policja | osp | samoobrona

 

Bezpieczeństwem przeciwpożarowym zajmuje się 12 jednostek OSP z terenu całej gminy wyposażonych w nowoczesny sprzęt bojowy. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP jest Tadeusz Tomaszewski, zaś funkcję komendanta gminnego sprawuje Andrzej Pospieszyński.

01. Baza lokalowa

02. Palące się łąki na Niwce - maj 2011 roku