przez uczestniczące w święcie sołectwa. W tym roku było ich siedem: Kramsk, Milin,  Podgór, Kramsk-Dębicz, Wielany, Wysokie oraz Barce. Organizatorzy dołożyli starań, by nikt z przybyłych tutaj się nie nudził. Tak więc na scenie mogliśmy obejrzeć występy dzieci ze szkoły podstawowej w Wysokiem oraz występy grupy mażoretek z naszego GOK-u. Zaśpiewały Iza i Klaudia Wiśniewskie oraz Dominika Grzelak. Młodsze dzieci miały do dyspozycji dwa dmuchane zamki i tam mogły szaleć do woli, starsi zaś mogli spróbować swych sił i zasmakować odrobinę prawdziwego rodeo w ujeżdżaniu byka. Dorośli zaś skakali w workach, obierali ziemniaki, robili ziemniaczane figurki, brali udział w konkursach, odbierali nagrody, robili...coś tam jeszcze. Najważniejsze, że było to prawdziwe święto i zrealizowana potrzeba bycia, choć przez chwilę, razem (stowarzyszenie "Nasza wieś" z sąsiedniego Wacławowa przełożyło nawet planowane na ten dzień ognisko, by również wziąć udział w tym święcie). Budują takie zachowania. Wyjątkowo w tej relacji nie wymienię innych nazwisk, nie będę pisał, kto zjadł kartofla, ani komu zaszkodziła... maślanka, kto zajął pierwsze, a kto był ostatni. Spotkania integrują, ognisko rozgrzewa i stwarza poczucie bezpieczeństwa, zabawa jednoczy. Brawo dla organizatorów, ale również dla tych, którzy mając świadomość obecnej, ogólnej niechęci do podejmowania jakichkolwiek wyzwań, wspierają takie przedsięwziecia. Zobacz foto
 
Szkolenia w przedszkolu
AM - 05.10.2012. Tekst: Jolanta Warzych

W dniach 27, 28, 29 września br., w ramach projektu „Postaw na rodzinę”, oraz projektu „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczości” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - odbyły się dwa szkolenia: „Zachowania niepożądane u dzieci – jak sobie z nimi radzić”, oraz „Wychowywać ale jak?”

W szkoleniach brali udział rodzice dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola
w Kramsku, Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie i Sobotniej Akademii Milusińskich. Szkolenia prowadziła psycholog Monika Meyer, która na co dzień jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku, oraz prowadzącą w Szkole dla Rodziców
i Wychowawców przy w/w poradni.
Rodzice w trakcie szkolenia mogli posłuchać wykładu na temat ustalania dzieciom norm
i zasad, a także wyciągania konsekwencji pozytywnych i negatywnych oraz mogli przećwiczyć budowanie właściwej komunikacji z dzieckiem, opartej na wzajemnym szacunku, miłości i stawianiu granic. Zobacz foto

XXI sesja Rady Gminy

XXI sesja Rady Gminy
AM - 01.10.2012
25 września br. w sali narad urzędu gminy odbyło się XXI posiedzenie rady gminy Kramsk, któremu przewodniczył Marek Lidźbiński - przewodniczący rady, który też - w jej imieniu, złożył na ręce radnej Agaty Kołodziejczak życzenia i symboliczny bukiet kwiatów z okazji urodzin dziecka. Następnie przystąpiono, z małymi zmianami, do realizacji porządku obrad. Radni udali się z roboczą wizytą do oczyszczalni ścieków na Dębiczu, gdzie zapoznali się z aktualnym stanem technicznym obiektu oraz prognozami niezbędnych wydatków na jej dalsze funkcjonowanie, które przedstawił prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego - Paweł Łukaszewski.
Podjęto szereg uchwał, między innymi: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012-2017, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie remontu nawierzchni placu przy szkole podstawowej w Kramsku na rok 2013 czy w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Radni żywo interesowali się problemami oświatowymi i pytali o wymierne efekty przeprowadzonej reformy oświatowej, pytali również o zwolnionych nauczycieli. Na te pytania odpowiadała Jolanta Warzych - zastępca wójta gminy. Rada zapoznała się z korespondencją nadesłaną na ręce przewodniczącego oraz wójta dotyczącą bieżących problemów i potrzeb szkół publicznych.
Problem odcinka drogi w Helenowie Pierwszym przedstawiła radnym mieszkanka Helenowa, Henryka Antecka (pisałem o tym wcześniej), zaś Sławomir Dąbrowski - prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyszłość" w Bilczewie, próbował udowodnić radnym, że nie traktują równo wszystkich dzieci (chodziło o pieniądze dla dzieci uczęszczające do klas "0"). Sesja zakończyła się w dość burzliwej atmosferze, zaś napięcie w znacznej mierze złagodziły... jabłka radnego Wojciecha Borkowskiego. Zobacz foto

Otwarcie POLO

Market POLO otwarty!
AM - 30.09.2012
POLO w Kramsku jest już faktem!. Inwestycję zrealizowano w niespełna pół roku. Powierzchnia handlowa to około 500 m² i 16 zatrudnionych (w/g naszych szacunków, albowiem odmówiono nam podania tych danych), oraz duży parking. Market zlokalizowano na wjeździe do Kramska przy drodze od strony Konina. Marki bliżej przedstawiać nie trzeba, bowiem przez kilka lat istnienia na naszym polskim rynku dała się już poznać. Myślę, że i tutaj szybko wpisze się w miejscowy pejzaż. Dla mieszkańców zaś to niewątpliwie kolejne miejsce do dobrych zakupów. Zobacz kilka foto zrobionych w dniu otwarcia.
PS
Zapraszam do obejrzenia krótkiej historii z budowy marketu. Autorowi prezentowanych zdjęć - Bogdanowi Pawłów za ich udostępnienie, dziękuję.

Puchary na Orliku rozdane

Puchary na Orliku rozdane
AM - 29.09.2012
W I Turnieju Piłki Nożnej Klubu HDK-PCK w Kramsku udział wzięło 5 drużyn reprezentujących następujące kluby: Kawnice, KWB Konin, "Związkowiec" Konin-Chorzeń, Turek oraz Kramsk. Zawodnicy tych drużyn stworzyli atmosferę, która podgrzewała wszystkich, którzy 22 bm. przybyli na ORLIKA by dopingować swoje drużyny. Równolegle z rozgrywkami, około 50-cio osobowa grupa młodzieży (byli i trochę starsi), wsiadła na rowery, by w ten sposób włączyć się w obchodzony w Polsce od 2002 roku, Europejski Dzień bez Samochodu. Około południa podsumowano wyniki oraz rozdano nagrody, puchary, medale i dyplomy. W kramskim turnieju wszyscy byli zwycięzcami, bo jak powiedział mi Przemysław Parucki - prezes kramskiego klubu HDK i jeden z organizatorów, chodziło nie tylko o zdrową, sportową rywalizację, ale przede wszystkim o wspólne spotkanie i chęć wspólnego przebywania. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy strażackiej grochówce, której starczyło nie tylko dla tutaj zebranych. Strażacy odwiedzili jeszcze niepełnosprawnych sportowców z naszej kadry olimpijskiej, którzy tego dnia trenowali na hali w Wysokiem oraz parking prze otwartym właśnie tego dnia nowym kompleksem handlowym POLO. Sponsorami turnieju była piekarnia EMKO, przychodnia "Na Dębiczu" i Kinga Walczak, zaś drugim organizatorem Józef Drop - wójt naszej gminy. Zobacz foto

Pogrzeb Rafała Olkowskiego

Pogrzeb Rafała Olkowskiego
AM - 24.09.2012
W czwartek, 20 bm. na cmentarzu parafialnym w Kramsku odbył się pogrzeb Rafała Olkowskiego, długoletniego członka OSP Kramsk oraz członka orkiestry dętej przy tejże jednostce. W latach 1988 - 1993 pełnił funkcję prezesa jednostki. Był "dobrym duchem" orkiestry. Przed przejściem na emeryturę pracował jako lekarz weteryniarz. Dał się poznać jako dobry fachowiec, życzliwy i pogodny duchem człowiek. Mszę św. odprawił proboszcz ks. Sławomir Kasprzak. W ostatniej drodze towarzyszyły Mu poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami i kwiatami, rodzina, przyjaciele, znajomi oraz Jego ulubiona kramska orkiestra dęta z trzema kapelmistrzami (Przemysławem Domagalskim, Adamem Kołodziejczakiem i Robertem Żurańskim), dla której poświęcił ogromną część swojego życia. Okolicznościowe pożegnania wygłosili: Józef Drop - wójt naszej gminy, Andrzej Rusin - prezes OSP Kramsk oraz Andrzej Tomicki -  były prezes OSP Krzymów. Edward i Szymon Gwoździe zagrali na trąbkach, gdzieś w oddali zawyła strażacka syrena. Pochyliły się strażackie sztandary, ktoś zapłakał, a na świeżej mogile zrobiło się kolorowo i kwieciście. Odszedł mając 83 lata. Przpomnijmy w skrócie Jego sylwetkę oraz zobaczmy ceremonię pogrzebową.

Dziękujemy za cenne krople

Dziękujemy za cenne krople
AM - 20.09.2012
To była 3 akcja oddawania krwi w tym roku. I trzeci już raz odbyła się w przychodni "Na Dębiczu". Przyszło nas trochę mniej niż zwykle (40 osób oddało w sumie 16,800 litra krwi). W czasach, gdy naprawdę jest potrzebna liczy się przecież każda jej kropla i za to organizatorzy - kramski Klub Honorowych Dawców Krwi z jego prezesem Przemysławem Paruckim - dziękują wszystkim, którzy przybyli w minioną niedzielę by krew oddać. Pisać o tym, że była przyjemna atmosfera, pyszne ciasto i dobra kawa już nie wypada, bo w przypadku tego organizatora stało to się już standardem. Klub oraz wójt gminy Józef Drop zapraszają wszystkich miłośników rowerów na rajd po gminie, który odbędzie się w najbliższą sobotę, tj 22 września br. Prezes zapowiada jeszcze jakieś atrakcje dla wszystkich uczestników. Ciekawe co ma na myśli? Zobacz foto
 

Grali o puchar premiera Tuska

Grali o puchar premiera Tuska
AM - 20.09.2012
Dnia 12.09.2012 roku na boisku Orlik w Kramsku rozegrano zawody sportowe w ramach III Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Patronat honorowy nad imprezą objął urząd gminy w Kramsku. Otwarcia eliminacji gminnych dokonała zastępca wójta gminy Kramsk  Jolanta Warzych.
Zgłoszone zespoły rozlosowano do dwóch grup. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi po zakończeniu fazy grupowej, rozegrano mecz finałowy, w którym zagrały szkoły z Anielewa i Helenowa Drugiego - Święćca. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia  i o zwycięstwie zdecydował konkurs „jedenastek”. Karne lepiej wykonywali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Anielewa i to oni zostali tryumfatorami eliminacji gminnych III Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Wyniki poszczególnych spotkań i sytuacja w grupach przedstawiają się następująco. Zobacz foto
PS
Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych. Fotografie Maciej Ziółkowski

Jubileusz 90. lecia OSP Wysokie

Jubileusz 90. lecia OSP Wysokie
AM - 14.09.2012
Uroczystą mszą św. sprawowaną przez ks. Sławomira Kasprzaka, proboszcza parafii w Kramsku, rozpoczęły się w dniu 8 bm. obchody 90-tej rocznicy powstania jednostki OSP Wysokie. Msza odbyła się w miejscu, jak zauważył Andrzej Nowak - wicestarosta koniński, w miejscu gdzie kiedyś stała strażacka remiza - na skrzyżowani dróg Wysokie - Wacławów (dzisiaj stoi tutaj okazała kaplica z wizerunkiem św. Floriana, patrona strażaków). W uroczystości udział wzięli: Tadeusz Tomaszewski - poseł na Sejm RP, Andrzej Nowak - wicestarosta koniński, Andrzej Piaskowski - prezes OP ZOSP RP w Koninie, Władysław Koliński - członek zarządu OW ZOSP RP, Andrzej Pośpieszyński - komendant OG ZOSP RP w Kramsku, Józef Drop - wójt gminy, Jolanta Warzych - zastępca wójta, Maria Kordyl - sekretarz gminy, Marianna Desecka - skarbnik gminy, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, Kazimierz Wiktorski - dyrektor Zakładu Ubezpieczeń UNIQA w Koninie, Elżbieta Bryl - dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem, delegacje jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz z Krzymowa, pracownicy urzędu gminy, sołtysi, kilku radnych, przedsiębiorcy, sponsorzy i nieliczna grupa mieszkańców okolicznych wiosek. Przemarsz na miejsce uroczystości (plac przy remizie OSP), prowadziła grupa mażoretek oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Przemysława Domagalskiego. Przy dźwiękach "Mazurka Dąbrowskiego" na maszt wciągnięto flagę, zaś Tadeusz Tomaszewski - obecny prezes jednostki, powitał wszystkich przybyłych i zapoznał ich z krótką historią jednostki. Następnym punktem było wręczenie medali "Za zasługi dla pożarnictwa" oraz "Wzorowy strażak" (lista odznaczonych tutaj), oraz brązowych odznak Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej (lista odznaczonych tutaj). Medale "Zasłużony dla powiatu konińskiego", z rąk Andrzeja Nowaka, otrzymali: Stanisław Chęciński, Zdzisław Dąbrowski i Tadeusz Tomaszewski, zaś pamiątkowe statuetki "Za wkład w rozwój jednostki OSP Wysokie" przypadły dla: Marka Lidźbińskiego, Andrzeja Pośpieszyńskiego, Kazimierza Wiktorskiego, Andrzeja Nowaka i Józefa Dropa. Te oczywiście wręczył sam prezes Tadeusz Tomaszewski. Były oczywiście okolicznościowe wystąpienia, prezenty, podziękowania, kwiaty i życzenia. Była też grochówka dla wszystkich, symboliczny kieliszek dla Jubilatki i zabawa. Już nie do rana, bo i lata już nie te i jak zauważył prezes "wraz ze zmianą ustroju w Polsce osłabł nieco zapał nie tylko do prac społecznych, ale i do wspólnego świętowania". Tucznika jednak zjedzono. Jak świętować, to świętować. Wszystkiego dobrego dostojna Jubilatko. Zobacz foto

Paraolimpiada w Londynie 2012

Medale rozdane
AM - 11.09.2012
Brytyjskie media podczas otwarcia Igrzysk podziękowały sprawnym sportowcom za "rozgrzewkę", dając do zrozumienia, że Paraolimpiada to jest prawdziwe święto sportu. Niestety nasza telewizja nie transmitowała zmagań naszych bohaterów. Po protestach Polaków wysłała tam co prawda kilku pracowników, ale w porównaniu z Olimpiadą, która miała 750 godzin na żywo, Paraolimpiada miała ZERO.
I o co tyle krzyku? A mianowicie o to, że była szansa pokazać nasze polskie sukcesy. Chyba mamy już dosyć oglądania porażek piłkarzy, którzy na EURO nie wyszli nawet z grupy i innych sportowców, którzy przed zawodami zapewniają o sukcesach, a potem wracają na tarczy.
Paraolimpijczycy niczego nie obiecywali, a przywieźli 36 medali (9-te miejsce w klasyfikacji medalowej), w tym 14 ZŁOTYCH (7 razy więcej od sprawnych sportowców), 13 SREBRNYCH i 9 BRĄZOWYCH.
Warto dodać, że pojechało ich tylko 101 (sprawnych 218 zdobyło 10 medali...).
 
Budżet na Olimpiadę wyniósł 130 mln, a na Paraolimpiadę, 8,9 mln złotych. Paraolimpijczycy w 5 dyscyplinach pobili rekord świata.
Nie chodzi o to, aby gloryfikować niepełnosprawnych sportowców, ale docenić ich wysiłki i mieć szansę cieszyć się z ich sukcesów. Ministerstwo Sportu odpowiadając na naszą korespondencję zapewnia, że równo traktuje sprawnych i niepełnosprawnych sportowców. Niestety nie świadczą o tym, ani nakłady na sport osób niepełnosprawnych, ani premie za zdobyte medale na Paraolimpiadzie...
Dzięki uprzejmości Reuters Press Agence prezentujemy kilka foto z tych Igrzysk (w tle Mazurek Dąbrowskiego w wersji olimpijskiej).

Nowy rok szkolny 2012/2013

"Jesteśmy razem" wystartowało
AM - 09.09.2012
3 września, po przeprowadzonej reformie w systemie oświaty w naszej gminie, wystartowało Stowarzyszenie Edukacyjne "Jesteśmy Razem", które powstało na bazie szkół podstawowych w Święćcu i Helenowie Drugim. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie liczy 87 członków. Jego prezesem jest Małgorzata Nowicka, zaś dyrektorami oddziałów zostały Mariola Łaszkiewicz-Głowacka oraz Bożena Bąk, które poprzednio pełniły funkcję dyrektorów poszczególnych placówek. W klasach od I do VI uczy się 61 dzieci, zaś w 2 klasach "0" - 28 uczniów (18 w Helenowie i 10 w Święćcu). Stowarzyszenie zatrudnia 15 nauczycieli.   Zajęcia w obu szkołach zaczynają się o godzinie 8.30 i są oczywiście bezpłatne. Zajęcia dodatkowe to język niemiecki, zajęcia taneczne i raz w miesiącu wyjazd na basen. Dzieci objęte są pomocą logopedyczną oraz pomocą przedmiotową z matematyki i języka polskiego, a jeśli czas pozwoli także z języka angielskiego. Dzieci mają zapewniony bezpłatny transport, który realizowany jest w ramach podpisanej umowy z firmą "Wiktoria" (czyżby to coś sugerowało?). Mamy kilka foto z rozpoczęcia roku szkolnego.

Święto plonów w Izabelinie

Święto plonów w Izabelinie
AM - 06.09.2012
Tegoroczne dożynki gminne w naszej gminie zorganizowano w sołectwie Izabelin gdzie sołtysem jest Jerzy Smolarek, wielokrotny zwycięzca w konkursie na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski organizowanym przez wydawnictwo "Przegląd koniński" i gminę Sompolno (Wielkopolski Piknik Sołtysów), pod patronatem prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego. Czytaj więcej

Paraolimpiada w Wysokiem? Czemu nie...

Paraolimpiada w Wysokiem? Czemu nie...
AM - 03.09.2012
"W niewielkiej gminie Kramsk, we wsi WYSOKIE, rozgrywa się niezwykły mecz. Wśród zawodników jest Andrzej, który stracił nogę w wypadku w pracy, Marek, którego potrącił pijany kolega na drodze, Waldek, który miał wypadek na maszynie rolniczej, Marcin, który rozbił się na motocyklu, Daniel chory na stwardnienie rozsiane i paru innych gości, których łączy jedno. Zamiłowanie do koszykówki.
Na boisku walczą jak lwy. Nie po to trenują godzinami, żeby ktoś się nad nimi litował. Słychać okrzyki, kozłowanie piłki, szczęk zderzających się wózków i od czasu do czasu komendę sędziego „stop”, kiedy trzeba pomóc podnieść się zawodnikowi po wywrotce.
Każdy kto choć jeden raz widział w akcji koszykarzy na wózkach, zastanawia się, czy wypada mówić o nich „niepełnosprawni”, bo na boisku naprawdę wymiatają. Szybkość, precyzja, skuteczne bloki, celne rzuty oto ich atuty" i dalej "A tymczasem we wspomnianej wsi WYSOKIE, kończy się fantastyczny mecz koszykarzy na wózkach. Wspiera ich gmina Kramsk i od kilku miesięcy bezpłatnie użycza salę gimnastyczną na regularne treningi. Na trybunach siedzą władze gminy, radni i mieszkańcy gminy wraz ze swymi rodzinami. Głośno dopingują" - to fragment felietonu, którego autorką jest Zuzanna Janaszek-Maciaszek - prezes fundacji "Podaj dalej" działającej w Koninie.
Wspomniane wydarzenie miało miejsce w miniony piątek. Na otwartej niedawno Paraolimpiadzie w Londynie walczy 101 polskich sportowców. Z Pekinu nasza 91-osobowa kadra przywiozła 30 medali, w Atenach na 104 biało-czerwonych sportowców aż 54 wywalczyło paraolimpijskie krążki. W Londynie jest szansa na równie imponujące wyniki! Prawdopodobnie są to najbardziej spektakularne Igrzyska Paraolimpijskie w historii, przygotowane profesjonalnie pod każdym względem przez kraj, w którym sportowcy sprawni i niepełnosprawni traktowani są w sposób równy. Igrzyska, które rozgrywają się przy trybunach wypełnionych po brzegi! Szkoda, że TVP ma głęboko gdzieś swą misję i zignorowała Paraolimpiadę... Rozgrywki na żywo można oglądać jedynie przez internet: http://www.paralympic.org/Events/London2012 . Zobacz foto
PS
O Oli - jednej z dziewczyn grających na wózku napiszę następnym razem.

Pożegnanie wakacji w Grąblinie

I po wakacjach...
AM - 03.09.2012
"Pożegnanie wakacji" to pewnie jedna z ostatnich tego lata impreza na której mogliśmy zobaczyć bawiące się rodziny. Na pomysł jej zorganizowania wpadła Biblioteka Publiczna Gminy Kramsk Filia w Grąblinie oraz Świetlica socjoterapeutyczna w Grąblinie Współorganizatorem zaś była Szkoła Podstawowa w Anielewie. Dopisała pogoda więc i uczestników nie zabrakło, jak nie zabrakło również zabaw, konkursów (np. wiedzy o Grąblinie)  czy malowania twarzy, że o dmuchanym zamku nie wspomnę. Miejscowi strażacy wykonali pokaz ratownictwa drogowego (tym razem był to poszkodowany w wypadku samochodowym rowerzysta) oraz wygrali towarzyski mecz siatkówki. Wyróżniały się wśród zebranych harcerskie mundurki, na scenie zaprezentowały się solistki z Grąblina,   oraz zatańczyły mażoretki z naszego GOK-u. Było stoisko z kosmetykami, loteria i można też było kupić ciekawą książkę. Wśród przybyłych byli: Jolanta Warzych - zastępca wójta naszej gminy, Maria Kordyl - sekretarz gminy, Przemysław Domagalski - dyrektor GOK-u oraz Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy. Sprawcami zaś, że wakacji już nie ma okazali się: Barbara i Marek Gąska, Daria Chmielewska, Sylwia Kantarowska i Justyna Jakubowska. Jaki udział w tym przedsięwzięciu miał sołtys Grąblina zobaczcie sami.

Dzieci Kujaw na dożynkach w Lubstówku

Dzieci Kujaw na dożynkach w Lubstówku
AM - 28.08.2012
Dożynki Diecezjalno-powiatowo-gminne odbyły się w minioną niedzielę w położonym niedaleko Lubstówku. Czytaj więcej

Zlot w Wacławowie już za nami
AM - 25.08.2012
18 sierpnia br., na pięknych łąkach Wacławowa (a nie gdzieś na końcu świata jak pisano na plakatach), odbył się I Zlot Motocyklowy połączony z akcją charytatywną na rzecz Kasi Miszczak, Artura Iwaniaka i Macieja Wozińskiego (wszyscy są mieszkańcami naszej gminy). Organizatorem dwudniowego zlotu było Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi  "Nasza wieś", którego prezesem jest Zenon Nowak. To już druga o takim charakterze impreza organizowana przez to stowarzyszenie (poprzednia odbyła się prawie rok temu). Widać też wyraźnie, że stowarzyszenie rośnie w "siłę". Zważywszy na ilość członków i średnią wieku podejmują wyzwania, którym trudno byłoby sprostać młodzieży. Przykładem chociażby ten zlot, na który przygotowano teren o wielkości 6 ha, wytyczając ścieżki dojazdowe, instalując oświetlenie terenu, sceny, dbając o bezpieczeństwo uczestników, że o atrakcjach nie wspomnę. Do takich zaś należały pokazy stunterów z WGM Sompolno, Memento Mori z Konina oraz grupy z Mogilna. Na scenie wystąpił jeden z lepszych konińskich zespołów muzycznych "Bastard", którego z przyjemnością posłuchałem oraz trwały licytacje z których dochód przeznaczony był w całości dla trójki potrzebujących. W za krótkim dla mnie pokazie zaprezentowały się  mażoretki z naszego ośrodka kultury przygotowane przez Joasię Nowicką, przeciągano linę, rzucano oponą, malowano twarze, kopano dziurę... motocyklem. Strażacy z jednostek OSP Grąblin i OSP Helenów wykonali pokaz ratownictwa drogowego z udziałem motocyklisty. Rozglądając się wśród zebranych nie widziałem zbyt dużo "znajomych" twarzy: Olkowscy, Bocheńscy, Leszek, Agnieszka, Sylwia, dwóch sołtysów i może ktoś tam jeszcze. Czyżby trochę chybiony termin imprezy panie prezesie?
Wszystkich, którzy szczegółowo chcą wiedzieć o sponsorach oraz "smaczkach" akcji odsyłam na stronę stowarzyszenia. Ja w tym miejscu dodam jeszcze, że zebraną kwotę 5.973,30 podzielono jednakowo dla Kasi, Artura i Maćka którzy gorąco podziękowali wszystkim ludziom dobrego serca. Zapraszam do obejrzenia foto z tego wydarzenia. Być może znajdziecie tam jeszcze coś, o czym nie napisałem.

75. lecie urodzin Marii Szczepankiewicz

Nasza dostojna Jubilatka
AM - 25.08.2012
11 sierpnia br. zespół "Wielopolanki" wraz z grupą zaproszonych gości oraz rodziną Marii Szczepankiewicz świętował jubileusz 75. lecia urodzin jednej ze swoich założycielek. Czytaj więcej

Błękitni Helenów & Strażak Licheń Stary

Kolejny sezon "Błękitnych" Helenów
AM - 20.08.2012

W dniach 11 i 12 sierpnia 2012 r. o godzinie 16:00 odbył się I rzut Pucharu Polski na szczeblu Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zagrali w nim Błękitni Helenów pokonując 3:1 Strażaka Licheń Stary. II rzut pucharu odbędzie się  5 września br. gdzie Błękitni  zmierzą sie z GKS Osiek Wielki. Przypomnijmy, że sezon 2012/2013 w klasie okręgowej Błękitni Helenów rozpoczęli z 6 miejsca remisem 2:2 z ZKS Zagórów. W 2 kolejce Błękitni przegrali 4:1 z Wichrem Dobra. Mecz 3 kolejki odbędzie się 25 sierpnia br. o godz. 17.00 z drużyną Hetman Orchowo na stadionie w Orchowie. Trzymamy kciuki. Zobacz foto

Co z tą drogą?
AM - 13.08.2012
Na roboczym spotkaniu (na drodze), spotkali się w ubiegłym tygodniu wójt gminy Józef Drop oraz sześciu radnych z 5-cio osobową grupą mieszkańców Helenowa Pierwszego. Próbowano znaleźć rozwiązanie z ruchem na 1200-stu metrowym odcinku drogi gminnej w ciągu drogi łączącej Gać z Licheniem Starym. To prawie zapomniany dzisiaj odcinek byłej kiedyś drogi powiatowej (rangę utraciła w latach 80-tych, kiedy to zbudowano odcinek łączący obydwa Helenowy). W tamtych latach stało przy niej 7 zabudowań, dzisiaj jest ich 14 i budują się dwa następne. Kiedyś, w okolicach 15 sierpnia,  jeździły tędy furmanki zmierzające na odpust do Lichenia. Dzisiaj furmanki zastąpiły konie mechaniczne i to właśnie one stały się prawdziwą zmorą mieszkających tutaj ludzi. Jeden z nich, przed swoją posesją graniczącą z drogą na długości 300 metrów, "zrobił sobie" 100 metrowy odcinek "cementówki", resztę wyrównano i wysypano odpadami pochodzącymi, między innymi z likwidowanych konińskich zakładów przemysłowych (elektrownia, huta). Dla  mniej zorientowanych dodam, że we wsi funkcjonuje Zakład Recyklingu Betonów i Odpadów Budowlanych. Mieszkańcy obawiają się, że w pyłach unoszących się znad drogi, mogą znajdować się materiały szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Prosili więc wójta o zbadanie zawartości tych pyłów. O tym, że nie mogą otworzyć okna, by korzystać z dobrodziejstw pobliskiego lasu, nie wspomnę.
Póki co ustawiono znaki, obiecano również częstszą wizytę policji na tym odcinku. Gminne plany nie zakładają w najbliższej przyszłości budowy tego odcinka drogi (w ciągu ostatnich 20-stu lat nie wpłynął do wójta ani rady gminy formalny wniosek w tym temacie).
Czy jadący w tym roku na odpust do Lichenia pątnicy zauważą stojące znaki? Czy rozwiążą one problem z którym powinniśmy i my się uporać? Zobacz foto

XX sesja Rady Gminy Kramsk

XX sesja Rady Gminy Kramsk
AM - 01.08.2012
W dniu wczorajszym, w sali narad urzędu gminy, odbyło się XX posiedzenie rady gminy pod przewodnictwem jej przewodniczącego Marka Lidźbińskiego. Pomimo okresu wakacyjnego, radni stawili się prawie w komplecie (zabrakło tylko Haliny Rogowskiej). Po odczytaniu protokołu z poprzedniej sesji i wysłuchaniu sprawozdania wójta z działalności za ostatni miesiąc, radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Podjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminy oraz regulujących potrzeby bieżące, jak np. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo – Rekreacyjnej w Wysokiem czy podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. Radni otrzymali również do analizy komplet materiałów przygotowanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne, które "przymierza się" do zajęcia się gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie naszej gminy. Radny Piotr Krenc - nawiązując do tematu z Konwentu Wójtów i Burmistrzów - zwrócił uwagę na pilną potrzebę wyprowadzenia "złej" żywności z placówek oświatowych, która zagraża zdrowiu naszych dzieci. W imieniu handlujących na kramskim rynku wystąpiła Jadwiga Karbowska, domagając się zmiany oznakowania w obrębie rynku (pomimo obowiązującego tam zakazu handlu). Zwróciła też uwagę na dwie lewe ręce św. Floriana stojącego przed wejściem do Centrum Pracy Twórczej (nomen omen - czyżby to coś znaczyło?). Wójt wyznaczył termin spotkania z handlującymi i ostateczne rozwiązanie tego problemu. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, posiedzenie zakończył przewodniczący Marek Lidźbiński. Zobacz foto
PS
Uśmiechnięte twarze polityków, posłów czy radnych można jeszcze od czasu do czasu oglądać w naszych mediach. Twarze prawdziwie radosne to już odległa epoka. Warto spojrzeć na taką twarz w naszym albumie.

Znów polała się krew

Znów polała się krew
AM - 24.07.2012
Przychodnia "Na Dębiczu" była kolejny raz miejscem, gdzie spotkali się wszyscy, którzy odpowiedzieli na apel klubu Honorowych Dawców Krwi w Kramsku. To już piąta akcja organizowana przez ten klub. Pomimo wakacji, miniona niedziela nie należała do spokojnych. Atrakcją dla wszystkich był niewątpliwie pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu jednostek OSP z terenu naszej gminy. Nie zawiedli również policjanci, którzy ze swoim komisarzem "odmeldowali się", by w ten sposób wesprzeć prezesa Przemysława Paruckiego, który jest siłą sprawczą tego wszystkiego, co w klubie się dzieje. Księdzu Maciejowi fakt bycia na urlopie też nie przeszkodził i chwilę czasu znalazł, by kilka chwil spędzić w tym towarzystwie. Akcję obsługiwała profesjonalna grupa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza. Pisanie o kawie, ciastach, napojach jest chyba banałem, albowiem to już standard w tych akcjach i nie może być inaczej. Warto zaś zauważyć ogromne zaangażowanie właścicieli przychodni, którzy bezinteresownie wspierają, kolejny już raz, akcję kramskich krwiodawców. Ogółem krew oddały 62 osoby, co stanowi 27,9 litra krwi. W imieniu prezesa klubu, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu akcji jak i tym, którzy oddali krew składam serdeczne podziękowania. Zobacz foto

Zawody wędkarskie w Rudzicy

Zawody wędkarskie w Rudzicy
AM - 23.07.2012
W dniu 21 lipca br. na kanale Warta - Gopło w miejscowości Rudzica odbyły się II Zawody Wędkarskie dzieci i młodzieży sołectw Anielew, Grąblin, Rudzica , Wola Podłężna finansowane przez Stowarzyszenie Sportu i Rekrecji w Kramsku w ramach sportów masowych, zorganizowane przez radnego Wojciecha Borkowskiego, przy wsparciu sołtysa Rudzicy Beaty Grochowskiej i OSP w Rudzicy z prezesem Ryszardem Matczakiem, naczelnikiem - druhem Sławomirem Kinalskim, sekretarzem - druhem Andrzejem Karmowskim na czele. Zawody zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Kramsk Józef Drop, radny Waldemar Białecki i sołtys Anielewa - Agnieszka Krysztofik.
Sędzią głównym zawodów był druh Marek Stolecki - członek Koła PZW przy Hucie Alumuninium. W zawodach, które trwały od godz. 9 do 11.15 uczestniczyło łącznie
18 zawodników. Zwycięzcą okazała się Oliwia Nowacka, kolejne miejsca zajęli Dominika Stolecka i Jakub Błaszczyk. Podsumowania dokonał organizator wyrażając słowa podziękowania zawodnikom i ich opiekunom (każde dziecko miało opiekuna), i sędziemu zawodów. Zamknięcia dokonał wójt gminy Kramsk Józef Drop, który wcześniej wraz z organizatorem i sędzią wszystkim uczestnikom wręczył drobne upominki ufundowane przez SSiR w Kramsku.
Zawody zakończyły się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek i wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Do zobaczenia za rok. Zobacz foto

Estończycy w Kramsku

Po drodze im było
AM - 22.07.2012
20 lipca br. "wpadli" do nas na chwilę estońscy seniorzy, którzy zostali zaproszeni przez powiat koniński w ramach realizowanego projektu spotkań środowisk seniorskich. Kramskie panie z Klubu Seniora, którym przewodzi Halina Rogowska, przyjęły Estończyków bardzo gościnnie i serdecznie, "Sentymentalne Serca" zaśpiewały kilka okolicznościowych piosenek, przygotowano wystawę rękodzieła artystycznego oraz rzeźby naszych miejscowych artystów. Były pyszne dania, wspólne tańce oraz śpiewy. Estończycy zwiedzili również Izbę Pamięci i wpisali się do pamiątkowej księgi. Wizyta seniorów w regionie konińskim to kolejny etap współpracy powiatu z regionem Lääne Viru. Chodzi przede wszystkim o integrację i nawiązanie partnerskich relacji między środowiskami seniorskimi z obydwu powiatów. Wymieniono się drobnymi upominkami, były również próby wzajemnych rozmów, najlepiej zaś - jak zauważyła jedna z uczestniczek spotkania - idea wzajemnej integracji - spełniła się poprzez bliskość we współnym tańcu. Po krótkim pobycie, grupa udała się w dalszą drogę. Spotkanie doskonale wpisuje się w ustanowione w 2012 roku obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zobacz foto Czytaj również

Łowili puchar Wójta
AM - 17.07.2012
W dniu 15 lipca br. na starorzeczu w Patrzykowie odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy organizowane przez Koło PZW nr 54 w Kramsku.
Fundatorem pucharu, nagród rzeczowych oraz dyplomów był wójt naszej gminy Józef Drop.
Zwycięzcą i zdobywcą pucharu został Rafał Adamczyk, mieszkaniec Woli Podłężnej. Drugą i trzecią lokatę zajęli kolejno: Lesław Barski i Jarosław Wieczorek z Kramska. Zwycięzcy przekazali zdobyte trofea na licytację w ramach akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi " Nasza Wieś" pn. „Na Końcu Świata – Wacławów 2012” na rzecz osób niepełnosprawnych z naszego regionu, która odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia br. w Wacławowie.

Barwnie i wesoło w Wysokiem

Barwnie i wesoło w Wysokiem
AM - 09.07.2012
Pogoda pokrzyżowała trochę plany organizatorów przedszkolnego festynu, który planowany był na kramskim ORLIKU. Jak jednak mówi przysłowie "nie ma tego złego..." Ostatecznie impreza odbyła się w Wysokiem i nikt z tego powodu nie narzekał. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" okazało się prawdziwym hitem (w poszczególne role wcielili się bowiem... rodzice naszych najmłodszych). Obserwowałem w tym czasie widownię i jestem przekonany, że niektórzy z zasiadających na niej już myśleli, w jakiej roli wystąpią w najbliższym spektaklu! Może być więc ciekawie niebawem. Mnóstwo atrakcji czekało również obok hali, gdzie wszystkich zebranych bawiła, dziwnie nam znana, grupa FANTAZJA. Do akcji włączyli się również strażacy, którzy demonstrowali naszym miluśińskim strażacki ubiór i serwowali przejażdżkę strażackim samochodem. Oczywiście były lody, słodycze i pyszne ciasta przygotowane przez rodziców. Byli również: Józef Drop - wójt naszej gminy, Jolanta Warzych - zastępca wójta, Marianna Desecka - skarbnik gminy, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy oraz radni: Wojciech Borkowski, Andrzej Koźlarek, Bogdan Pawłow oraz Dorota Kubsik. Była oczywiście Barbara Dutkowiak -dyrektorka gminnego przedszkola z całym swoim personelem. Festyn doskonale wpisuje się w ogólnopolską kampanię "Postaw na rodzinę", wzięło w nim udział około 200 osób i dzieci z trzech punktów przedszkolnych, które powstały i działają w ramach unijnego projektu „Ocean wiedzy i umiejętności - akademia dziecięcej twórczości”. Zobacz foto

Brawo Seniorzy

Brawo seniorzy!
AM - 06.07.2012
Te wydarzenia godne są odnotowania, chociażby ze względu na średnią wieku artystów, który jak dobrze policzyłem wynosi 64 lata! Nasze "Sentymentalne serca" na ogólnopolskim przeglądzie w Wiśle oraz "Świętojanki" na "Żywym skansenie" w Muzeum Etnograficznym na Lednicy. Czytaj: Sentymentalnie zrobiło się w Wiśle oraz Żywy skansen w muzeum na Lednicy

Nadeszły wakacje
AM - 02.07.2012
Kolejny rok szkolny za nami. Ucichły dzwonki, opustoszały korytarze, zgiełk przenióśł się w zupełnie inne miejsca. Nastała pora zasłużonego odpoczynku. We wszystkich szkołach na terenie naszej gminy wakacje rozpoczęło 1340 uczniów. W ostatnim tygodniu odwiedziłem kilka naszych szkół, by przyjrzeć się uroczystościom zakończenia roku. Były kwiaty, podziękowania, dyplomy, nagrody, występy dzieci i młodzieży. Były też łzy wzruszenia, chwile refleksji i obawy o to, co przyniesie powakacyjny czas. Wykorzystajmy wakacyjny okres by nabrać wiatru w żagle. Dzieciom i młodzieży życzymy prawdziwie beztroskich wakacji, nowych przygód i wiele radosnych chwil. Zapraszamy do obejrzenia relacji z zakończenia roku klas 6 w SP Kramsk, klas 3 w Gimnazjum Kramsk, zakończenia roku w SP w Anielewie i zakończenia roku w SP Święciec.

Festyny, ach festyny!
AM - 28.06.2012
Pozostańmy jeszcze przez chwilę w atmosferze czerwcowych festynów i zabaw. Dwa takie odbyły się w minioną sobotę. Pierwszy w Helenowie Drugim, którego organizatorem było powstałe niedawno Stowarzyszenie Edukacyjne "Jesteśmy razem" w Święćcu, drugi zaś odbył się w Anielewie i zorganizowany został przez uczniowską społeczność. Pogoda dopisała więc bawiona się dobrze. Dzięki uprzejmości organizatorów prezentujemy kilka zdjęć z tych wydarzeń.

XIX sesja rady gminy

XIX sesja Rady Gminy
AM - 28.06.2012
20 czerwca br. w sali narad naszego urzędu odbyła się XIX sesja rady gminy. Po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad radni przystąpili do pracy. Najważniejszym punktem tego posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta. Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011, uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 201, zapoznaniu się z informacją o stanie mienia,
oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, większością głosów podjęli taką uchwałę (przeciwko byli Andrzej Koźlarek, Anna Konwerska, Agata Kołodziejczak i Wiesława Krawiec). Dyskusję nad uchwałą o nowym podziale gminy na okręgi wyborcze przełożono na kolejne obrady. Po dyskusji o bieżących sprawach, przewodniczący Marek Lidźbiński zamknął posiedzenie rady. Zobacz foto

Festyn rodzinny w Wysokiem

VI Festyn Rodzinny w Wysokiem
AM - 26.06.2012
Czerwiec to tradycyjny okres festynów, zabaw oraz szkolnych wycieczek. Kolejny taki, zorganizowany przez szkolną społeczność odbył się 17 czerwca br. w gimnazjum w Wysokiem. Dopisała pogoda. Atrakcji dla wszystkich, którzy postanowili popołudniowy czas spędzić rodzinnie, również nie brakowało. Czy słowa mogą wyrazić to co tam widziałem? Zresztą zobaczcie sami.
 
PS
Kilka zdjęć z rozpoczęcia imprezy udostępniła nam Emilia Rybicka. Dziękujemy! (E).

Dzień Ojca i Matki w kramskim gimnazjum

Dzień Ojca i Matki w kramskim gimnazjum
AM - 19.06.2012
15 czerwca br. uczniowie kramskiego gimnazjum wraz ze swoimi nauczycielami zorganizowali Dzień Ojca i Matki. Kolejny raz sala wypełniła się po brzegi. W miłej i ciepłej atmosferze, przy kawie i ciastku można było obejrzeć okolicznościowe występy uczniów poszczególnych klas. Była to też okazja do wspólnego spotkania rodziców, wymiany zdań czy po prostu do zwykłych rozmów na tematy wszystkich interesujące. Na zakończenie wręczono nagrody zwycięzcom wcześniej ogłoszonych konkursów plastycznego i fotograficznego. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę". Zobacz foto

III unijny rozstrzygnięty

III unijny rozstrzygnięty
AM - 14.06.2012
Wzorem lat ubiegłych, w auli kramskiego gimnazjum w dniu 12.06.br.zostały ogłoszone wyniki III Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, którego organizatorem jest europoseł Konrad Szymański, którego reprezentował jego doradca Szymon Szynkowski vel Sęk. Techniczną stroną całego przedsięwzięcia zajmuje się Sławomir Dąbrowski - dyrektor biura posła Szymańskiego, któremu w tym roku pomagała Anna Kreczmer - dyrektor Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyszłość".
Chór gimnazjalny pod kierunkiem Anny Marciniak odśpiewał hymn Unii Europejskiej, prowadzący: Aleksandra Bońka, Ewelina Wiktorska i Adam Samorzewski - uczniowie klasy IIc, przybliżyli zgromadzonym krótką historię Unii, zaś Ewelina Desecka zaśpiewała piosenkę w języku angielskim z akompaniamentem gitary na której grał Oskar Żabierek.
 
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 215 uczniów z gimnazjum w Kramsku i gimnazjum w Wysokiem. Z Kramska najlepszym okazał się Kamil Chatłas z kl. IIb, który uzyskał 35,5 punktów na 38  możliwych do uzyskania, zaś z Wysokiego najlepsza była Monika Gębka z kl. IIIa z Kuźnicy, która uzyskała 27 punktów na 38 możliwych do uzyskania. Do losowania zakwalifikowało się 71 uczniów. W jawnym losowaniu, los uśmiechnął się do Joanny Olszewskiej z kl. IIId z gimnazjum w Kramsku.
 
Nagrodą w konkursie jest  4-dniowa wycieczka do Strasbourga, połączoną między innymi ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Zobacz foto regulamin

Euro w Kramsku

EURO w Kramsku?
AM- 13.06.2012
Ten barwny korowód to uczniowie i nauczyciele kramskiej podstawówki. Przemarsz ulicami Kramska planowany był na Dzień Dziecka, ale nie dopisała pogoda, więc odbył się 6 czerwca br. Czy wymaga obszernego komentarza? Zobacz foto

II Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka za nami

II Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka za nami
AM - 07.06.2012
3 czerwca br. kramski amfiteatr był świadkiem kolejnej imprezy, którą wspólnie zorganizowali wójt gminy, rada gminy, GOK oraz rada sołectwa Kramsk. To była prawdziwie rodzinna impreza, która doskonale wpisuje się w ramy programowe ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę". Prowadzenie wzięła w swoje ręce Dorota Kubsik i doskonale jej to wyszło (ucinam w tym miejscu docierające do mnie plotki - Dorota zrobiła to, zresztą kolejny już raz, za darmo!), zabawy dla dzieci przygotowali i znakomicie je prowadzili młodzi ludzie z grupy FANTAZJA. Na Młodzieżowej Strefie Integracji odbył się turniej warcabowy, który prowadził Rafał Rogowski i w którym udział wzięło 4 zawodników. Puchar Rady Sołeckiej zdobyła Edyta Desecka zaś drugie miejsce przypadło Michałowi Nawrockiemu. W turnieju szachowym, który prowadził Teodor Telesiński i w którym udział wzięło również 4 zawodników, Puchar Rady Sołeckiej powędrował do Waldemara Nawrockiego zaś drugie miejsce zajął Andrzej Rusin. Wyróżnienia w tym turnieju otrzymali Józef Drop i Sławomir Dąbrowski. Partię szachów rozegrały też dzieci ze świetlicy parafialnej, które przygotował Teodor Telesiński. W rozgrywkach w tenisa stołowego, które prowadził Paweł Mikołajczyk zwyciężył Mateusz Piskorz i jemu przypadł w nagrodę puchar ufundowany przez OSP Kramsk. Odbył się też I Gminny Bieg Pokoleń w którym mogliśmy zobaczyć kilku naszych radnych ze swoimi pociechami oraz Marylkę Kordyl z grupą młodzieży z ogniska TPD w Kramsku. Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczył prezes Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Kramsku - Dariusz Kociszewski (zobacz protokół). Na scenie, zaprezentowały się również muzyczne talenty z naszego GOK-u: Jessica Pawlak, Kasia Szkudlarek, Dominika Grzelak, Weronika Andrzejczak oraz trzy siostry Wiśniewskie - Klaudia, Izabela i Kornelia. Nie mogło oczywiście zabraknąć naszej grupy mażoretek, które za występ nagrodzono burzliwymi oklaskami. Oczywiście była i trampolina, gumowe zamki, można było przytulić Leona, zjeść drożdżówkę, loda czy pajdę chleba ze smalcem domowej roboty i pysznego ogórka (te ostatnie przygotowały panie z Klubu Seniora). Myślę, że nie żałują w ten sposób spędzonego popołudnia ci, którzy na festyn przyszli. Gdyby nie deszcz, który zaczął padać około 19 i trochę przeszkodził organizatorom i uczestnikom zabawy, wszyscy zapewne bawiliby się dłużej. Bądźmy jednak wyrozumiali - rolnicy czekali na deszcz. Zobacz foto
PS
Zapomniałem jeszcze dodać, że opiekę medyczną podczas biegu zapewnił, czuwając i jadąc za zawodnikami własnym samochodem Jerzy Balcerczak - miejscowy lekarz.

Nie rzuca słów na wiatr

Nie rzuca słów na wiatr
AM - 05.06.2012
Zdecydowanie młodo wyglądała sala narad naszego urzędu 1 czerwca br. Na miejscu przewodniczącego rady zasiadła bowiem Patrycja Lewandowska, miejsca "starej" rady zajęli zaś radni Dziecięco-Młodzieżowej Rady TPD w Kramsku. To spotkanie to obietnica złożona przez Jolantę Warzych - zastępcę naszego wójta, podczas debaty I Dziecięco-Młodzieżowej Rady TPD, która odbyła się 14 maja br. w Kramsku. W posiedzeniu połączonych rad uczestniczyli: Krystyna Chowańska - prezes TPD w Koninie, Anna Ziemniczak - prezes ZG TPD w Kramsku, Anna Majkowska - kierowniczka Ogniska w Kramsku, Katarzyna Papaj, Józef Drop - wójt gminy, Jolanta Warzych - zastępca wójta gminy Kramsk, Maria Kordyl - sekretarz gminy Kramsk, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, Dorota Kubsik, Wojciech Borkowski - radni gminy. Najważniejszą częścią obrad było odczytanie i uroczyste powieszenie w sali narad podjętych wcześniej uchwał. Była to też okazja do wręczenia, przyznanych przez TPD odznak "Przyjaciel dziecka". Aktu wręczenia dokonała Krystyna Chowańska, zaś zaszczytu odznaczonych dostąpili: Ania Majkowska, Kasia Papaj i Józef Drop. Odznaka przyznawana jest za pracę społeczną dla dobra dzieci. Młodzi radni pytali bardzo konkretnie, np. czy trudno być wójtem?, czy ognisko będzie miało swoją siedzibę?, czy w Kramsku powstanie skatepark?, czy szkolne boisko może być bezpieczniejsze?. Odpowiedzi nie zawsze były optymistyczne, ale dzięki temu młodzież miała możliwość zapoznania się nie tylko z problemami gospodarczymi, ale i również ze złożonym systemem zarządzania.
Były słodycze, napoje i jedyna niepowtarzalna okazja by zasiąść w... fotelu wójta do pamiątkowej fotografii. Kto wie.... może kiedyś?
Efekty tego spotkania widziałem już 3 czerwca br. podczas gminnego Dnia Dziecka, kiedy to część "młodej" rady, czynnie włączyła się w program uroczystości.
A Jola? Jola nie rzuca słów na wiatr. Zobacz foto

Dzień Dziecka w kramskiej podstawówce

Dzień Dziecka w kramskiej podstawówce
AM - 05.06.2012
Nie próbuję nawet tego opisać, co 1 czerwca br. działo się w kramskiej podstawówce. Było kolorowo, głośno, radośnie oraz rodzinnie. Obchody Dnia Dziecka włączono bowiem w ogólnopolską kampanię "Postaw na rodzinę". Klasy młodsze czas spędziły na rysowaniu, malowaniu oraz innych zabawach, zaś starsze rywalizowały w rozgrywkach w piłkę nożną na hali sportowej. Ostatecznie zwycięstwo odniosła klasa Va (Czechy, każda bowiem klasa reprezentowała inną drużynę nadchodzących mistrzostw). Mnie bardzo podobała się drużyna biało-czerwonych, ale jakoś dziwnie się złożyło i nie widziałem jej w akcji. Zobacz foto
PS
W dziale do pobrania znajdziecie 100 fotografii z tego wydarzenia. To prezent dla uczestników tego Dnia Dziecka.

XVIII sesja Rady Gminy
AM - 04.06.2012
29 maja br. w sali narad naszego urzędu odbyło się posiedzenie XVIII sesji rady gminy (porządek obrad tutaj). Po wysłuchaniu sprawozdania wójta o działalności w okresie kwiecień - maj, radni podjęli szereg uchwał, między innymi o bezpłatnym przekazaniu w użytkowanie lokali po szkołach podstawowych powstałym na terenie naszej gminy stowarzyszeniom, które zamierzają prowadzić działalność oświatową. Podjęto również uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Wysokiem oraz uchwałę o wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. W sesji udział wzięło 14 radnych. Zobacz foto

Mamy już roczek

Mamy już roczek
AM - 01.06.2012
Dokładnie dzisiaj mija okrągła rocznica od startu naszego portalu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy o tym pamiętali, dziękujemy też tym, którzy są z nami codziennie śledząc na bieżąco wydarzenia w naszej gminie. Jak zauważyliście strona zmieniła trochę swój wygląd, ale wynika to głównie z bieżących potrzeb. Najważniejsze, że ją polubiliście. O tym świadczy liczba wywołań która przekroczyła w ciągu roku liczbę 3.100.000. Dziękujemy. Korzystając z okazji ponawiam apel zachęcający do współpracy. Jeśli macie konkretny pomysł zrealizujmy go wspólnie. Organizujecie ciekawe wydarzenie, macie sąsiada z pasją, byliście na ciekawej wycieczce - podzielcie się tym wszystkim z innymi. Wszak to wszystko stanowi naszą "małą Ojczyznę" i składa się na jej obraz. My też jesteśmy cząstką tego obrazu.

"Po Ziemi Konińskiej" w Kramsku

"Po Ziemi Konińskiej" w Kramsku
AM - 31.05.2012
Od kilku już lat KLTC Konin jest organizatorem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego "Po Ziemi Konińskiej" w kat. Junior młodszy oraz Ogólnopolskiego Pucharu Nadziei Olimpijskich w kat. Młodzik. Tak się składa, że Kramsk wpisał się w kalendarz tych imprez, a to chociażby za sprawą pucharów i nagród fundowanych przez wójta oraz przewodniczącego naszej gminy. Jak powiedział mi prezes KLTC Konin, Kazimierz Zajączkowski, należy podkreślić dużą liczbę startujących zawodników co wynika z wysokiej rangi wyścigu oraz wzorową organizację (zabezpieczenie przez policję, straż i służby medyczne). W tegorocznym wyścigu "Po Ziemi Konińskiej" wystartowało 76 zawodników z 19 klubów oraz 47 zawodników z 14 klubów w Pucharze Nadziei. Puchar Wójta Gminy Kramsk przypadł w tym roku Mateuszowi Grzywacz z KS Imielin zaś nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Kramsk powędrowała do Dawida Łączkiewicza z KS Koźminianka. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje starosta koniński Małgorzata Waszak zaś puchary, dyplomy oraz nagrody wręczali: Andrzej Nowak - wicestarosta powiatu konińskiego, Maria Wróbel - radna powiatowa, Jolanta Warzych - zastępca wójta gminy, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, Wojciech Borkowski - radny, Kazimierz Wiktorski - dyrektor UNIQA Konin oraz Tadeusz Tomaszewski - prezes GO ZOSP RP w Kramsku. Pomimo pięknej pogody, impreza nie przyciągnęła mieszkańców Kramska, by uczestniczyć w zdarzeniu o ogólnopolskiej przecież randze. Trochę szkoda. Może następnym razem? Zobacz foto
PS
Widoczny na jednej fotografii czarny samochód z którego wysiada Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, nie jest jego własnością i nie stanowi nawet obiektu jego pożądań.

25. lecie Szkoły Podstawowej w Anielewie

25. lecie nadania imienia w Anielewie
AM - 31.05.2012
W Szkole Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie 25 maja br. uroczyście obchodzono 25-lecie nadania imienia tej placówce i 5-lecie wręczenia sztandaru.
Była więc to wspaniała okazja, by uczcić postać patrona tej szkoły, Stanisława Ciesiołkiewicza, który w latach 1937-1940 był jej kierownikiem. Ten wspaniały nauczyciel i pedagog, był gorącym patriotą i oddał swoje życie za ojczyznę, dlatego dla uczniów szkoły w Anielewie jest  wzorem do naśladowania, o czym mówili nie tylko sami wychowankowie, ale także goście zaproszeni na tę uroczystość.
Na jubileuszu pojawiło się wiele znanych i szanowanych osób, media, przedstawiciele władz, sponsorów, byłych nauczyciel i absolwentów tej szkoły (lista tutaj). Wszystkich przywitała  Barbara Neneman, dyrektor Szkoły Podstawowej w Anielewie.Przybyłym gościom przedstawiono historię szkoły, a także przybliżono postać patrona. Zrobili to uczniowie, którzy wraz z nauczycielami przygotowali bardzo ciekawe przedstawienie. "Było i zabawnie i nostalgicznie"- jak powiedział jeden z uczniów, a na pewno żaden z gości się nie nudził, słuchając pięknie wykonanych piosenek i wierszy wyrecytowanych z dużym zaangażowaniem.
Na tak ważnej uroczystości nie mogło też zabraknąć podziękowań dla przyjaciół szkoły.  Dyrektor Barbara Neneman wręczała gościom dyplomy z podziękowaniem za wsparcie placówki w jej działaniach i wszelkich przedsięwzięciach. Mogliśmy się przekonać, że na naszym terenie nie brak ludzi dobrej woli i wielkiego serca, którzy chętnie wspomagają szkolne inicjatywy. Jak podkreślała  dyrektor, bez nich szkoła nie wyglądałaby tak wspaniale, jak dziś.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okazję wystaw. Można było obejrzeć prace plastyczne uczniów, prezentacje multimedialne o patronie i samej szkole, przejrzeć kroniki, czy podziwiać medale i puchary, które uczniowie zdobyli na zawodach sportowych w ostatnich latach.
Goście o swoich wrażeniach z jubileuszu mogli porozmawiać na wspólnym obiedzie, na który zostali zaproszeni po skończonej uroczystości.

Dla jednych jubileusz w anielewskiej szkole był powrotem do przeszłości, możliwością spotkania się nauczycieli z absolwentami szkoły, dla drugich - możliwością zapoznania się z historią tej placówki oświatowej, która w tym roku kończy już 90 lat! Teraz tylko pozostaje czekać na uroczyste obchody setnych urodzin! Zobacz foto

Sławomir Szurgot

Godna naśladowania!
AM - 30.05.2012
To, że lubimy gubić różne rzeczy nikogo nie dziwi. Ja zaś zdziwiłem się bardzo, kiedy na stacji benzynowej podszedłem do kasy. Szybko się okazało, że jestem nie tylko bez kasy, ale i bez reszty dokumentów. Jak się poczułem nie będę opisywał, pani zaś obsługująca kasę (przez grzeczność nie wspomnę miejscowości w której to było), do przyjemnych nie należała. Kiedy powoli zrozumiałem co się stało, zadzwonił telefon. I to było kolejne moje zdziwienie. Moje dokumenty były w dobrych rękach. Na dodatek, ktoś chciał je zwrócić! Sławek Szurgot jeszcze do niedawna pełnił funkcję prezesa OSP Helenów. Dzisiaj jest tylko członkiem tej jednostki, ale to zupełnie inna historia. To on znalazł i postanowił zwrócić moją własność. Ma żonę Kasię i trójkę dzieci.
Dlaczego o tym tutaj piszę? Bo dla mnie jest to postawa godna naśladowania, wydarzenie promujące ludzkie zachowania i odruchy. Kasia powiedziała mi, że to przecież zupełnie normalne, a moją "zgubę" wręczył mi osobiście mały Mateusz. Sławku dziękuję!

Harcerze wyruszyli na szlaki

VII Rajd Wiosenny Hufca ZHP Konin
AM - 22.05.2012. Tekst Magda Lisowska
Rajdy piesze od zawsze były harcerską tradycją. W Hufcu ZHP Konin im. Szarych Szeregów zwyczaj ten przybrał formę rajdów wiosennych.
W tym roku rajd odbył się w dn. 19-20.05.2012, a na bazę, z której zaczynaliśmy wędrówkę, wybraliśmy Anielew. Powodów było kilka. Pierwszym z nich był urok i piękno krajobrazu grąblińskiego lasu i okolicy. Drugim było harcerskie zamiłowanie do różnorodności - a tych okolic do tej pory nie zwiedziliśmy i nawet nie wiedzieliśmy, ile tracimy. Po trzecie główne organizatorki - dh Magda Lisowska i dh Kasia Walkowska, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Anielewie - nie wyobrażały sobie w ogóle innej możliwości.
W trakcie rajdu zuchy i harcerze przeżyli wiele niezapomnianych przygód. Najpierw musieli przejść do Izabelina, po drodze wykonując zadania dla Ducha Lasu. W Izabelinie odwiedzili Gospodarstwo Agroturystyczne "Ania i Filip", gdzie mogli z bliska obejrzeć wiele niezwykłych zwierząt. W drodze powrotnej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Straży Leśnej,  Henrykiem Lewandowskim, od którego dowiedzieli się, jak należy się zachowywać w lesie, usłyszeli opowieści o interwencjach strażników i obejrzeli ich wóz bojowy.
Po powrocie do Anielewa swoje dzieła zaprezentowała rzeźbiarka p. Marianna Iwińska. Harcerze mieli okazję nauczyć się wykonywać bociana z kawałka drewna. Następnie odbył się pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków z OSP Grąblin i OSP Helenów z komendantem Pawłem Tomaszewskim na czele. W ramach programu dwa wozy bojowe przyjechały na sygnale, żeby ugasić płonący samochód. Zuchy aż piszczały, a jedna z druhen nawet weszła na dach wozu strażackiego!
Na koniec męczącego dnia wszyscy spotkali się na obrzędowym ognisku harcerskim, na którym drużyny i gromady prezentowały swoje piosenki i scenki, a zuchy złożyły obietnicę zuchową na żywioł jakim jest ogień płonącego ogniska. W harcerskim kręgu obecna była również Maria Kordyl - sekretarz gminy Kramsk oraz miejscowy ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski.
W rajdzie uczestniczyło 74 harcerzy, zuchów i instruktorów z Konina, Anielewa i Krzymowa. Wszyscy doskonale się bawili we wspaniałej atmosferze i bezpiecznie, zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów w niedzielę rano. Zobacz foto

Otwarcie Spółdzielni Socjalnej "Razem do sukcesu" w Kramsku

"Razem do sukcesu" - czy nie brzmi to trochę znajomo?
AM - 22.05.2012
Otwarcie Spółdzielni Socjalnej "Razem do sukcesu" w Kramsku zbiegło się w czasie z odbywającym się tutaj Konwentem Wójtów i Burmistrzów, co oczywiście nadało uroczystości trochę inną rangę. Część oficjalna odbyła się w auli naszego gimnazjum. Radna Dorota Kubsik oraz Andżelika Łoś - kierowniczka GOPS-u, przywitały przybyłych gości oraz zaprezentowały krótką historię (7MB), powstania spółdzielni. Głos zabrała również Magdalena Politańska - prezes spółdzielni, która w kilku słowach podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego śmiałego przedsięwzięcia. Dziękował również Józef Drop - wójt gminy Kramsk, gratulowali Małgorzata Waszak - starosta koniński oraz Marek Wesołowski - burmistrz Kleczewa. Dyskusje w mniejszych grupkach trwały następnie na nowej stołówce, gdzie przenieśli się wszyscy zebrani. Było co zjeść i na co popatrzeć. Ja zaś starałem się, w zakamarkach mojej pamięci, przypomnieć sobie dziwnie znajomo brzmiącą mi nazwę.  Zobacz foto

Konwent wójtów i burmistrzów

Konwent Wójtów i Burmistrzów
AM - 18.05.2012
W auli naszego gimnazjum odbył się 16 maja br. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Wzięli w nim również udział Małgorzata Waszak - starosta koniński, Andrzej Nowak - wicestarosta koniński oraz Józef Nowicki - prezydent Konina. Dyskusja skupiała się wokół roli samorządów w pozyskiwaniu inwestorów. Temat zebranym zreferowała Joanna Wolff, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Konwent zbiera się raz na kwartał w innej gminie. Jego przewodniczącym jest obecnie Marek Wesołowski - burmistrz Kleczewa. Zobacz foto

Debata Dziecięco-Młodzieżowej Rady TPD w Kramsku

Nie ma dzieci - są ludzie
AM - 16.05.2012
Włączając się w obchody Roku Janusza Korczaka - wybitnego pedagoga, lekarza, pisarza - ogniska TPD na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konina przeprowadzają dziecięce debaty dotyczące poszanowania Praw Dziecka. Taka debata odbyła się w Kramsku w dniu 14 maja br. w Domu Pracy Twórczej. Szkoda, że z długiej listy zaproszonych gości przybyło niewielu: Krystyna Chowańska - prezes TPD w Koninie, Anna Ziemniczak - prezes ZG TPD w Kramsku, Jolanta Warzych - zastępca wójta gminy Kramsk, Maria Kordyl - sekretarz gminy Kramsk, Dorota Kubsik - radna gminy, Przemysław Domagalski - dyrektor GOK-u, Grzegorz Adamczyk - przedstawiciel OSP Kramsk, Janusz Grzesiak - derektor SP w Kramsku, Elżbieta Bryl - dyrektor SP w Wysokiem. Dopisała jak zwykle młodzież z kramskiego gimnazjum ze swoimi opiekunkami oraz młodzież z gimnazjum w Wysokiem z dyrektorką Katarzyną Kałużną. Na wysokości zadania stanęli podopieczni Ogniska w Kramsku, którzy wzięli udział w obradach. Dyskutowano o poszanowaniu praw dziecka do wolności (podjęta uchwała), do bezpieczeństwa (uchwała), do odczuwania radości, szczęścia i smutku (uchwała) oraz poszanowania prawa dziecka do bycia kochanym takim jakie jest (uchwała). Podjęto stosowne uchwały, które następnie przekazano na ręce Jolanty Warzych - zastępcy wójta, która zapewniła, że nie pozostaną one bez echa.. Wybrano również delegatów na Sejmik Dzieci TPD w Koninie, którymi zostali:Patrycja Lewandowska, Jessica Pawlak, Roksana Fiałkowska. Patrycja Lewandowska - przewodnicząca rady, zamknęła obrady i zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek. Tort upieczony przez państwa Zaczkiewicz wyglądał okazale i był pyszny. To również był moment na luźne pogaduszki, wymianę zdań, refleksję. Całość debaty to ogromna zasługa Ani Majkowskiej - kierowniczki Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Kramsku i jej "personelu". Brawo dziewczyny! Przy wejściu na salę widziałem również stoisko promujące akcję "Postaw na rodzinę". Zobacz foto
 
PS
Tak zupełnie na marginesie tego wydarzenia nie mogę nie zauważyć faktu, że powstała niedawno Izba Pamięci w Domu Pracy Twórczej powoli zaczyna żyć swoim rytmem. Czyżby strażackie deklaracje nie poszły tym razem na marne? Radością napełnił mnie widok młodzieży przeglądającej pożółkłe kartki starych kronik, przymierzających stare, strażackie czapki czy oglądającej wystawę. Wiem, kto o tym pomyślał, ale chwalił nie będę żeby nie zapeszyć. Zobacz foto

Odpust w Kramsku 2012

Odpust św. Stanisława BM
AM - 15.05.2012
Tradycja odpustu św. Stanisława sięga w Kramsku roku 1854 kiedy to sufragan włocławski ks. Stanisław Łubiński dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Męczennika. Dziś jego szczątki spoczywają w katedrze na Wawelu. Na całym świecie obchodzi się jego święto jedenastego kwietnia, jednak w Polsce - za "Rocznikami Krakowskimi" - ósmego maja. Święty Stanisław jest patronem Polski i archidiecezji krakowskiej.
Jak co roku, na uroczystą mszę św.. którą w tym roku odprawił pracujący tu jeszcze niedawno ks. Krzysztof Maciaszek (wygłosił również kazanie za które został nagrodzony burzliwymi oklaskami), przybyli nie tylko parafianie. Kolorowo i gwarno zrobiło się na ulicy Kościelnej. Można było spotkać się ze znajomymi, otrzymać odpust zupełny, kupić wiatraczek czy pistolet. Od niedawna też, bo z chwilą przyjścia obecnego proboszcza ks. Sławomira Kasprzaka, istnieje zwyczaj rozdawania po mszy św. słodkich bułeczek. To - jak powiedział mi ks. Sławek - ma być symbolem chęci dzielenia się z bliźnim tym co mamy i chęcią wspólnego świętowania. Zobacz foto

125. lecie - odsłona trzecia

125. lecie - odsłona trzecia
AM - 10.05.2012
5 maja br. kramscy strażacy obchodzili 125. rocznicę istnienia swojej jednostki, zaś 95 lat swego istnienia świętowała z nimi orkiestra dęta. Strażacy otrzymali kolejny już, trzeci sztandar, odsłonięto pamiątkową tablicę, pomnik św. Floriana (który też zapewne stanie się już niebawem patronem przedsiębiorców z naszego ryneczku). Poświęcono również powstałą Izbę Pamięci. Dopisała pogoda. Gorzej było z zaproszonymi gośćmi (pełna lista tutaj). Amfiteatr również świecił pustkami. Dopisała zaś strażacka brać. W sumie było 10 pocztów sztandarowych (w tym jeden z OSP w Krzymowie). Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w naszym kościele przez ks. Sławomira Kasprzaka, który również poświęcił sztandar. Sławomir Dąbrowski - przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru prekazał sztandar w ręce jednostki, wbito symboliczne gwoździe (lista fundatorów sztandaru tutaj), następnie wójt Józef Drop, przewodniczący rady gminy Marek Lidźbiński oraz prezes Zarządu OP ZOSP RP Andrzej Piaskowski, dokonali odsłonięcia tablicy oraz pomnika św. Floriana. Antoni Tylkowski - jeden z inicjatorów powstania Izby Pamięci przeciął wstęgę, zaś Stanisława Adamczyk zaprosiła gości do zwiedzania okolicznościowej wystawy. Nad tą częścią uroczystości czuwała druhna Barbara Rymarowicz. Kolejny etap to amfiteatr. Tam odbyła się ceremonia wręczenia złotych, srebrnych i brązowych medali "Za zasługi dla pożarnictwa", odznak "Wzorowy strażak" i za "Wysługę lat" (pełna lista odznaczonych). Zebrani mogli posłuchać orkiestry-jubilatki (która jak na te lata wygląda i brzmi..., ale to podobno wyłączna zasługa obecnego kapelmistrza Przemysława Domagalskiego), Kasi Szkudlarek oraz Kramskiej Kapeli Podwórkowej, która w tym roku obchodzić będzie 5. lecie swego istnienia (widać to po strojach artystów). Robert Żurański - kapelmistrz orkiestry ZSGE w Koninie, w towarzystwie dwóch pięknych dziewcząt, złożył Jubilatce życzenia do których przyłączyli się również pozostali goście.
W uroczystościach udział wzięli: Andrzej Nowak - wicestarosta powiatu konińskiego, Zbigniew Dolata - poseł na Sejm RP, Tadeusz Tomaszewski - poseł na Sejm RP, Andrzej Piaskowski - prezes OP ZOSP RP w Koninie, Mirosław Zalewski - zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie, Tadeusz Tomaszewski - prezes GO ZOSP RP w Kramsku, Andrzej Pośpieszyński - komendant GO ZOSP RP w Kramsku, Kazimierz Pałasz - radny sejmiku województwa wielkopolskiego, Bogumił Leszczak i Maria Wróbel - radni powiatowi, Józef Drop - wójt gminy oraz Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, Piotr Krenc, Halina Rogowska, Bogdan Pawłow - radni rady gminy.
Zebrana w publicznej zbiórce kwota 8.240 zł przeznaczona została na sfinansowanie sztandaru oraz pomnika św. Floriana. W imieniu kramskich strażaków, składam w tym miejscu podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na ich apel. Kończąc, dodam jeszcze, że kramska jednostka składa się z 82 czynnych druhów, w tym około 30-tu to sekcja bojowa, orkiestra to 35 osób grających i około 20-tu uczących się gry oraz 18-to osobowa grupa mażoretek. Wykonawcą pomnika jest miejscowa rzeźbiarka Marianna Iwińska.
Kolejne lecie za nami. W pokoju zarządu wisi nowy sztandar. Nie pokryły się jeszcze kurzem szyby w Izbie Pamięci i nie przebrzmiały dźwięki orkiestry. Szeroko otwartymi oczami, z duńską flagą w rękach (czyżby to tęsknota prezesa za szerszymi horyzontami? Wszak pływających jest tutaj wiecej ...), spogląda na kramską rzeczywistość św. Florian. Może spogląda na rozstawione nogi, może wpadła mu w oko pani przymierzająca bluzeczkę, a może tak zwyczajnie, zadumał się nad nami. Któż to odgadnie... Zobacz foto

3 Maja - jakie święto?

3 Maja - jakie święto?
AM - 04.05.2012
Gdyby nie bardziej "odświętna" (z uwagi chociażby na udział w liturgii naszej orkiestry dętej), msza św. za Ojczyznę odprawiona o godz. 9.00 w kościele parafialnym przez naszego proboszcza ks. Sławomira Kasprzaka, można by ze smutkiem powiedzieć, że 3-cio majowe święto społeczeństwa naszej gminy nie obchodzi. Nie było w kościele sztandarów, mniej lub bardziej zacnych gości i długiej powitalnej listy. Był wójt Józef Drop, przewodniczący rady Marek Lidźbiński, sekretarz gminy Maria Kordyl, kilku radnych i niewielka grupa mieszkańców parafii. Było kazanie o honorze, ojczyźnie, patriotyźmie i papieżu. Zabrakło szkolnej młodzieży, strażaków, wychowawców i tych, którzy w takim - wydawałoby się dniu - powinni być obecni w swojej "małej Ojczyźnie". Na zakończenie tej smutnej refleksji, pozwólcie, że nie do końca przytoczę usłyszane wczoraj słowa, że "my Polacy podobni jesteśmy do pieczarek ...". To naprawdę smutna refleksja, a chciałoby się "witaj majowa jutrzenko" zaśpiewać. Zobacz foto
 
Otwarcie Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie
 
Otwarcie Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie
AM - 04.05.2012

2 maja br. został uroczyście otwarty i poświęcony nowy Punkt Przedszkolny w Patrzykowie (który zlokalizowany został w szkole podstawowej w tejże miejscowości i działa w strukturze Przedszkola Gminnego w Kramsku). Czytaj więcej »

Krew na Dębiczu

Krew na Dębiczu
AM - 04.05.2012
 
To była już czwarta akcja oddawania krwi którą zorganizowali kramscy krwiodawcy pod wodzą swego prezesa Przemysława Paruckiego. I pierwsza  zorganizowana w przychodni "Na Dębiczu", która udostępniła swe progi wszystkim, którzy w akcji wzięli udział. Równolegle z akcją zorganizowano badania mammograficzne, z których skorzystało 25 pań. Lekarza urologa odwiedziło 27 mężczyzn. Jak zawsze przy organizacji tego typu przedsięwzięcia, zadbano o zaplecze: było pyszne ciasto, kawa, słodycze i napoje. "Pod reką" byli też nasi księża: proboszcz Sławomir Kasprzak i wikary Maciej Pawlak, którzy dbali o duchową oprawę akcji. Byli też policjanci, którzy w ten sposób odpowiedzieli na apel swojego kapelana i czynnie wsparli kramskich krwiodawców. Byli strażacy z Grąblina i Milina (miejscowych zabrakło, ale oni żyją już chyba sobotnią imprezą), był nasz wójt Józef Drop i nasza Marylka Kordyl - sekretarz gminy. W sumie były 74 osoby, które oddały 33,3 litra krwi. To - jak powiedział mi Przemek Parucki - rekord w Kramsku. Akcję obsługiwała profesjonalna grupa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza. Profesjonalna do tego stopnia, że nie uroniono żadnej kropli krwi. Odnotowałem tylko dwa zasłabnięcia. Wypada jeszcze dodać, że akcja odbyła się 29 kwietnia br. oraz fakt promowania w trakcie jej trwania kampanii "Postaw na rodzinę". W imieniu organizatorów składam w tym miejscu podziękowania dla wszystkich, którzy w tym dniu byli z nami. Z potrzeby serca i bezinteresownie. Zobacz foto video

Kolejne zwycięstwo "Błękitnych" Helenów

Kolejne zwycięstwo "Błękitnych" Helenów
AM - 30.04.2012
W minioną sobotę, na stadionie w Helenowie Drugim, "Błękitni" Helenów odniesli kolejne zwycięstwo pokonując tym razem "Orlika" Miłosław wynikiem 7:0. Po ostatniej kolejce znajdują się na piątym miejscu w tabeli z 38 punktami (tyleż samo punktów mają na koncie "Polanin" Strzałkowo oraz "Górnik" Kłodawa). Sędziami spotkania byli: Radosław Jaszczak - sędzia główny oraz Maciej Jagodziński i Anna Kulczak - sędziowie boczni. Warto również odnotować fakt gry na boisku w ostatnich minutach spotkania jednego z prezesów "Błękitnych" - Zbigniewa Wróbla. Myślę, że wynik mógłby wyglądać trochę inaczej gdyby trener pozwolił  Zbyszkowi wejść trochę wcześniej. Temat do przemyślenia w następnym spotkaniu. Zobacz foto

125. lecie - odsłona druga

125. lecie - odsłona druga
AM - 16.04.2012
To już pewnie ostatnie spotkanie w tak dużym gronie przed jubileuszowymi uroczystościami wyznaczonymi na 5 maja br. (pisałem o tym wcześniej). Sprawy powoli nabierają rumieńców. W pracowni Marianny Iwińskiej czeka już z niecierpliwością św. Florian, który niebawem stanie przed wejściem na salę Domu Pracy Twórczej (kiedyś OSP), w poznańskiej pracowni szyty jest nowy sztandar dla jednostki, gotowa jest tablica pamiątkowa, wysyłane są zaproszenia, powstaje izba pamięci i opracowana jest strategia uroczystości. Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy zareagowali na apel o wsparcie finansowe. To dzięki Waszej pomocy uroczystość będzie okazalsza niż było to pierwotnie zakładane. Prac jest jeszcze wiele, ale jak zapewnił mnie Andrzej Rusin - prezes OSP Kramsk, wszystko uda się wykonać w zaplanowanym czasie. Zobacz foto

Postaw na rodzinę

Postaw na rodzinę - ruszamy!
AM - 16.04.2012
Zapowiadana wcześniej przez Jolantę Warzych - zastępcę wójta naszej gminy akcja "Postaw na rodzinę" powoli nabiera tempa. 12 kwietnia br. odbyło się robocze spotkanie na które przybyli dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych, GOPS-u, którzy wstępnie zapoznali się z ideą tej ogólnopolskiej kampanii. Honorowy patronat nad przebiegiem akcji w naszej gminie objął wójt Józef Drop, koordynatorem zaś jest Dorota Kubsik. Materiały "Postaw na rodzinę!" mogą być z powodzeniem wykorzystane tak w szkołach, podczas świętowania Dnia Mamy i Taty lub Dnia Dziecka, jak i podczas gminnych festynów dla wszystkich mieszkańców oraz podczas bieżącej pracy w szkołach. Organizatorem kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki i jak mówi jej prezes Maciej Zdziarski "realizacja kampanii jest prosta i przyjemna. Nie straszymy alkoholem, nie nudzimy moralizatorstwem. Nie zamęczamy nikogo skomplikowanymi procedurami, regulaminami czy wielostronicowymi instrukcjami. Atrakcyjne materiały przekazane lokalnym partnerom to podstawa działań. Każda gmina może dołożyć coś od siebie: festyny, imprezy lokalne, konkursy i inne aktywności. Do współpracy poza szkołami można zaprosić lokalne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, parafie, kluby abstynenckie, ośrodki kultury". Będziemy Was informować o wszystkim, co zamyka się w tytułowym "Postaw na rodzinę!". Póki co zapraszamy na stronę kampanii www.postawnarodzine.pl oraz do obejrzenia foto z ostatniego spotkania

Złote i Diamentowe Gody - Milin 2012

Złote i Diamentowe Gody
AM - 14.04.2012
12 kwietnia br. nasz USC był organizatorem Złotych i Diamentowych Godów. W tym roku, okolicznościowe medale przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymało 17 par małżeńskich z terenu naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez ks. Sławomira Kasprzaka w kościele parafialnym w Kramsku, w której, oprócz dostojnych Jubilatów, udział wzięli: Maria Kordyl - sekretarz gminy, Marianna Desecka - skarbnik gminy oraz Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy. Na nowych schodach prowadzących do kościoła wykonaliśmy pamiątkową fotografię i udaliśmy się do Świetlicy Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie, gdzie czekała już na nas Jolanta Warzych - zastępca naszego wójta, tort dla Jubilatów oraz młodzież z kramskiego gimnazjum ze swoją opiekunką Iloną Jedlińską. Słowo wstępne do zebranych skierowała Maria Kordyl, po czym szybko i sprawnie uporano się z ceremonią wręczania medali, dyplomów oraz kwiatów. Jak przy takiej okazji, nie brakowało buziaków, ciepłych słów, chwil wspomnień i refleksji. Naszych Jubilatów, w sentymentalną podróż  zabrała gimnazjalna młodzież w przygotowanym przez siebie krótkim programie okolicznościowym. Były więc śpiewy, deklamacje, Szymon zagrał na trąbce "Sto lat", Weronika grała na gitarze, Aneta i Dorota roznosiły szampana, ktoś pokroił torta. Szybko minęło kilka wspólnie spędzonych godzin. Wychodząc usłyszałem jak kilku starszych panów umawiało się na kolejne, jubileuszowe spotkanie. Za dziesięć lat! Wszystkiego najlepszego kochani Jubilaci. Zobacz foto video

7. rocznica śmierci papieża

Ojcze Święty - pamiętamy!
AM - 06.04.2012
Już od lat, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Wysokiem, które noszą imię Papieża Jana Pawła II, spotykają się w rocznicę jego śmierci w kramskiej świątyni na okolicznościowym nabożeństwie, aby w ten sposób czcić pamięć wielkiego Polaka. Przygotowana na tą okoliczność, krótka część artystyczna poświęcona jest w całości jego osobie. Uczniowie deklamują wiersze, śpiewają piosenki oraz składają symboliczne kwiatki pod portretem papieża. Udało mi  się zarejestrować dla Was fragmenty tegorocznego spotkania. Myślę, że w okresie świątecznym znajdziecie chwilę czasu, by przez moment powspominać naszego Jana Pawła II. Zobacz video

Kramskie Wybijanie Żuru

Skromny jubileusz
AM - 06.04.2012

V - jubileuszowe Kramskie Wybijanie Żuru już za nami. Odbyło się w minioną sobotę, tradycyjnie już w kramskim gimnazjum. Czytaj więcej »

XVII sesja rady gminy Kramsk

Decydująca sesja
AM - 02.04.2012
Ta sesja to już historia. Najważniejszymi jej punktami było podjęcie uchwał o likwidacji szkół na terenie gminy. Nad tym projektem pracowano już prawie od roku. Przygotowano solidne analizy, odbyto szereg spotkań, rozmów i debat. Trudna ekonomicznie sytuacja gminy zdeterminowała zapewne ostateczne decyzje radnych. W kolejnych głosowaniach zlikwidowano: Zespół Szkół Licealnych w Kramsku (w jego skład wchodziło 5 szkół o czym nie wszyscy wiedzą) - 15 głosów za, Szkołę Podstawową w Święćcu - 11 za, 4 przeciw, Szkołę Podstawową w Helenowie - 11 za, 4 przeciw, Szkołę Podstawową w Patrzykowie - 10 za, 5 przeciw oraz Szkołę Podstawową w Bilczewie - 9 za, 6 przeciw. Przeciwko likwidacji wszystkich podstawówek głosowali: Dariusz Barczykowski, Anna Konwerska, Wiesława Krawiec oraz Agata Kołodziejczak. Andrzej Koźlarek był przeciwko likwidacji szkół w Patrzykowie oraz w Bilczewie, zaś Dorota Kubsik była przeciwko likwidacji szkoły w Bilczewie. Obecni na sesji dyrektorzy szkół oraz osoby ze szkołami związane, podjęły raz jeszcze próby przekonania rady o bezcelowości zamykania ich placówek. Bezskutecznie. W jaki sposó i kiedy, podjęte decyzje wpłyną na poprawę sytuacji finansowej gminy (taki był główny cel reformy oświaty), zobaczymy niebawem.
Po krótkiej przerwie, wznowiono obrady. Podjęto jeszcze szereg uchwał regulujących i porządkujących funkcjonowanie gminy oraz wysłuchano informacji Sławomira Dąbrowskiego o powstaniu Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyszłość". Po 5-ciu godzinach obrad, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady, zakończył obrady XVII sesji rady gminy. Zobacz foto video

Przyjacielska wizyta - Estonia

Przyjacielska wizyta
AM - 29.03.2012. Foto szkoła
Obcokrajowcy nie są częstymi gośćmi w naszej gminie. Warto więc odnotować nawet kilkugodzinną wizytę przyjaciół z Kunde w Estonii, którzy w poniedziałkowy poranek odwiedzili nasze kramskie gimnazjum. W imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów, przybyłych gości powitała Aleksandra Bońka - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Potem był czas na rozmowy oraz zwiedzenie szkoły. W krótkim programie artystycznym zaprezentowali się nasi uczniowie. Goście nie pozostali nam dłużni. Specjalnie dla nas zaśpiewali trzy ludowe piosenki. Zrobiliśmy pamiątkowe foto i ... po wizycie.

IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy

Puchar dla sołectwa Kramsk
AM - 26.03.2012
6 drużyn wzięło udział w IV Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kramsk, który rozegrany został w minioną sobotę na hali sportowej w Wysokiem. Przy wypełnionych po brzegi trybunach rozegrano zacięte pojedynki pomiędzy drużynami z Kramska, Wielan, Wysokiego, Kuźnicy, Rudzicy oraz Milina. Ostatecznie zwyciężyło sołectwo Kramsk, przed Wielanami oraz Wysokiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy z rąk organizatorów. Puchar przechodni zwycięskiej drużynie wręczył radny Janusz Cichocki. Jak w podsumowaniu zauważył sędzia główny turnieju, Marian Lizik, poziom turnieju był bardzo wysoki i wyrównany. Uwagę, nie tylko moją zwróciły, grające w zespole Wysokiego, trzy dziewczyny, które otrzymały specjalne wyróżnienia. Radny Wojciech Borkowski, w imieniu organizatorów, którymi byli: SSiR w Kramsku oraz prezes OSP Rudzica, podziękował wszystkim uczestnikom turnieju oraz osobom, które pomogły finansowo oraz organizacyjnie. Potem wszyscy zaśpiewali gromkie "Sto lat" dla Wojtka, który właśnie tego dnia obchodził swoje kolejne urodziny. W ten właśnie sposób, turniej zakończył się radosnym akcentem. Zobacz foto

Ekshumacja na cmentarzu ewangelickim w Pąchowie

"Odgrzebana" historia
AM - 23.03.2012
Jest mroźny styczeń 1945 roku. Przez tereny naszej gminy przesuwa się Armia Radziecka w zwycięskim pochodzie do wolnościl. To przed nią uciekają żołnierze niemieccy. Ci, którzy mieszkali tutaj przed wojną (Niemcy), są zadowoleni, że wrócili do domu. Radość nie trwa jednak długo. Po przejściu wojsk radzieckich, 16-letni Edmund Frochlich mieszkający w Pąchowie wraz z kilkoma pomagającymi mu mieszkańcami wioski grzebią 10 ciał niemieckich żołnierzy na miejscowym, ewangelickim cmentarzu.
Jest marzec 2012 roku. Od tamtego wydarzenia minęło 67 lat. Po ewangelickim cmentarzu nie ma prawie już śladu. Edmund Frochlich ma 83 lata i pamięć tamtych chwil. Gdzieś przy drodze postawił kiedyś mały, drewniany krzyż znaczący miejsce pochówku. Na cmentarzu pojawia się ekipa ze Stowarzyszenia POMOST. Ich zadaniem jest przeniesienie szczątków ciał ze znajdującej się tutaj mogiły na cmentarz wojenny w Poznaniu. Po 6-ciu godzinach pracy wydobyto 10 ludzkich szkieletów, resztki obuwia, metalowe i skórzane części umundurowania oraz... złotą obrączkę z wygrawerowanym wewnątrz napisem: CLÄRE MELHER - 23 MAJ 1923. Na twarzy Edmunda Frochlicha pojawił się uśmiech. Zawsze przecież chciał, żeby ta historia przetrwała i doczekała się dobrego zakończenia. "Gdyby tak jeszcze udało się uporządkować zdewastowany cmentarz. Była tutaj kiedyś metalowa, kuta brama, którą wykonał mój ojciec" - powiedział mi, kiedy odwoziłem Go do domu i wręczył odręcznie wykonany przez siebie szkic. Ojciec, matka oraz siostra Pana Edmunda spoczywają bowiem na tym cmentarzu. Pan Edmund, na ile pozwoli mu na to zdrowie, nadal będzie przemierzał wydeptaną przez siebie dróżkę wśród cmentarnych chaszczy, by chociaż przez chwilę być z nimi blisko.

Do tej historii będę jeszcze chciał wrócić. Dzisiaj już jednak pragnę zaapelować do wszystkich, którym znane są miejsca pochówków niemieckich żołnierzy. Może nadszedł już czas, by byli pochowani godnie i we właściwym miejscu. Proszę o kontakt z naszą redakcją. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ten projekt udało się przeprowadzić do końca, dziękuję. Zobacz foto (drastyczne!)

Powitanie wiosny we Wysokiem

Prawdziwa inwazja
AM - 23.03.2012. Tekst i foto - SP Wysokie
21 marca 2012 r., jak co roku, cała społeczność szkolna w Wysokiem przywitała wiosnę. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Agnieszką Krajewską przygotował mnóstwo atrakcji i zabaw. Obchody Dnia Wiosny rozpoczęły się topieniem ekologicznej Marzanny w pobliskiej rzeczce Warcicy, w obecności uczniów szkoły. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Na najlepiej przebraną klasę”. Każda klasa wraz z wychowawcą wykazała się pomysłowością i inwencją twórczą. Zwyciężyła klasa VI, która przebrała się za kościotrupy. Kolejną atrakcją był mecz piłki siatkowej - uczniowie kontra nauczyciele. Po zaciętej, dwu-setowej walce i fantastycznym kibicowaniu nauczycielskich mażoretek, mecz wygrali uczniowie. Na zakończenie dnia odbył się konkurs karaoke, który ponownie wygrali uczniowie klasy VI. Finałem obchodów Pierwszego Dnia Wiosny był występ grona pedagogicznego w piosence „My Cyganie”. Wszyscy wyśmienicie się bawili, pięknie i kolorowo wyglądali. Klimat był tak wspaniały, że nikt nawet nie pomyślał o wagarach. Miejmy nadzieję, że wiosna będzie tak gorąca jak atmosfera tego dnia. Zobacz foto

Powitanie wiosny

Powitanie wiosny
AM - 23.03.2012
Dzieci z grupy przedszkolnej kramskiej podstawówki wraz ze swoimi nauczycielkami, udały się we wtorkowe, piękne i słoneczne południe nad Wartę by powitać nadchodzącą wiosnę. W podmuchach dość silnego wiatru trudno ją było dostrzec, nie przeszkadzało to jednak w pożegnaniu zimy, której resztki przywieziono tutaj w bryłach lodu (to, jak się dowiedziałem, taki nowy pomysł na eko-Marzannę). Bryły szybko znikały w rwącym nurcie rzeki, a to gwarancja, że wiosna zapanuje na całego już niebawem. Wiosenne słońce sprawiło, że nastrój był podniosły i radosny (być może zdziwione i zaspane jeszcz trochę słońce wyszło, by pooglądać grupę barwnie ubranych i śmiejących się dzieci, któż to wie...). Potem był już tylko powrót do szkoły i do normalnych zajęć. Wszystkich jednak zapewniamy - naprawdę przyszła. Zobacz foto

Błękitni Helenów

Sezon ligowy rozpoczęty
AM - 22.03.2012
Wynikiem 2:0 dla Błękitnych Helenów zakończyło się sobotnie spotkanie z Zorzą Strzałkowo, inaugurujące nowy sezon ligowy. Mecz rozegrano na stadionie w Helenowie przy pięknej, wiosennej pogodzie. Dla przypomnienia: Błękitni rozpoczynają kolejny sezon w Lidze Okręgowej na trzecim miejscu z 30. punktami. Wyprzedza ich Olimpia Koło oraz GKS Sompolno. Tuż za nimi Warta Krzymów. W naszej drużynie nie odnotowano żadnych zmian poza nowym napastnikiem Mariuszem Olczykiem. No cóż, Błękitnym życzymy wszystkich wygranych spotkań. Zobacz foto

125. lecie - odsłona pierwsza
AM - 12.03.2012
Poprzedzone wieloma spotkaniami i dyskusjami ruszyły pełną parą przygotowania do obchodów 125. rocznicy powstania jednostki OSP Kramsk. To również 95. rocznica powstania orkiestry dętej przy tej jednostce. Na ile uda się zewrzeć strażackie szeregi zobaczymy już 5 maja br. bowiem na ten dzień wyznaczono uroczyste świętowanie tegoż wydarzenia. Będzie nowy sztandar dla jednostki, pomnik św. Floriana oraz  tablica upamiętniająca budowniczych Domu Strażaka. Trwają prace przy urządzaniu Izby Pamięci. Do końca marca zakończy się również zbiórka pieniędzy od mieszkańców Kramska, przyległych sołectw oraz sponsorów, do których z apelem o wsparcie zwrócili się strażacy. Gotowy jest już scenariusz imprezy oraz okolicznościowe ulotki. Nie zdradzimy tajemnicy mówiąc, że orkiestra na swoje święto zagra wyjątkowo odświętnie. Honorowy patronat nad uroczystością objął nasz wójt Józef Drop.
Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo naszych druhów strażaków, podajemy numer konta, na które można wpłacić dowolną kwotę. Strażakom się przyda, a i my będziemy mieć satysfakcję, że mamy swój udział w tak zaszczytnej imprezie.
 
Konto: BS 18 8530 0000 0012 9596 2000 0001 z dopiskiem sztandar i pomnik

Debata oświatowa

Debata oświatowa
AM - 07.03.2012
1 marca br. w auli kramskiego gimnazjum odbyła się debata oświatowa poświęcona w całości tematowi reformy oświaty na terenie naszej gminy. Inicjatorem jej zwołania była rada gminy z jej przewodniczącym Markiem Lidźbińskim. Ze strony urzędu obecni byli: Józef Drop - wójt, Jolanta Warzych - jego zastępca, Marianna Desecka - skarbnik, Michał Niedźwiecki - księgowy. Obecny był Waldemar Pruss z WOKiSS-u, który przedstawił aktualną sytuację naszej oświaty i ewentualne koncepcje jej rozwiązania, obecni byli radni, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli oraz sami nauczyciele. W czasie trwającej 5 godzin dyskusji poruszono wiele aspektów dotyczących reorganizacji siatki szkół, zatrudnienia nauczycieli oraz szukano alternatywnych rozwiązań, które mogłyby być zastosowane w naszej rzeczywistości. Rozmawiano o konkretnych terminach w których powinny zapaść ostateczne decyzje. Dyskusja przebiegała w burzliwej atmosferze, ale z poszanowaniem argumentów adwersarza. Jakie decyzje podejmie rada gminy? Decydująca sesja już w marcu. Zobacz foto

Choinka w kramskiej podstawówce

Nareszcie się rozpoczęły!
AM - 14.02.2012
To było imponujące podsumowanie pierwszego półrocza w kramskiej podstawówce! Potem kilka dni zasłużonego odpoczynku, by znów wrócić... w ukochane progi. Ale po kolei. Mimo panującego mrozu, sala gimnastyczna pękała w szwach. Było ciepło (o to jak się dowiedziałem, zadbał sam dyrektor Janusz Grzesiak), kolorowo i radośnie. To z kolei za sprawą występujących na specjalnie na tą okoliczność przygotowanej scenie, małych, no i trochę większych, artystów. Temperaturę podnosiły jeszcze oklaski, którymi zebrana widownia nagradzała występujących. Dyrektor podziękował wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w organizację szkolnej choinki i życzył dobrego wypoczynku. Po występach, sala gimnastyczna zamieniła się szybciutko w prawdziwy parkiet, na którym bawiono się długo i wesoło. Zobacz foto

Zabawa karnawałowa w "Kukułeczce"

Nadal w karnawałowych rytmach
AM - 10.02.2012
Luty sprzyja karnawałowym imprezom. Nie jest im nawet straszny mróz za oknem czy padający śnieg, dzieci mają zaś to do siebie, że lubią się bawić. Tym razem głośno i radośnie było w "Kukułeczce". Tutaj dla odmiany był ogromny kot, który podobno uwielbia dzieci, a uczucie to jest odwzajemnione. Wśród kolorowych postaci nie mogłem znaleźć Oli, która, gdyby się do mnie tajemniczo nie uśmiechnęła, pozostałaby zagadką. Nie ukrywam, że na niektórych patrzyłem trochę z lękiem. Bo jak się nie bać widząc w ręku małego Huberta... granat, zaś w ręku jednookiego pirata błyszczący miecz. Wystarczyło jednak spojrzeć w oczy prześlicznej indiańskiej dziewczynie, by już mieć ochotę lecieć z czarownicą, choćby byle gdzie. Kiedy odjeżdżałem z "Kukułeczki" dopadła mnie taka oto refleksja. Jeszcze do niedawna, w naszym Kramsku, w karnawale bawili się jedynie... strażacy. Może nadchodzi czas na zmiany? Teraz przedszkolacy! Zobacz foto

Przychodnia i apteka "Na Dębiczu"

Przychodnia "Na Dębiczu" zaprasza...
AM - 09.02.2012

Konsekwentni wcześniejszym zapowiedziom pragniemy poinformować, że w nowej przychodni „ Na Dębiczu”, od grudnia 2011 działa już - w ramach NFZ oraz prywatnie – stomatolog. Ruszyły także zapisy na prywatne wizyty do lekarzy  specjalistów.
Od 1 marca rozpocznie działalność ginekolog, urolog oraz psycholog-seksuolog. Nieco później działalność zacznie onkolog bądź laryngolog.
Wszyscy specjaliści dostępni będą od rana lub popołudniu. Na razie są to wizyty prywatne, ale – jak powiedział nam właściciel przychodni – „mamy nadzieję to zmienić, by móc oferować opiekę także w ramach NFZ”.
BEZPŁATNA akcje badań słuchu, onkologicznych i innych dla dzieci oraz osób starszych rozpocznie się już w marcu. Podjęto także starania o włączenie tych akcji do ogólnopolskiego programu działań profilaktycznych, które będą dodatkowo wspomagane przez stowarzyszenia oraz fundacje, którym szczególnie zależy na propagowaniu zdrowia, a przede wszystkim wczesnego diagnozowania chorób - zwłaszcza tych zagrażających życiu, a wcześnie wykrytych dających się całkowicie wyleczyć. Planowana jest też akcja oddawania krwi.
Rzecz bardzo ważna! Przychodnia przyjmuje zapisy/deklaracje do lekarza rodzinnego pediatry/internisty. Prosimy więc wszystkich chętnych do recepcji "Na Dębiczu" celem zgłoszenia siebie i rodziny. Odpowiednia ilość zgłoszeń, to warunek niezbędny do uruchomienia świadczenia w ramach NFZ. Czas zapisów oraz ilość miejsc ograniczona!
Przychodnia czynna jest codziennie od 8.00 - 18.00. Tel. 63 2400249. Zobacz foto

Karnawał w gminnym przedszkolu

Karnawał w Przedszkolu Gminnym
AM - 07.02.2012
Barwnie, radośnie i głośno było w poniedziałkowy poranek w Przedszkolu Gminnym. Kiedy już udało mi się pokonać magnetyczny zamek, moim oczom ukazał się niecodzienny widok, którym pragnę podzielić się z Wami. Nad bajecznie ubranymi dziećmi, królowały wyraźnie dwie, również kolorowe sylwetki (nie mówię o Sylwii i Karinie, bo one też królowały). Jedną z nich był prawdziwy Czarodziej z magiczną pałeczką, drugą zaś ogromny pies o imieniu Ciapek. Było również kilku rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich niemal zabawach. Gwar na moment ustał kiedy pojawili się nieoczekiwani goście. I chociaż nie byli w strojach karnawałowych, ale przynieśli dzieciom drobne upominki, to porwano ich do tańca. Tymi gośćmi byli: Józef Drop i Jolanta Warzych - wójt gminy i jego zastępca, oraz Maria Kordyl - sekretarz gminy (pan Józef wychodząc szepnął mi do ucha, że w przyszłym roku też się przebierze. Ciekawe za kogo?). Z rozmowy z Sylwią dowiedziałem się o najbliższych planach. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. Obiecałem zaglądać tu częściej. Zobacz foto
 

Opłatkowo-Karnawałowe Spotkanie z Seniorami w Wysokiem

Opłatkowo-Karnawałowe Spotkanie z Seniorami w Wysokiem
AM - 05.02.2012
 
W minioną środę takie spotkanie miało miejsce w szkole w Wysokiem i jak powiedziała mi jedna z organizatorek, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jego tradycje sięgają bowiem roku 2000, a pomysłodawcami były Joanna Kubsik i Irena Dankowska. W organizację zaangażowane jest całe grono nauczycielskie SP oraz częściowo gimnazjum. Rzecz jednak najważniejsza - w spotkaniu tym czynny udział biorą dzieci oraz młodzież obydwóch szkół. Ten udział nie polega jedynie na przygotowaniu części artystycznej w której tego roku wystąpili uczniowie klas zerowych, koło taneczne  kl. IV, recytatorzy z IV-VI klas. Dzieci ustawiając i dekorując stoły, zmywając naczynia i porządkując szkołę nabywają ważnych umiejętności, uczą się podziału i organizacji pracy, a przede wszystkim odpowiedzialności za powierzone zadanie. Na te kilka godzin szkoła staje się prawdziwym domem z babcią i dziadkiem, rodzinną atmosferą i kultywowaniem tak ważnych w dzisiejszym świecie wartości.
Tegoroczne spotkanie prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum Edyta Maciejewska, ze strony urzędu gminy obecna była Jolanta Warzych - zastępca wójta, były dyrektorki szkół oraz przedstawiciele rodziców. Pracujący w tej szkole ks. Zbigniew Łukasik skierował pod adresem zebranych kilka ciepłych słów, zaśpiewano kolędę i połamano się tradycyjnym opłatkiem. W krótkim programie wystąpiły "Winniczanki", którym na akordeonie akompaniował Adam Kołodziejczak. Potem seniorzy - zachęceni zapewne karnawałowym występem maluchów - ruszyli w tany. Zawirował parkiet, mnie również porwano do tańca i ani się obejrzałem, kiedy upłynęło kilka godzin. Kiedy opuszczałem gościnne progi tej szkoły, na dworze było -15º Celsjusza. Tam jednak nadal panowała gorąca atmosfera i klimat, którego życzę wszystkim. Zobacz foto

Koncert dla Felka - Kramsk 2012 r.

Koncert dla Felka
AM - 30.01.2012
Dzieci z naszej szkoły podstawowej, pod kierunkiem wychowawczyń: Karoliny Łopuszyńskiej oraz Magdaleny Woźniak przygotowały specjalny Koncert, dzięki któremu chcą pomóc, choremu na mukowiscydozę, małemu Felkowi Chaładajowi oraz Jego rodzicom, mieszkańcom naszej wioski. Czytaj więcej»

Choinka w Anielewie

Choinka w Szkole Podstawowej w Anielewie
AM - 30.01.2012
W sali OSP w Grąblinie, w minioną sobotę spotkała się brać uczniowska ze Szkoły Podstawowej w Anielewie na dorocznej, szkolnej choince. Uroczystość swą obecnością uświetnili: Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, Maria Kordyl - sekretarz gminy, Ludwik Warciński - przyjaciel szkoły, sołtysi Grąblina, Anielewa, Rudzicy, Paweł Tomaszewski - naczelnik OSP Grąblin, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz rodzice. Przed wypełnioną po brzegi widownią, na scenie prezentowali się artyści ze wszystkich klas z przygotowanymi przez siebie krótkimi programami artystycznymi. Były więc śpiewy, recytacje, scenki rodzajowe, oraz rzecz jasna - brawa widowni. Cisza pod sceną zapadła, kiedy pojawił się św. Mikołaj z workami pełnymi prezentów, po które - w długiej kolejce, ustawili się wszyscy. Potem była już radość z otrzymanych prezentów i wspólna zabawa. Zobacz foto

Dzień Babci w Kukułeczce

Dzień Babci w "Kukułeczce"
AM - 28.01.2012

Uśmiechy na ustach oraz gorące oklaski były najlepszą zapłatą dla małych artystów z przedszkola "Kukułeczka" za występ przygotowany z okazji Dni Babci i Dziadka. Ach, bym zapomniał - był jeszcze pyszny tort, który szybko zgasł, a jeszcze szybciej został zjedzony. Były też okolicznościowe prezenty przygotowane własnoręcznie przez dzieci, które wzbudziły powszechną radość. I jak zwykle - kolejny już raz egzamin zdali właściciele, wychowawczynie oraz grupa rodziców, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że tędy wiedzie droga do sukcesu. Czy przybyli Goście byli zadowoleni? Odpowiedź mógłbym zilustrować jedną z ostatnich fotografii prezentowanych w tym albumie. Zobaczcie jednak wszystkie foto.

XV sesja

Budżet uchwalony
AM - 26.01.2012
Jednym z najważniejszych punktów wczorajszej XV sesji rady gminy było podjęcie uchwały o budżecie gminy na 2012 rok. Po burzliwych debatach, najpierw w komisjach, oraz wnikliwych analizach, radni byli jednogłośni co do przedstawionych przez wójta propozycji rozwiązań finansowych. Tak więc nasz budżet na rok 2012 zamknie się w kwotach 27.314.333 zł po stronie dochodów oraz 25.996.333 zł po stronie wydatków. W sesji uczestniczyli: Józef Drop - wójt gminy, Jolanta Warzych - zastępca wójta gminy, Maria Kordyl - sekretarz gminy, Marianna Desecka - skarbnik gminy, 14 radnych z przewodniczącym rady Markiem Lidźbińskim na czele, sołtysi z: Milina, Podgora, Helenowa, Konstantynowa, Borek oraz Kramsk-Pola. Podjęto szereg innych, ważnych dla funkcjonowania gminy uchwał oraz dyskutowano o sprawach bieżących. Sławomir Dąbrowski - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  Obchodów 125-lecia OSP Kramsk zwrócił się do radnych z apelem o ewentualne wsparcie tego wydarzenia i poinformował o planach z tym związanych. Zobacz foto

V Samorządowe Kolędowanie w Sompolnie

V Samorządowe Kolędowanie w Sompolnie
AM - 18.01.2012
V Samorządowe Kolędowanie w Sompolnie to impreza której pomysłodawcami byli Roman Bednarek, radny gminy Sompolno oraz były burmistrz Tadeusz Słodkiewicz, który przy okazji wspominał poprzednie edycje tej imprezy w której udział wzięli samorządowcy z gmin Wierzbinek, Ślesin, Skulsk, Kramsk oraz Sompolno. Czytaj więcej»

Spotkanie Seniorów w Helenowie

Spotkanie Seniorów w Helenowie
AM - 17.01.2012
Noworoczne spotkania przy opłatku stały się już rytuałem niemalże każdego sołectwa w naszej gminie. 37 mieszkańców naszych sołectw (Helenów Pierwszy oraz Drugi), wzięło udział w zorganizowanym przez radną oraz sołtyskę Wiesławę Krawiec takim spotkaniu, które odbyło się w minioną sobotę w miejscowej szkole. Czytaj więcej»

II Międzypowiatowy Konkurs Kolęd na Instrumentach Dętych

Zaczynamy grająco
AM - 16.01.2012
II Międzypowiatowy Konkurs Kolęd na Instrumentach Dętych odbył się 14.01.br. w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Czytaj więcej»

Konsultacje społeczne - oświata

Konsultacje społeczne za nami
AM - 13.01.2012

W Kramsku, Święćcu, Bilczewie, Helenowie Drugim oraz Patrzykowie odbyły się, zapowiadane wcześniej i zorganizowane prze urząd gminy, spotkania miejscowych społeczności z radą gminy, władzami gminy w osobach Józefa Dropa – wójta, jego zastępcy Jolanty Warzych oraz przedstawicielem WOKiSS-u w osobie Waldemara Prussa. Spotkania dotyczyły zamiaru likwidacji szkół w tych miejscowościach. W spotkaniach udział wzięło: 6 mieszkańców Kramska, 37 mieszkańców Święćca, 48 mieszkańców Bilczewa, 28 mieszkańców Helenowa oraz 52 mieszkańców Patrzykowa. Analizę sytuacji w oświacie na terenie gminy przedstawiał zebranym Waldemar Pruss. Wypowiedzi uzupełniali wójt, jego zastępca oraz Marek Lidźbiński – przewodniczący rady, którzy odpowiadali również na nie łatwe pytania zebranych. Rozważano wiele mniej lub bardziej korzystnych wariantów wyjścia z tej sytuacji. Rozmawiano o konkretnych terminach w których powinny zapaść ostateczne decyzje, o próbach tworzenia stowarzyszeń oraz o tym, jaki one mogą mieć wpływ na finanse gminy w przyszłości. W batalii na argumenty nie zapomniano jednak o dzieciach i kadrze pedagogicznej. Rodzice pytali wręcz o detale planowanej reorganizacji i otrzymywali bardzo konkretne odpowiedzi. Spotkania przebiegały w napiętej, ale kulturalnej atmosferze.
Do 9 szkół i 3 gimnazjów na terenie gminy uczęszcza 1232 dzieci i młodzieży. Uczy w nich ponad 180 nauczycieli. Wydatki na oświatę w roku 2011 wynosiły około 14,2 mln złotych co stanowiło 52 % budżetu gminy. Około 90% wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia nauczycieli.
Planowana reorganizacja siatki szkół nie rozwiązuje problemu oświaty na terenie gminy ostatecznie. W przypadku jej pozytywnego przeprowadzenia, z budżetu gminy nadal około 2,4 mln złotych rocznie stanowić będą dopłaty do utrzymania pozostałych szkół. Zapoznaj się również z dokumentem "Porównanie wydatków oświatowych z dochodami w gminie Kramsk".

Witamy w Nowym Roku!
AM - 03.01.2012

Dziękujmy za życzenia świąteczno-noworoczne, które przesłaliście pod naszym adresem. Cóż, będziemy oczekiwać, że przynajmniej część z nich się spełni, bo przecież do szczęścia tak niewiele potrzeba. Dziękujemy również za częste wizyty na naszej stronie. Pozwólcie, że przypomnimy. Wystartowaliśmy 1 czerwca 2011 roku. Do dnia dzisiejszego odnotowaliśmy około 1.650.000 wejść na naszą stronę. To zobowiązuje. Mamy cichą nadzieję, że ten rok nie będzie ostatnim, wbrew licznym zapowiedziom i przyniesie nam wszystkim dużo niespodzianek oraz radości.
Dla ułatwienia poruszania się na naszej stronie, uruchomiliśmy zakładkę archiwum w której szukajcie interesujących Was wydarzeń minionego roku. Reszta - przynajmniej na razie - pozostaje bez zmian. Zapraszamy również do współpracy przy redagowaniu tego serwisu.