wykaz firm | GPK | CEIDG

 

Podstawą prawną do zamieszczenia danych z ewidencji działalności gospodarczej jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 220 z 2010 r. poz. 1447), art. 66, ust. 1.

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Przedstawione tutaj dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawowym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom naszych przedsiębiorców, chcemy stworzyć  możliwość szerszej prezentacji prowadzonej działalności, a przez to dotarcie do potencjalnie  większej ilości klientów. W prezentowanym tutaj WYKAZIE FIRM znaleźć można podstawowe informacje (nazwa i adres firmy, imię i nazwisko właściciela, przedmiot działalności oraz jeden numer telefonu). Ta informacja jest bezpłatna. W przypadku potrzeby dodania informacji rozszerzonej (strona www, adres email, dodatkowe numery telefonów), prosimy o kontakt z naszą redakcją. Istnieje również możliwość wyróżnienia danej firmy bądź prowadzonej działalności za pomocą graficznego banera umieszczonego na naszej stronie w zakładce FIRMY. Koszt takiej formy reklamy jest każdorazowo wyliczony dla danej kampanii reklamowej. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: michalak@gminakramsk.pl. W trosce o aktualne dane apeluję do wszystkich zainteresowanych o informowanie nas o zmianie publikowanych tutaj informacji.

 
 
 
 
 
Działalność gospodarczą prowadzą:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wysokiem dysponująca bardzo dobrą lokalizacją - w pobliżu stacji PKP oraz drogi powiatowej. Budynki będącej w jej posiadaniu wymagają rozbiórki i budowy nowych.

Kółko Rolnicze w Borkach dysponujące własną działką i budynkami. Stan techniczny - do modernizacji. Obiekt położony dogodnie przy drodze powiatowej z Kramska do Koła. Zakład świadczy usługi dla rolników. Nawiąże współpracę w różnych dziedzinach.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Strumyku. Dysponuje własną bazą oraz posiada 155 ha gruntów. Lokalizacja przy drodze powiatowej. Prowadzi działalność usługowo-rolniczą oraz handlową. Wyraża wolę nawiązania współpracy i kontaktów w różnych branżach.

Niewątpliwie zakładem z największymi tradycjami i osiągnięciami są  Poznańskie Zakłady Zielarskie ”HERBAPOL" w Poznaniu. Oddział w Chmielniku został utworzony w roku 1958. Jest to suszarnia produkująca susz pod potrzeby Zakładów w Poznaniu.

Drugim, i największym zakładem jest Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN" S.A.