wydarzenia | ogłoszenia

Sesja na żywo: http://www.kramsk.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/nagrania-video-sesji/streaming-na-zywo-w-dniu-sesji.html

 

2011 - 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

 

AM - 17..12. 2018. Źródło - Mirosław Żywiołowski


IV sesja Rady Gminy Kramsk VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz. 9°° w sali narad urzędu gminy.

AM - 17..12. 2018. Źródło - Karol Dolański


OKÓLNIK

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 26 grudnia 2018r. czwarta środa miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych oraz popiołu w miejscowościach:

Ranna, Podbór, Barce, Kuźnica, Marysin, Milin, Osowce, Sakłak, Tobułka,

Polic, Konstantynów, Drążek

odbędzie się 29 grudnia 2018 r. (sobota) od godziny 7.00 .

AM - 12..12. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


OKÓLNIK

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 25 grudnia 2018r. czwarty wtorek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych oraz popiołu w miejscowościach:  Podgór, Podgórz, Lichnowo, Kędziorki, Górka, Grabowe, Grabczyna, Wielany, Winnica

odbędzie się 22 grudnia 2018 r. (sobota) od godziny 7.00 .

AM - 12..12. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


OKÓLNIK

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 1 stycznia 2019 r. pierwszy wtorek  miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych oraz popiołu w miejscowościach:

Rudzica, Długa Łąka, Rudzica-Leśniczówka, Morzysław-Kolonia, Anielew

odbędzie się 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) od godziny 7.00 .

AM - 12..12. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


III sesja Rady Gminy Kramsk VIII kadencji odbędzie się 19 grudnia 2018 roku o godz. 9°° w sali narad urzędu gminy.

AM - 12..12. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 11..12. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 10..12. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 07..12. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

AM - 05..12. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 03..12. 2018. Źródło - Aleksandra Tylkowska


AM - 03..12. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 30..11. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


Ogłoszenie Wójta Gminy Kramsk o otwartym naborze Partnerów dla GOPS w Kramsku w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach ... Czytaj więcej

AM - 30..11. 2018. Źródło - Karol Dolański


Zgodnie z dyspozycją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Józefa Karmowskiego informuję, że w związku z płynącą krą do odwołania nieczynny będzie prom w m. Biechowy.

AM - 30..11. 2018. Źródło - Andrzej Walczak


AM - 29..11. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 29..11. 2018. Źródło - Michał Niedzwiecki


AM - 28..11. 2018. Źródło - Aleksandra Tylkowska


Biała sobota w ZUS. Dzień otwarty dla lekarzy. 1 grudnia 2018 r. w godzinach 9:00-13:00, zapraszamy lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała sobota. Więcej

AM - 27..11. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 26..11. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


II sesja Rady Gminy Kramsk VIII kadencji odbędzie się 29 listopada 2018 roku o godz. 9°° w sali narad urzędu gminy.

 AM - 22..11. 2018. Źródło - Karol Dolański


OGŁOSZENIE
Szkolenie dla przedsiębiorców w Urzędzie Skarbowym w Koninie 29 listopada 2018 r. (początek szkolenia o godz. 10:00 budynek A, sala 107A)

AM - 20..11. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 13..11. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


I sesja Rady Gminy Kramsk VIII kadencji odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz. 9°° w sali narad urzędu gminy. Porządek obrad tutaj

AM - 13..11. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 13..11. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 12..11. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


Punkt Konsultacyjny w Kramsku

 

zaprasza w każdy wtorek w godzinach od 14:30 do 18:30

/budynek Urzędu Gminy/

na systematyczne dyżury interwencyjno – wspierające

mgr Doroty Lewandowskiej- Szczęsnej

certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień

 

AM - 06..11. 2018. Źródło - Karol Dolański


OKÓLNIK 

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 12 listopada 2018r. drugi poniedziałek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych oraz popiołu w miejscowościach: Dębicz, Ksawerów, Stukol, Patrzyków, Nowy Czarków, Święte, Żrekie

odbędzie się 10 listopada 2018 r. (sobota) od godziny 7.00 .

AM - 06..11. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 05..11. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 31..10. 2018. Źródło - GOK Kramsk


XLV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 9 listopada 2018 roku o godz. 14.45 w sali narad urzędu gminy.

AM - 02..11. 2018. Źródło - Karol Dolański


Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2018 r. prezes KRUS zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązuje od 14 października 2018 r. do 13 października 2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Więcej

AM - 31..10. 2018. Źródło - Michał Niedźwiecki


AM - 30..10. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 26..10. 2018. Źródło - Aleksandra Tylkowska


AM - 26..10. 2018. Źródło - Aleksandra Tylkowska


Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR, zmiany wynikają z potrzeby bardziej efektywnej realizacji strategii oraz zintensyfikowania wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany w strategii dotyczą:

1) Tabeli nr 16 LSR – Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć

2) Tabeli nr 17 LSR – Struktura celów i wskaźników

3) Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania

4) Rozdziału IX LSR – Plan Komunikacji

5) Załącznika nr 5 do LSR – Plan Komunikacji

6) Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z opisem

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich (www.babiak.org.pl, www.gminakolo.e-witryna.info, www.gminakramsk.pl, www.krzymow.pl, www.sompolno.pl, www.wierzbinek.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 19.10.2018 - 26.10.2018 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 15.00).

AM - 19..10. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 17..10. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 17..10. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


Urząd Skarbowy w Koninie zawiadamia o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 października br. w Koninie w Sali „Pod Platanem” ul. Przemysłowa 118A, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wiadomości o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję dla Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń. Więcej
 

AM - 17..10. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 15..10. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 11..10. 2018. Źródło - Maria Kordyl


XLIV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 18 października 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 11..10. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 08..10. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 06..10. 2018. Źródło - Aleksandra Tylkowska


Konferencja "Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym"

AM - 06..10. 2018. Źródło - Maria Kordyl


Uprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię - sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala skrócić czas na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

AM - 06..10. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 05..10. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 27..09. 2018. Źródło - Andrzej Walczak


Informujemy, że w dniu 26 września 2018 r. o godzinie 18:00 w Centrum Pracy Twórczej w Kramsku odbędzie się spotkanie w sprawie projektu "Czyste Powietrze". Więcej informacji o projekcie "Czyste Powietrze" znajdą Państwo na: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
 
AM - 20..09. 2018. Źródło - Karol Dolański

Pomoc po suszy dla rolników i rybaków.

AM - 13..09. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

AM - 12..09. 2018. Źródło - Andrzej Walczak


Program CZYSTE POWIETRZE w trosce o zdrowie, klimat i środowisko.

AM - 12..09. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


XLIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 12 września 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 05..09. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 30..08. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


Okólnik GOPS - pomoc żywnościowa

AM - 28..08. 2018. Źródło - Karol Dolański


Okólnik Wójta Gminy w związku z przebudową tunelu kolejowego.

AM - 28..08. 2018. Źródło - Karol Dolański


 

Bezpłatne szkolenia ZUS w Koninie 4.09., 11.09., 18.09., 25.09.2018 r

AM - 28..08. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 26..08. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 21..08. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 10..08. 2018. Źródło - Andrzej Walczak


AM - 06..08. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


Odpowiadając na apel Głównego Inspektora Pracy skierowany do pracodawców 31 lipca br., Wójt Gminy Kramsk podjął decyzję, że ze względu na upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, w dniach 1-10 sierpnia br. czas pracy Urzędu Gminy Kramsk zostaje skrócony do godziny 14.00. Urząd Gminy w dniach 2-10 sierpnia br. będzie czynny od godziny 7.00.

AM - 06..08. 2018. Źródło - Rada Gminy


OKÓLNIK

W związku ze świętem przypadającym 15 sierpnia 2018r.  trzecia  środa miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych oraz popiołu w miejscowości Święciec, Izabelin, Lutnia, Grąblin, Grąblinek, Dąbrówka odbędzie się 18 sierpnia 2018 r. od godziny 7.00 .

AM - 06..08. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 20..07. 2018. Źródło - Justyna Sobczak


W celu realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. wskazuję, że nadal istnieje potrzeba poszukiwania osób spośród których powołani zostaną urzędnicy wyborczy dla obszarów gmin wymienionych w załączonej tabeli.

AM - 20..07. 2018. Źródło - Marlena Przedwojska


AM - 18..07. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 16..07. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej

AM - 16..07. 2018. Źródło - Karol Dolański


SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

AM - 16..07. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


XLII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 19 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 16..07. 2018. Źródło - Karol Dolański


Ogłoszenie

Informuje się mieszkańców, że Gmina Kramsk zakończyła prace związane z opracowaniem projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”. Prezentacja ww. dokumentu odbędzie się na spotkaniu w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 9°° w sali narad Urzędu Gminy, na które zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

AM - 12..07. 2018. Źródło - Karol Dolański


Przypominamy, że trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim".

AM - 12..07. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 11..07. 2018. Źródło - Maria Kordyl


 

AM - 10..07. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 06..07. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 19..06. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.

Informuje się mieszkańców, że Gmina przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”. Prezentacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Uchwalenie programu zostało poprzedzone opracowaniem Delimitacji zawierającej podstawę wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na potrzeby uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, która znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zapoznanie się z ww. materiałami oraz złożenie do Urzędu Gminy w terminie do 23 czerwca br. propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane poprzez wypełnienie tzw. fiszek projektowych. Wypełnione fiszki można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: gmina.kramsk@kramsk.pl

Prezentacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji (do odtworzenia niezbędny jest zainstalowany na komputerze program Power Point)  | Delimitacja  | Fiszka projektowa

AM - 13..06. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 12..06. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 08..06. 2018. Źródło - Barbara Rymarowicz


OKÓLNIK

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust.7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Przyjęto kwartalny okres rozliczeniowy dla opłaty.

W związku z powyższym władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 – do Wójta Gminy Kramsk w terminie do 30 czerwca 2018 roku, dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu - BIP w zakładce wnioski do pobrania, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kramsk ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk  w Biurze Obsługi Interesanta .

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłat za zmniejszenie retencji zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał  z wysokością opłaty.

AM - 06..06. 2018. Źródło - Anna Urbaniak 


AM - 06..06. 2018. Źródło - Anna Urbaniak 


AM - 06..06. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 06..06. 2018. Źródło - Olga Kubska


AM - 06..06. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 05..06. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 30..05. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


XLI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 14 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 30..05. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 30..05. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


XL sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 30..05. 2018. Źródło - Karol Dolański


Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS.

AM - 30..05. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 29..05. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 29..05. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 29..05. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 29..05. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 28..05. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 28..05. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


 

AM - 28..05. 2018. Źródło - Waldemar Białecki


AM - 28..05. 2018. Źródło - Krzysztof Białecki


AM - 28..05. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 23..05. 2018. Źródło - redakcja


Zarządzenie nr 179/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.

AM - 22..05. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 21..05. 2018. Źródło - Anna Kasprzak       


AM - 21..05. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk               


Biała Sobota w ZUS 19 maja 2018 r.

19 maja 2018 roku, w godzinach 9:00-13:00, zapraszamy do wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała Sobota.

W Inspektoracie w Koninie pracownicy ZUS, w ramach akcji, będą:

- zakładać profile PUE,

- prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,

- pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie
  elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),

- udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście
  pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 61 8745-438.

Zapraszamy

AM - 17..05. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 17..05. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 02..05. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 02..05. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


XXXIX sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 11 maja 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 02..05. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 24..04. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


RGW                                                                                                          Kramsk 19.04.2018r.

 

OKÓLNIK

         W związku ze świętem przypadającym 3 maja 2018r.  pierwszy czwartek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w miejscowości

Kramsk- Łęgi, Kramsk ul: Kolejowa, Kościelna, Bogusławskiego, Słoneczna , Powstańców Wielopolskich, Rynek, Południowa, Pogorzelna, Wojska Polskiego 

odbędzie się 5 maja 2018r. od godziny 7.00 .

W okresie od 1 maja do 30 września popiół odbierany będzie raz w miesiącu w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w danym miesiącu.

 

Z. up. Wójta

Anna Urbaniak

Inspektor ds. ochrony środowiska

rolnictwa i gospodarki wodnej


 

RGW                                                                                                          Kramsk 19.04.2018r.

OKÓLNIK

         W związku ze świętem przypadającym 1 maja 2018r.  pierwszy wtorek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w miejscowościach:

Anielew, Rudzica, Długa Łąka, Rudzica Leśniczówka, Morzysław-Kolonia

odbędzie się 30 kwietnia 2018r. od godziny 7.00 .

W okresie od 1 maja do 30 września popiół odbierany będzie raz w miesiącu w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w danym miesiącu.

 

Z. up. Wójta

Anna Urbaniak

Inspektor ds. ochrony środowiska

rolnictwa i gospodarki wodnej


AM - 23..04. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


AM - 20..04. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 16..04. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 13..04. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informacja o wynikach konkursu RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dotyczącego  instalacji  fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Kramsk

5 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5149/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie.

Listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania można znaleźć pod linkiem do strony http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/899/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_do_Uchwa%C5%82y_Nr_5149_2018.pdf?1523277094

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Kramsk zgodnie z powyższą listą został oceniony pozytywnie i  znajduje się na 42 miejscu listy rankingowej, jednakże ze względu na niewystarczającą  alokację środków w konkursie nie został wybrany do dofinansowania. 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz wyników naboru można przeczytać na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy Kramsk

                                                               /-/ Maria Kordyl

AM - 10..04. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/

AM - 06..04. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
    Placówka Terenowa w Koninie

informuje:

„Upadek to nie przypadek”

AM - 06..04. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kramsk.

AM - 06..04. 2018. Źródło - Marlena Przedwojska


AM - 30..03. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 30..03. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 28..03. 2018. Źródło - Ania Urbaniak


AM - 28..03. 2018. Źródło - Ania Urbaniak


 

AM - 28..03. 2018. Źródło - Ania Urbaniak


Polacy w Chicago – projekt historii mówionej dla młodzieży

Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów urodzonych w latach 2001-2004 do udziału w projekcie historii mówionej. Jego ideą jest spotkanie młodzieży polskiej i amerykańskiej. Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Historii Chicago, Muzeum Polskim w Ameryce oraz Uniwersytetem Loyola organizuje projekt tematycznie związany z chicagowską Polonią. Główne wątki związane są z pokazaniem ponad 150-letniego doświadczenia wielu pokoleń polskich emigrantów mieszkających w Chicago. Czytaj więcej

AM - 22..03. 2018. Źródło - Andrzej Nowak


AM - 22..03. 2018. Źródło - Maria Kordyl


XXXVIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 29 marca 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 22..03. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 15..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


Na prośbę ks. Przemka z naszej kramskiej parafii, publikujemy dodatkowe informacje odnośnie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK). Czytaj więcej


AM - 12..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 12..03. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 12..03. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 12..03. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj więcej

AM - 07..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


 AM - 01..03. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017 - aktualizacja

 AM - 28..02. 2018. Źródło - Karol Dolański


 AM - 26..02. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

·         Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,

·         Samodzielnie przez swój program księgowy,

·         Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,

·         Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

 AM - 22..02. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 22..02. 2018. Źródło - Michał Niedźwiecki


W związku z obowiązkiem składnia wniosków w roku 2018 w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków.
W załączniku znajdują się wskazówki do założenia konta w aplikacji eWniosek. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus 15 marca 2018 r. konta należy zakładać w aplikacji eWniosek.
Ponadto informuję, że w przypadku, gdy konto do aplikacji zostało założone we wcześniejszych kampaniach poprzez złożenie wniosku papierowego o nadanie loginu i kodu dostępu w Biurze Powiatowym ARiMR to loginem nie jest numer producenta, a numer wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Jeżeli rolnik nie pamięta takiego loginu to w celu uzyskania tego loginu należy zgłosić się do Biura Powiatowego ARiMR. Dla beneficjentów, którzy uzyskali dostęp do aplikacji Wniosek w kampanii 2017 loginem jest numer producenta.
Planujemy przeprowadzenie szkoleń dla rolników zgodnie z załączonym harmonogramem.

AM - 14..02. 2018. Źródło - OCHRONA ŚRODOWISKA


W związku z realizacją projektu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych", w którym partycypuje Gmina Kramsk, ruszyła modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie konińskim (również w Gminie Kramsk).
Zakres prac modernizacyjnych obejmie m.in. prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach.
Więcej szczegółów w załącznikach 1 oraz 2

AM - 14..02. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 13..02. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 13..02. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 12..02. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 12..02. 2018. Źródło - Leonard Paczesny


XXXVII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 09..02. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 31..01. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 31..01. 2018. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 30..01. 2018. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 22.01. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 22.01. 2018. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 12.01. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 12.01. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 10.01. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 08.01. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 03.01. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 03.01. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Zastępca Wójta Gminy Kramsk informuje, iż projekt zgłoszony przez Gminę Kramsk „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.
Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.
Po zakończeniu oceny merytorycznej Instytucja Zarządzająca podejmie decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.

AM - 02.01. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 02.01. 2018. Źródło - Anna Urbaniak