radni: VI | VII | VIII | komisje: VII | VIII | uchwały | protokoły

 

 

Komisje stałe rady gminy

Komisja Rewizyjna

przewodniczący

Piotr Krajewski

zastępca przewodniczącego

Aneta Plecka

członkowie

Marian Rusin

    Anna Konwerska

 

Dariusz Matczak

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

przewodniczący

Aneta Plecka

zastępca przewodniczącego

Tomasz Piguła

członkowie

Ewa Kubacka

 

Piotr Krenc

 

Halina Rogowska

 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

przewodniczący

Adam Wiśniewski

zastępca przewodniczącego

Józef Nawrocki

członkowie

Piotr Krajewski

    Małgorzata Górska

 

Waldemar Białecki

 

Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

przewodniczący

Dariusz Matczak

zastępca przewodniczącego

Katarzyna Krotoszyńska

członkowie

Waldemar Białecki

 

Marek Lidźbiński

 

Adam Wiśniewski

 

Tomasz Piguła

 

Komisję Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

przewodniczący

Anna Konwerska

zastępca przewodniczącego

Józef Nawrocki

członkowie

Małgorzata Górska

    Marek Lidźbiński
    Marian Rusin
    Halina Rogowska
    Katarzyna Krotoszyńska
    Piotr Krenc

 

Ewa Kubacka