wydarzenia | ogłoszenia

 

 

2011 - 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

XXXVI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 18.12. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 15.12. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 15.12. 2017. Źródło - Mirosław Żywiołowski


AM - 12.12. 2017. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 07.12. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 05.12. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 01.12. 2017. Źródło - Zenon Nowak


XXXV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 01.12. 2017. Źródło - Marlena Przedwojska


 

Przedmiotem projektu jest budowa wspólnej platformy do obsługi mieszkańców przez administrację samorządową, która swoim zakresem wyrówna poziom zaawansowania technicznego 17 gmin z 5 powiatów Wielkopolski. W projekcie uczestniczą : Gmina Kępno – leader projektu oraz Gmina Baranów, Gmina Bralin, Gmina Dobra, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Gmina Kobyla Góra, Miasto Koło, Gmina Kościelec, Gmina Kramsk, Gmina Łęka Opatowska, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina Osiek Mały, Gmina Perzów, Gmina Rychtal, Gmina Sompolno, Gmina Sośnie, Gmina Trzcinica.

W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone narzędzia niezbędne do świadczenia usług publicznych on-line, a także rozszerzenia funkcjonalności wdrożonych systemów zaimplementowanych w urzędach. Projekt obejmuje wdrożenie spójnego systemu obiegu dokumentów (EOD) i komunikacji zewnętrznej (EBOI) wraz z procedurami dwustronnej komunikacji z platformą ePUAP, powstanie katalog E-formularzy wspólnych dla całej platformy oraz indywidualnych dla poszczególnych JST. Utworzone zostaną takie moduły jak: e-Konsultacje, e-Rada dla komunikacji pomiędzy JST a Radą Miasta czy Gminy, e-Budżet realizujący etapy tworzenia budżetu obywatelskiego oraz funduszy sołeckich. Poza tym wdrożony zostanie system komunikacji SMS z mieszkańcami (na potrzeby zarządzania kryzysowego) oraz aplikacja mobilna na 3 systemy (iOS, Android, Windows Mobile) co znacznie poprawi komunikację na linii JST-mieszkaniec.

Realizacja projektu obejmuje również doposażenie JST w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

AM - 07.11. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z bankiem BGŻ BNP Paribas oraz firmą Syngenta organizuje ogólnopolski cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do rolników. Będą one dotyczyć korzyści z używania Internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Liczymy na to, iż spotkania te zwiększą Państwa umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę, która pomoże Państwu w codziennej działalności. W załączniku program spotkania.

AM - 07.11. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


Program operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020"

AM - 07.11. 2017. Źródło - Karol Dolański


XXXIV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 15 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 07.11. 2017. Źródło - Karol Dolański


 

 

AM - 04.11. 2017. Źródło - Zenon Nowak


AM - 04.11. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 26.10. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

AM - 26.10. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 25.10. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 23.10. 2017. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 17.10. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 17.10. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 06.10. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


XXXIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 11 października 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 05.10. 2017. Źródło - Karol Dolański


Latają i fotografują

Tysiące zdjęć lotniczych wykonają w październiku w powiecie konińskim przedstawiciele firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu. Tak zwane naloty są niezwykle ważną częścią  projektu „Wzmacnianie zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Lotnicze pionowe zdjęcia fotogrametryczne posłużą do przygotowania cyfrowej mapy powiatu konińskiego. W październiku, ale tylko wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda, nad naszymi głowami latać będzie samolot Vulcanair wyposażony w wielkoformatowe kamery, które pozwolą na dokładne zobrazowanie tego, co rzeczywiście znajduje się na terenie powiatu konińskiego. W taki zakresie zdjęć tego terenu nie wykonywano od… kilkudziesięciu lat. Podczas wykonywania prac w celu na terenie powiatu konińskiego oznaczonych będzie ponad 300 fotopunktów, które będą malowane na drogach oraz wykładane np. na polach. Wykonawcą zdjęć jest konsorcjum firm: OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga i MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa. 

Umowę na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” podpisano 29 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, choć faktycznie działania związane z jego realizacją trwają od ubiegłego roku. Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego (powiat koniński + 14 gmin).

Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych partnerów projektu (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy z rejestrów gruntów itp.) Projekt ma usprawnić poprawić jakość szeroko rozumianej informacji przestrzennej, oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo ma wprowadzić innowacyjne rozwiązania, czyli umożliwić na co najmniej dwustronną interakcję pomiędzy klientami urzędów a mieszkańcami powiatu. Przekładając to na prosty język można powiedzieć, że to, co było analogowo, będzie teraz cyfrowe i dostępne bez konieczności wizytowania kolejnych urzędów.

AM - 05.10. 2017. Źródło - Karol Dolański


Od 1 października br. wejdą w życie nowe zasady realizacji świadczenia opieki medycznej nocnej, świątecznej oraz weekendowej pn. „Wieczorynka”. W związku z tym na terenie Wielkopolski nastąpią zmiany w organizacji opieki zdrowotnej nocnej od godz. 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz weekendy i święta. Ośrodkiem zabezpieczającym dla powiatu konińskiego i gminy Kramsk świadczących ten rodzaj opieki jest Szpital Zespolony w Koninie, ul. Wyszyńskiego .

AM - 28.09. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 21.09. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 18.09. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 08.09. 2017. Źródło - Barbara BłaszczykXXXII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 30 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 23.08. 2017. Źródło - Karol Dolański


Informacja dla mieszkańców Gminy Kramsk dotycząca UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”


Uprzejmie informujemy, iż osoby, u których weryfikacja techniczna dla instalacji przebiegła pomyślnie, powinny pobrać załączone oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypełnić je i dostarczyć do Urzędu Gminy w Kramsku (sekretariat) lub pokój nr 12.


Zastępca wójta Gminy Kramsk
/-/ Maria Kordyl

AM - 22.08. 2017. Źródło - Karol Dolański


Cztery nowe projekty grantowe Wielkopolski Wschodniej: turystyka | edukacja | kultura | promocja

 AM - 22.08. 2017. Źródło - Karol Dolański


 AM - 12.08. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


 AM - 11.08. 2017. Źródło - Justyna Pałucka


 AM - 04.08. 2017. Źródło - Olga Kubska


PODPROGRAM 2016 – efekty

1.   W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Konina,

2.  Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

3.  Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 618 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4.  Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o    30,3129 ton żywności;

o    1125 paczek żywnościowych;

o    0 posiłków;

5.  W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 5 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 69 osoby

6.  Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników

·         Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników

·         Kulinarne - 5 spotkań dla 69 uczestników

·         Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

 AM - 25.07. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 21.07. 2017. Źródło - Karol Dolański


Informacja dla mieszkańców Gminy Kramsk dotycząca składania DEKLARACJI  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk  poprzez instalację systemów energiiodnawialnej dla gospodarstw domowych

Uprzejmie informujemy, iż termin składania deklaracji zostaje przedłużony do dnia

28 lipca 2017 r. do godziny 15.30

Deklarację można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kramsku. Deklarację złożyć można we wskazanym terminie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kramsku w godzinach pracy Urzędu.

W sprawach technicznych dotyczących montażu instalacji  informacji udzielają pracownicy firmy FOTON TECHNIK pod numerem telefonu 510782351

 

AM - 18.07. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1. Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności.

2. Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej.

3. Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 

AM - 14.07. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


PODSTAWOWE DOKUMENTY DO PLANOWANEJ  PRZEZ GMINĘ KRAMSK REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: REGULAMIN | DEKLARACJA UCZESTNICTWA | ANKIETA

AM - 14.07. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Informacja o terminie składania deklaracji dotyczącej doboru instalacji  fotowoltaicznych

 

Wójt Gminy Kramsk  informuje, iż deklaracje uczestnictwa w projekcie dotyczącym dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kramsk można składać do dnia 18 lipca 2017 r.

Deklaracje można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

AM - 13.07. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


AM - 10.07. 2017. Źródło - Anna Mizerna


AM - 10.07. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na ternie gminy Kramsk, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są następujące badania rolne:

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

 

AM - 10.07. 2017. Źródło - Ania Urbaniak


AM - 10.07. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 06.07. 2017. Źródło - Karol Dolański


ANKIETA doboru instalacji OZE

AM - 03.07. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 28.06. 2017. Źródło - Mirosław Żywiołowski


AM - 26.06. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 26.06. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 31 maja 2017 roku ogłosił nabór na szkolenia grupowe dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)” oraz dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (III)”.

AM - 26.06. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 20.06. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 20.06. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 14.06. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 13.06. 2017. Źródło - Marcin Kaliszewski


AM - 09.06. 2017. Źródło - Zenon Nowak


Propozycją na powitanie tegorocznych wakacji jest zaproszenie do „Gościńca Izabell” w Izabelinie (gmina Kramsk) na kolejną edycję Jarmarku Hobbystów, Kolekcjonerów i Twórców w sobotę 24 czerwca.                                                                             

Tym razem Jarmark łączymy z lokalnymi obchodami Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej RP. Nawiązujemy tym samym do manifestowania radości z powrotu Polski nad Bałtyk, tak uroczyście obchodzonego w II RP na terenie całego kraju.                                                                                                                

Rozpoczynamy o godzinie 17:00 Jarmarkiem Hobbystów, by o 18:00 rozstrzygnąć konkurs plastyczny i uroczyście wręczyć nagrody jego laureatom i uczestnikom. Do udziału w nim serdecznie zapraszamy młodzież szkolną wszystkich typów szkół z gminy Kramsk. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna, od plakatu, przez wyklejanki, po rysunek czy obraz na temat: „Morze postrzegane oczyma dziecka”. Odwołujemy się do waszych wspomnień z wakacji, ale i wyobrażeń o …pracy na morzu, sportach wodnych, plażowaniu.                                        

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prac, podpisanie ich, złożenie w nieprzekraczalnym terminie do piątku – 23 czerwca (dzień zakończenia nauki) w oddziale TPD w Kramsku, mieszczącym się w GOK Kramsk, do godziny 15:30 oraz  obowiązkowa  obecność  (pod opieką rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa itd.)  o  godzinie 18:00  w „Gościńcu Izabell”  na rozstrzygnięciu konkursu i wręczaniu nagród!

Od godziny 18:30 planujemy pokaz ceremonii  chrztu morskiego i żeglarskiego, spotkania przy stoiskach z marynarzami, żeglarzami i pracownikami instytucji żeglugowych naszego regionu, dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje.                                                                                                                                     

Wraz z nastaniem mroku zapraszamy do skupienia się nad jeziorkiem, w pobliżu chatki grillowej, wokół rozpalonego ogniska, by celebrować przy muzyce obrzędowość  Nocy  Świętojańskiej.  

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  PLASTYCZNYM  - współorganizator: Leonard Paczesny

AM - 07.06. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


XXXI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 13 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 07.06. 2017. Źródło - Karol Dolański


Zarabiać na produktach lokalnych, a nie tylko je wytwarzać – tak najkrócej streścić można intencje projektu dla osób ze środowisk wiejskich, którego realizację rozpoczyna Powiat Koniński. W szkoleniach dotyczących tworzenia produktów wezmą udział nie tylko lokalni wytwórcy i panie z kół gospodyń wiejskich, ale też młodzi mieszkańcy wsi. Czytaj więcej

AM - 05.06. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 01.06. 2017. Źródło - Julia Kuczmańska-Benec


AM - 01.06. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


AM - 31.05. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

AM - 31.05. 2017. Źródło - Karol Dolański


Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych! Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

AM - 26.05. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 26.05. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


XXX sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 29 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 18.05. 2017. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. MIENIA KOMUNALNEGO I GEODEZJI - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

AM - 18.05. 2017. Źródło - Karol Dolański


W sobotę 27 maja br. o 17:00 rusza III edycja comiesięcznych Zlotów Kolekcjonerów, Hobbystów i Twórców w “Gościńcu Izabell” w Izabelinie usytuowanym przy trasie od ronda w Laskówcu w kierunku Lichenia. Oprócz możliwości kupienia, sprzedaży, zamiany czy wyceny staroci i przedmiotów kolekcjonerskich, zaprezentujemy lokalnych twórców rękodzieła: rzeźbiarzy, malarzy itp. oraz wytwórców serów wędzonych oraz miodów. Polecamy ofertę gastronomiczną restauracji, hotelu i chaty grillowej. Planujemy wiele imprez towarzyszących dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów:

- dmuchane zamki -zjeżdżalnie / aquazorbing- spacery po wodzie /wędkowanie
- rozgrywki bilardowe na 2 stołach
- spotkanie i trening z instruktorem Nordic Walking Gabrielem Chmielewskim
- rozpoczęcie zapisów na Mistrzostwa Gminy Kramsk w Grillowaniu 
- uruchomienie Komisu Sprzętów Domowych i Rolniczych Polskiej Wsi
- zainaugurowanie działalności Galerii Malarstwa i Rzeźby Ludowej
- promocja usług i aktualnej oferty regionalnego przedstawiciela CYFRY +
- kiermasz artykułów i sprzętu wędkarskiego sklepu „Szuwarek”
- zlot grup turystyki rowerowej regionu konińskiego
 
Kolejne planowane imprezy to: 3 czerwca – Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Kramsk oraz Strażacki Festyn Rodzinny połączony z Warsztatami z Ratownictwa Medycznego dla strażaków OSP oraz 25 czerwca – Święto Marynarki Wojennej RP wg oddzielnego programu.

Szczegóły każdorazowo na stronie internetowej „Gościńca Izabell” w Izabelinie www.agroturystykaizabell.pl

AM - 16.05. 2017. Źródło - Leonard Paczesny                    


AM - 15.05. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 12.05. 2017. Źródło - Leonard Paczesny


KONKURS PLASTYCZNY DRZEWO GENEALOGICZNE - „PORTRET RODZINY” dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kramsk  - regulamin

AM - 10.05. 2017. Źródło - Anna Mizerna


ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia dotyczącego modernizacji linii kolejowej na odcinku Warszawa — Poznań.

AM - 04.05. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 27.04. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO dot. "Przebudowy i budowy infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 modernizacja linii kolejowej 1520 na odcinku Warszawa — Poznań.

AM - 25.04. 2017. Źródło - Karol Dolański


OKÓLNIK - Urząd Gminy w Kramsku informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

AM - 21.04. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stowarzyszenie WioskowoMi organizuje konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy Kramsk pt. „Mój pies- mój przyjaciel” . Konkurs jest prosty, zasady jasne i czytelne.

ZASADY KONKURS

1. Polub profil na facebooku  „Zaginione/znalezione psiaki z gminy Kramsk” i udostępnij go.

2. Wyślij zdjęcie swojego psa na adres mailowy: wioskowomi@op.pl , zdjęcie musi być Twojego autorstwa i zawierać dane: imię psa oraz dane kontaktowe osoby wysyłającej. Na wasze zdjęcia czekamy  do dnia 5.05.2017 r.  ( jedna osoba może zgłosić zdjęcie 1 psa)

3.   Zdjęcia zostaną opublikowane dnia 07.05.2017 r. na stronie „Zaginione/Znalezione psiaki z terenu gminy Kramsk”

W jaki sposób będą oceniane zdjęcia?

 Przez ilość polubień!!!

4. Głosowanie trwa od momentu publikacji do dnia 21.05.2017r. do godz. 10.00

Trzy zdjęcia z największą ilością polubień otrzymają atrakcyjne nagrody:

I miejsce-  Bon o wartości 150zł na zakupy w wybranym sklepie: Empik, Sinsay lub House

II miejsce - Bon o wartości 100zł na zakupy w wybranym sklepie: Empik, Sinsay lub House

III miejsce - Bon o wartości 50zł na zakupy w wybranym sklepie: Empik, Sinsay lub House

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 518 20 26 67 lub mailowo: wioskowomi@op.pl

Pozdrawiamy, organizatorzy konkursu

Stowarzyszenie WioskowoMI

AM - 24.04. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 12.04. 2017. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 06.04. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


XXIX sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 05.04. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 24.03. 2017. Źródło - Joanna Nowicka


XXVIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 24.03. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 22.03. 2017. Źródło - Alicja Zajdel


OKÓLNIK - zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych: popiół | kwiecień | maj

AM - 22.03. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 17.03. 2017. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 17.03. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 24.02. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 24.02. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


XXVII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 28 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 21.02. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 09.02. 2017. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 06.02. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


Okólnik Wójta Gminy Kramsk dotyczący pomocy pogorzelcom.

AM - 06.02. 2017. Źródło - Karol Dolański


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie dla mieszkańców powiatu konińskiego.

AM - 01.02. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 27.01. 2017. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 25.01. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 23.01. 2017. Źródło - Karol Dolański


AM - 20.01. 2017. Źródło - Anna Urbaniak


Komunikat Ministerstwa Rozwoju w sprawie rejestracji firmy przez telefon

AM - 17.01. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


Ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Ogłoszenie 1 | Ogłoszenie 2

AM - 17.01. 2017. Źródło - Marcin Kaliszak


WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! Czytaj więcej

AM - 13.01. 2017. Źródło - Marlena Przedwojska


W dniach 12.01.2017 r. i 13.01.2017 r. Biuro Projektu "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk", mieszczące się w Budynku Gimnazjum w Kramsku będzie nieczynne.
Karty zgłoszenia do Projektu, w wyżej wymienionych dniach można składać w Urzędzie Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, w pokoju nr 12.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy


Koordynator Projektu
Jolanta Warzych

AM - 11.01. 2017. Źródło - Jolanta Warzych


Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

AM - 11.01. 2017. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 11.01. 2017. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 09.01. 2017. Źródło - Barbara Błaszczyk


Statystyka publiczna od wielu lat gości w Państwa domach. Z jej badań korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania w zakresie gospodarstw domowych i ludzi je tworzących oraz gospodarstwa rolne.

Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Publikacje te dla Państwa wygody mają formę elektroniczną i papierową. Wiele z nich możecie Państwo znaleźć na stronie GUS www.stat.gov.pl
Pragnąc kontynuować podjętą misję w zakresie badań ankietowych, Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Czytaj więcej

AM - 04.01. 2017. Źródło - Alicja Zajdel

2016

 

Informacja o zapisach do przedszkola współfinansowanego przez UE ze środków europejskich "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk. Karta zgłoszenia tutaj

Regulamin rekrutacji do projektu - przedszkola "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk"

AM - 30.12. 2016. Źródło - Jolanta Warzych


AM - 29.12. 2016. Źródło - Anna Urbaniak


Informacja dla mieszkańców powiatu konińskiego. Czytaj więcej

AM - 23.12. 2016. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 23.12. 2016. Źródło - Anna Urbaniak


XXVI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 21.12. 2016. Źródło - Karol Dolański


XXV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 21.12. 2016. Źródło - Karol Dolański


AM - 16. 12. 2016. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 13. 12. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


OKÓLNIK

W związku ze świętem przypadającym 26 grudnia 2016r. czwarty poniedziałek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych, popiołu i odpadów segregowanych w miejscowościach: Dębicz, Ksawerów, Stukol, Patrzyków, Nowy Czarków, Święte, Żrekie odbędzie się 29 grudnia 2016r. od godziny 7.00 .

AM - 08. 12. 2016. Źródło - Anna Urbaniak


Badania ankietowe - gdy skontaktuje się z nami ankieter.

AM - 08. 12. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 05. 12. 2016. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 30. 11. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 29.11. 2016. Źródło - Zenon Nowak


AM - 29.11. 2016. Źródło - Karol Dolański


Dokumentacja konkursowa http://www.wielkopolskawschodnia.pl/aktualne_konkursy_o1.php

AM - 28.11. 2016. Źródło - Marcin Kaliszak


Do 14.06.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Czytaj więcej

AM - 26.11. 2016. Źródło - Karol Dolański


Wzór formularza konsultacji

AM - 24.11. 2016. Źródło - Marcin Kaliszak


AM - 23.11. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 18.11. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


XXIV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 24 listopada 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 17.11. 2016. Źródło - Karol Dolański


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk było organizatorem „Zajęć artystycznych z muzyki jazzowej i rozrywkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kramsk i Gminy Ślesin”. Zajęcia odbywały się w dniach od 28.04.2016 roku do dnia 28.10.2016 roku z przerwą wakacyjną lipiec – sierpień w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. Celem zadania było stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju talentów oraz wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kramsk i Gminy Ślesin.
W ramach zadania odbyły się zajęcia nauki gry na instrumentach, jak również zajęcia nauki muzyki jazzowej i rozrywkowej. Efektem działania było powstanie z uczestników zajęć zespołu jazzowego BIG BAND.

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego było realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego.
 

AM - 16.11. 2016. Źródło - Anna Mizerna


AM - 14.11. 2016. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 07.11. 2016. Źródło - Renata Kołodziej


AM - 07.11. 2016. Źródło - Joanna Nowicka


Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 organizowanym przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

AM - 02.11. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


Do 14.06.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Czytaj więcej

AM - 02.11. 2016. Źródło - Renata Kołodziej


XXIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 2 listopada 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 24.10. 2016. Źródło - Marlena Przedwojska

 


AM - 24.10. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 24.10. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 17.10. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 17.10. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 17.10. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 11.10. 2016. Źródło - Anna Kasprzak


AM - 22.09. 2016. Źródło - Wanda Wyrowska


AM - 21.09. 2016. Źródło - Marcin Paradowski


AM - 18.09. 2016. Źródło - Olga Kubska


Proces Certyfikacji Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału
w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl.
Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału.

 Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

 Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl

AM - 16.09. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 16.09. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017. Czytaj więcej

AM - 15.09. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 06.09. 2016. Źródło - Maria Kordyl


XXII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 9 września 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 02.09. 2016. Źródło - Marlena Przedwojska


Urząd Gminy Kramsk referat oświatowy informuje, że wnioski na stypendium szkolne można składać od 1 do 15 września. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie lub wydrukować z załączników:
- załącznik nr 1 - informacja o rodzinie (wnioskodawcy) oraz wniosek na jedno (pierwsze) dziecko;
- załącznik nr 2 - wniosek na drugie, trzecie i kolejne dziecko.

Stypendium szkolne może dostać uczeń od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Oddział przedszkolny (potocznie nazywany zerówką) jest formą przedszkola i nie obejmuje go stypendium.

Na dzień 1 września obowiązuje kryterium dochodowe 514 zł netto na osobę (dochód za sierpień 2016). Kryterium od 1 października może ulec zwiększeniu.

Paragony i faktury dokumentujące wydatki szkolne można składać do końca listopada - wypłata stypendiów nastąpi w grudniu 2016 roku.
Kolejne wydatki należy udokumentować do końca maja 2017 roku - wypłata drugiej części stypendiów odbędzie się w czerwcu lub lipcu 2017 roku.

AM - 26.08. 2016. Źródło - Michał Niedźwiecki


Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Kramsk od 50 roku życia. Czytaj więcej

AM - 24.08. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Powiat Koniński 15 lipca br. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowaniu projektu pn. Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej. Czytaj więcej

AM - 24.08. 2016. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 22.08. 2016. Źródło - Zenon Nowak


AM - 22.08. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru wniosków z Samorządem Województwa Wielkopolskiego informujemy, że może on ulec zmianie. Czytaj więcej

AM - 20.08. 2016. Źródło - Karol Dolański


AM - 20.08. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 10.08. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM -01.08. 2016. Źródło - Olga Kubska


AM - 06.08. 2016. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 28.07. 2016. Źródło - Łukasz Jankowski


OKÓLNIK Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 lipca 2016 r.

AM - 28.07. 2016. Źródło - Karol Dolański


XXI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 4 sierpnia  2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 28.07. 2016. Źródło - Karol Dolański


Szanowni Rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Czytaj więcej

AM - 20.07. 2016. Źródło - Marta Sobczak


AM - 20.07. 2016. Źródło - Karol Dolański


AM - 18.07. 2016. Źródło - Maria Kordyl


Uwaga!
Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców. Więcej

AM - 13.07. 2016. Źródło - Anika Rabe


 

„Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”– ruszyła rekrutacja do projektu

 

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” bierze udział w realizacji projektu ,„Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”, który powstał z inicjatywy Starostwa Konińskiego we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania Stowarzyszenie “Solidarni w partnerstwie” i Stowarzyszeniem “Między Ludźmi i Jeziorami”. Głównym jego celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt zakłada zorganizowanie trzech dwudniowych warsztatów dotyczących propagowania przedsiębiorczości oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych, a także upowszechnianie  dobrych praktyk poprzez organizację wizyt studyjnych w miejscach, które są przykładem wykorzystania lokalnego potencjału i dobrego pomysłu ludzi mieszkających na obszarach wiejskich.

W bezpłatnych warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu konińskiego, w tym liderzy lokalni, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, rękodzielnicy i wytwórcy lokalni, a także indywidualni rolnicy zainteresowani wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych.

W sumie będzie to 90 osób zamieszkujących 3 obszary LGD. Projekt potrwa do 15 listopada 2016 r. Właśnie ruszyła rekrutacja na warsztaty, które odbędą się w Kramsku. W dniach 11 lipca do 16 sierpnia br. można przesłać swoje zgłoszenie. Więcej na www.wielkopolskawschodnia.pl

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AM - 13.07. 2016. Źródło - Asia Dunikowska


AM - 11.07. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Wójt Gminy Kramsk OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO podinspektora ds. płac w Referacie Oświaty. Czytaj więcej

AM - 11.07. 2016. Źródło - Karol Dolański
 


AM - 01.07. 2016. Źródło - Anna Kasprzak


AM - 01.07. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 23.06. 2016. Źródło - Justyna Pałucka


AM - 22.06. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 22.06. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 22.06. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej przyjmuje wnioski na granty które przyznawane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież – akcja 1 „Mobilność młodzieży”. Jest to kontynuacja programu „Młodzież w działaniu” – Akcja 1.1 oraz 3.1. Czytaj więcej

AM - 22.06. 2016. Źródło - Anna Kasprzak

AM - 19.06. 2016. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 19.06. 2016. Źródło - Olga Kubska


OŚWIADCZENIE o poniesionych przez samorząd terytorialny wydatkach związanych udziałem w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2016.

AM - 07.06. 2016. Źródło - Maria Kordyl


XX sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 17 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 03.06. 2016. Źródło - Karol Dolański


AM - 01.06. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


XIX sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 2 czerwca 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 27.05. 2016. Źródło - Karol Dolański


VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - zgłoszenie | Kalendarz planowanych imprez turniejowych

AM - 20.05. 2016. Źródło - Maria Kordyl


AM - 20.05. 2016. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 18.05. 2016. Źródło - Olga Kubska


AM - 10.05. 2016 Źródło - Joanna Nowicka


AM - 10.05. 2015. Źródło - Alicja Zajdel


AM - 21.04. 2015. Źródło - Olga Kubska


XVIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 5 maja 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 28.04. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 13.04. 2015. Źródło - Karol Dolański


OKÓLNIK - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o dobrowolną zbiórkę sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży dla dorosłych i dwójki dzieci w wieku: 3 lata (chłopiec) i 6 lat (dziewczynka), kocy, ręczników, mebli, nadających się do dalszego użytkowania oraz żywności i przyborów szkolnych dla sześcioletniego dziecka, a także wszystkich innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.
Rzeczy te zostaną przekazane siedmioosobowej rodzinie z terenu gminy Kramsk w miejscowości Borki, która w jednej chwili została pozbawiona dachu na głową i utraciła cały dorobek życia.
Powyższe artykuły prosimy dostarczać do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku, przy ul. Kurpińskiego 6.
 
Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Wyciągnijmy do siebie i podajmy sobie ręce w geście solidarnej pomocy.

Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie w imieniu osób potrzebujących z góry bardzo serdecznie dziękujemy.
 
Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku
 
AM - 11.04. 2015. Źródło - Karol Dolański

Badania ankietowe GUS-u. Czytaj: Badania budżetów gospodarstw domowych | Kondycja gospodarstw domowych | Osoby młode na rynku pracy | Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach | Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

AM - 11.04. 2015. Źródło - Justyna Pałucka


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 11.04.2016 od godz. 18:00, do dnia 15.04.2016 r. do godz. 6:30, nastąpi awaryjne zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu kat A, w km 197,010 na linii kolejowej nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice, skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 266 Konin – Patrzyków.
Zamknięcie to konieczne jest w celu usunięcia usterki, zagrażającej bezpieczeństwu ruchu na przejeździe kolejowym.
Zobacz schemat tymczasowego objazdu.

Z poważaniem

Sylwia Jagsch
referent ds. administracyjno-biurowych
PPU Dromo Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
tel.
61 825 99 19 tel./fax. 61 828 97 01
www.dromo.com.pl
dromo@dromo.com.pl
 
AM - 08.04. 2016. Źródło - Justyna Pałucka
 

AM - 01.04. 2015. Źródło - Anna Mizerna


OKÓLNIK - Wójt Gminy Kramsk informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w urzędzie gminy w Kramsku (w nowej siedzibie działu świadczeń rodzinnych przy ulicy Kurpińskiego 6 - dawna siedziba policji). Więcej

AM - 22.03. 2015. Źródło - Barbara Rymarowicz


AM - 29.02. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


XVII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 8 marca 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 29.02. 2015. Źródło - Karol Dolański


Gmina Kramsk podejmuje współpracę z wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej, która będzie ukierunkowana na przygotowanie architektonicznych koncepcji zagospodarowania terenów będących własnością publiczną, tzn. gminną (lub mogących taką się stać).
Zapraszam Państwa do  podawania propozycji mogących stanowić inspirację dla adeptów architektury. Ta inspirująca rola polegać może na wskazaniu pomysłu (pomysłów) zagospodarowania wskazanych działek. Na pierwszym etapie oczekujemy propozycji dotyczących Helenowa Drugiego, Kramska, Woli Podłężnej i Wysokiego. Natomiast w drugim półroczu podobny wykaz będzie obejmował pozostałe obszary naszej gminy, na których takie tereny się znajdują. Wskazane tereny muszą spełniać pewne kryteria i z tego powodu nie możemy objąć planami koncepcyjnymi wszystkich niezagospodarowanych obszarów. Będzie najprawdopodobniej tak, że prace koncepcyjne związane z Helenowem Drugim będą realizowane w drugim półroczu.
 
Państwa koncepcje dotyczące zagospodarowania wskazanych terenów można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: gciekramsk@wp.pl. W zgłaszanej koncepcji znaleźć się powinny następujące informacje:

1. Nr arkusza mapy

2. Obręb geodezyjny

3. Nr działki

4. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Informacji na temat przedsięwzięcia udziela pracownik urzędu gminy - Anna Kasprzak tel. 632470004 wew. 237.
 
W celu obejrzenia mapek, na których wskazane są poszczególne działki należy kliknąć na link z odpowiednim arkuszem.

Obręb Helenów Drugi: 

ARKUSZ 1 (Działka nr 45/3)

ARKUSZ 2 (Działki nr 2 i 3)

ARKUSZ 3 (Działki nr 53 i 170)

ARKUSZ 4 (Działka nr 115)

ARKUSZ 5 (Działka nr 788)

ARKUSZ 6 (Działki nr 128/1 i 151/1)

Obręb Kramsk

ARKUSZ 1 (Działka nr 223)

ARKUSZ 2 (Działka nr 1/34, 240/3, 243/3, 242/3, 472)

ARKUSZ 3 (Działka nr 588)

Obręb Dębicz, miejscowość Kramsk

ARKUSZ 1 (Działki nr 852, 773/5, 771i 770)

Obręb Wola Podłężna:

ARKUSZ 1 (Działki nr 312 i  358) 

ARKUSZ 2 (Działki nr 517/1 i 518/3)

ARKUSZ 3 (Działka nr 706)

Obręb Wysokie:

ARKUSZ 1 (Działki nr 140/2, 41, 30/1, 29/1 i 25/1)

ARKUSZ 2 (Działki nr 1/2, 1/1, 2/1, 3/1 i 24).

AM - 29.02. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 22.02. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


Wyniki konkursu ofert  na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

AM - 15.02. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Czytaj więcej

AM - 15.01. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Zarządzenie nr 5712016 Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk. Załącznik

AM - 14.01. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk


Okólnik Wójta Gminy - wnioski o zwrot podatku akcyzowego

AM - 13.01. 2016. Źródło - Anna Świderska


Okólnik Wójta Gminy - punkt bezpłatnych porad prawnych

AM - 13.01. 2016. Źródło - Anika Rabe


AM - 12.01. 2016. Źródło - Barbara Błaszczyk

2015

 

AM - 31.12. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


XVI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2015 roku o godz. 8.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 21.12. 2015. Źródło - Karol Dolański


Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online. Czytaj więcej

AM - 21.12. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 15.12. 2015. Źródło - Anna Mizerna


AM - 08.12. 2015. Źródło - Anika Rabe


AM - 03.12. 2015. Źródło - Zenon Nowak


AM - 03.12. 2015. Źródło - Karol Dolański


XV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 18 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 03.12. 2015. Źródło - Karol Dolański


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk, w dniach od 14 września 2015 roku do dnia 13 listopada 2015 roku, realizowało zadanie „ZAJĘCIA WOKALNO-INSTRUMENTALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku. Czytaj więcej

AM - 19.11. 2015. Źródło - Anna Mizerna


AM - 18.11. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 18.11. 2015. Źródło - Karol Dolański

XIV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 23 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 16.11. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 16.11. 2015. Źródło - Zenon Nowak


Informacja o możliwości dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie budowy zbiorników wodnych o powierzchni od 0,5 ha do 2,0 ha w kwocie 60.000 zł/ha  oraz ich renowacji w kwocie 30.000 zł/ha. Czytaj więcej

AM - 09.11. 2015. Źródło - Karol Dolański

Obchody Narodowego Święta Niepodległości - komunikat techniczny.

AM - 06.11. 2015. Źródło - Anna Mizerna


AM - 06.11. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 06.11. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


XIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 29 października 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 26.10. 2015. Źródło - Karol Dolański


Wola Podłężna - zawiadomienie!

AM - 22.10. 2015. Źródło - Karol Dolański


ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020. Czytaj więcej

AM - 19.10. 2015. Źródło - Anna Kasprzak


Technika głosowania: sejm | senat

AM - 08.10. 2015. Źródło - Karol Dolański


XII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 16 października 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 08.10. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 22.09. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie przystąpił do konkursu „Aktywne przejście dla pieszych” organizowanego przez Fundację PZU. W ramach tego konkursu zgłoszono przejścia dla pieszych na drogach powiatowych:
 
1. WILCZYN, UL. KONIŃSKA
2. RYCHWAŁ, UL. KONIŃSKA
3. KAZIMIERZ BISKUPI , UL. GOLIŃSKA
4. WOLA PODŁĘŻNA, UL. LICHEŃSKA
5. BUDZISŁAW KOŚCIELNY, UL. SZKOLNA

Od dnia 01.09.2015 od godziny 12:00 do 28.09.2015 do godziny 12;00 przez stronę http://stopwariatom.pl/#aktywne_przejscia odbywa się głosowanie internautów mające na celu wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w konkursie zwycięskich lokalizacji gdzie zostaną stworzone aktywne przejścia dla pieszych.

AM - 17.09. 2015. Źródło - Justyna Pałucka


XI sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 21 września 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 14.09. 2015. Źródło - Karol Dolański


Pismo MRiRW w sprawie możliwości składania wniosków do dnia 16 września w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” przez osoby, które rozpoczęły kierowanie gospodarstwem (w szczególności wystąpiły o płatności bezpośrednie czy zgłosiły zwierzęta do rejestru) przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. Czytaj więcej

AM - 11.09. 2015. Źródło - Justyna Kostecka


AM - 11.09. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 04.09. 2015. Źródło - Justyna Pałucka


Wyniki konkursu "Najpiękniejszy ogród w gminie Kramsk 2015". Czytaj

AM - 28.08. 2015. Źródło - Anika Rabe


Urząd Gminy Kramsk referat oświatowy informuje, że wnioski na stypendium szkolne będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2015 r. w pokoju nr 15 w godzinach od 7:30 do 15:30. Druki wniosków można pobrać w urzędzie gminy pok. 15 lub wydrukować ze strony. Więcej informacji pod numerem telefonu (63) 247-00-04 wew. 218. Wniosek 1 | Wniosek 2

AM - 28.08. 2015. Źródło - Michał Niedźwiecki


AM - 26.08. 2015. Źródło - J. Dunikowska-Krzywda


Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Kramsk z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejszy ogród w gminie Kramsk 2015”

AM - 24.08. 2015. Źródło - Anika Rabe


Od 20 sierpnia do 2 września 2015r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Czytaj więcej

AM - 20.08. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 18.08. 2015. Źródło - Anna Mizerna


Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Kramsk z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najpiękniejszy ogród w gminie Kramsk 2015” oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu.

AM - 10.08. 2015. Źródło - Anika Rabe


INFORMACJA w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

AM - 10.08. 2015. Źródło - Karol Dolański


Zapraszamy do zapoznania się z następującymi poradnikami: wichury | burze | urlop | upał

AM - 06.08. 2015. Źródło - Anika Rabe


X sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 5 sierpnia 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 03.08. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 26.07. 2015. Źródło - Anika Rabe


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 lipca 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

AM - 21.07. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 14.07. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 06.07. 2015. Źródło - Olga Kubska


AM - 06.07. 2015. Źródło - Maria Kordyl


INFORMACJA Wójta Gminy

AM - 06.07. 2015. Źródło - Anika Rabe


IX sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 10 lipca 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 06.07. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 24.06. 2015. Źródło - Maria Kordyl


AM - 24.06. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


OKÓLNIK - informacja

AM - 24.06. 2015. Źródło - Maria Kordyl


AM - 19.06. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 19.06. 2015. Źródło - Zenon Nowak


INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

AM - 19.06. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 17.06. 2015. Źródło - Tomasz Bocheński


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

AM - 05.06. 2015. Źródło - Karol Dolański


VIII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 02.06. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 26.05. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 25.05. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 25.05. 2015. Źródło - Karol Dolański


W dniach 29 – 31 maja 2015 roku na terenie miasta i powiatu konińskiego rozegrany zostanie już po raz XXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „ Po Ziemi Konińskiej” w kategorii Młodzik i Junior młodszy pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Konińskiego Stanisława Bielika i Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Czytaj więcej

AM - 25.05. 2015. Źródło - Wojciech Borkowski


OKÓLNIK - informacja

AM - 23.05. 2015. Źródło - Karol Dolański


VII sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 25 maja 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 19.05. 2015. Źródło - Karol Dolański


LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 75 OBEJMUJĄCYM OBSZAR GMINY KRAMSK W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE KONIŃSKIM.

AM - 15.05. 2015. Źródło - Maria Kordyl


Dnia 13 maja 2015 r. o godzinie 19.00 w miejscu pamięci „W hołdzie poległym za wolność i niepodległość Ojczyzny” przy kościele parafialnym w Kramsku odbędzie się „Uroczystość rocznicowa upamiętniająca zakończenie II wojny światowej”. Czytaj więcej

AM - 08.05. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 07.05. 2015. Źródło - Karol Dolański


INFORMACJA Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych dla mężów zaufania - Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę w dniu 10 maja 2015 od godz. 6.00.

AM - 07.05. 2015. Źródło - Marlena Przedwojska


AM - 24.04. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 23.04. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 23.04. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 23.04. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 09.04. 2015. Źródło - Rafał Duchniewski


AM - 09.04. 2015. Źródło - Marcin Kaliszak


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Kramsk. Czytaj więcej

AM - 23.03. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 13.03. 2015. Źródło - Przemysław Domagalski


AM - 11.03. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 02.03. 2015. Źródło - Anna Mizerna


AM - 20.02. 2015. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk w imieniu Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie zrzeszającego Koła Pszczelarzy z powiatów: Konin, Koło, Turek, Słupca i Września uprzejmie prosi rolników prowadzących na własny rachunek zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami. Czytaj więcej

AM - 20.02. 2015. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji. Czytaj więcej

AM - 20.02. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk


Akademia PARP - firmy wobec ryzyka walutowego. Czytaj więcej
AM - 20.02. 2015. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

V sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 23 lutego 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 16.02. 2015. Źródło - Karol Dolański


AM - 10.02. 2015. Źródło - Anna Mizerna


AM - 09.02. 2015. Źródło - Agnieszka Lewandowska


AM - 09.02. 2015. Źródło - Agnieszka LewandowskaAM - 09.02. 2015. Źródło - Iga Piątkowska


AM - 12.01. 2015. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 08.01. 2015. Źródło - Maria Kordyl


IV sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 22 stycznia 2015 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 05.01. 2015. Źródło - Karol Dolański

 

2014

 

Gmina Kramsk w dniach 0d 03.01.2014 roku do dnia 30.11.2014 roku realizowała projekt „ZAKUP WYPOSAŻENIA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W KRAMSKU”. Czytaj więcej → | foto

AM - 28.12. 2014. Źródło - Anna Mizerna


Zmiana ustawy o podatku od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, które określają nowe obowiązki płatników dotyczących składania urzędom skarbowym wybranych deklaracji. Przepisy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku. Czytaj więcej

AM - 28.12. 2014. Źródło - Barbara Błaszczyk

 

III sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 23.12. 2014. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej. Czytaj więcej

AM - 19.12. 2014. Źródło - Karol Dolański


  OFICJALNA STRONA MINISTERSTWA ZDROWIA

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. W związku z tym – z myślą o pacjentach, czyli o Was – powstała szybka terapia onkologiczna, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 roku.

AM - 19.12. 2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, ze nie. Czytaj więcej

AM - 19.12. 2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

AM - 16.12. 2014. Źródło - Maria Kordyl


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk było organizatorem „Zajęć rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży”. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego było realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego. Zajęcia realizowane były w dniach od 01.09.2014 do 30 .11.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku. W zajęciach uczestniczyła 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu powiatu konińskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.736,00 zł zaś kwota dofinansowania to 3.788,80 zł.

AM - 15.12. 2014. Źródło - Anna Mizerna


II sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 5 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 03.12. 2014. Źródło - Karol Dolański


I sesja Rady Gminy Kramsk VII kadencji odbędzie się 1 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 27.11. 2014. Źródło - Karol Dolański


Organizatorzy III Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 96-tej rocznicy odzyskania Niepodległości, informują, że z przyczyn technicznych turniej się nie odbędzie. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

AM - 20.11. 2014. Źródło - Roman Rusin


Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji UG w Kramsku, Sołtys i OSP w Rudzicy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w III Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 96 rocznicy odzyskania Niepodległości, który odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej "Strażak" w Rudzicy w dniu 22 listopada 2014 roku.

Początek Turnieju godz. 9.00. Tuż przed odbędzie się losowanie par turniejowych. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z II Turnieju r. w 2013 zostaną rozstawieni. Zawodnicy grają na dwóch stołach równolegle do dwóch wygranych setów. Przegrywający odpada z Turnieju.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe w  czasie trwania Turnieju. Sędzią Głównym Turnieju jest Prezes OSP Rudzicy Ryszard MATCZAK.

Zapisy do turnieju należy zgłaszać pod numery telefonów w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 19 LISTOPADA 2014:

607 99 85 87  Beata Grochowska Rudzica
725 43 23 45  Roman Rusin Kramsk
606 35 15 44  Wojciech Borkowski Rudzica

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

AM - 09.11. 2014. Źródło - Wojciech Borkowski


AM - 16.10. 2014. Źródło - Karol Dolański


AM - 16.10. 2014. Źródło - Maria Kordyl


 

XLIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 21 października 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 14.10. 2014. Źródło - Karol Dolański


AM - 09.10. 2014. Źródło - Karol Dolański


AM - 09.10. 2014. Źródło - Karol Dolański


AM - 24.09. 2014. Źródło - ZS w Wysokiem


AM - 24.09. 2014. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 23.09. 2014. Źródło - Karol Dolański


AM - 22.09. 2014. Źródło - Karol Dolański


XLII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 17 września 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 10.09. 2014. Źródło - Karol Dolański


AM - 08.09. 2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


AM - 03.09. 2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Referat Oświaty informuje osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendium), w roku szkolnym 2014/2015 zobowiązane będą, w celu uzyskania świadczenia do przedłożenia rachunków. Czytaj więcej

AM - 01.09. 2014. Źródło - Barbara Rymarowicz


Wójt Gminy Kramsk i n f o r m u j e, iż wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 należy składać w terminie od dnia 01 września do 31 października br. w Urzędzie Gminy pokój nr 11 w godz. od 7,30 do 15,30. Czytaj więcej

AM - 26.08.2014. Źródło - Barbara Rymarowicz


XLI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 27 sierpnia 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 20.08.2014. Źródło - Karol Dolański


Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Kramsk od 50 roku życia. Czytaj więcej

AM - 14.08.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl

AM - 14.08.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk5 sierpnia 2O14r.o godzinie 10:00 w Sali Narad UG w Kramsku odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Czytaj więcej

AM - 25.07.2014. Źródło - Karol Dolański


WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. Czytaj więcej

AM - 25.07.2014. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk informuje, że od 0l sierpnia do 3l sierpnia 20l4 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Czytaj więcej

AM - 25.07.2014. Źródło - Karol Dolański


List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji. Czytaj więcej

AM - 18.07.2014. Źródło - Anna Świderska

XL sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 15 lipca 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 08.07.2014. Źródło - Karol Dolański


W dniu 26 lipca 2014 odbędą się na kanale Warta-Gopło w Rudzicy w godz. 8.00 - 10.30 kolejne WAKACYJNE ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SOŁECTW GMINY KRAMSK. Czytaj więcej
 
AM - 08.07.2014. Źródło - Wojciech Borkowski
 

Starosta Koniński zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów z uwzględnieniem założenia kartoteki budynków dla obszarów gmina Kramsk. Czytaj więcej

AM - 30.06.2014. Źródło - Karol Dolański


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Czytaj więcej

AM - 30.06.2014. Źródło - Karol Dolański


Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Kramsku oraz Urząd Gminy Kramsk  z a p r a s z a j ą  wszystkich sympatyków pożarnictwa na GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE. Czytaj więcej

AM - 25.06.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Karta Dużej Rodziny - okólnik

AM - 18.06.2014. Źródło - Barbara Rymarowicz


Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - co koniecznie musisz o nim wiedzieć. Czytaj więcej

AM - 18.06.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Konina i powiatu konińskiego w najbliższą sobotę, tj. 14 czerwca br. na "Noc Profilaktyki". Czytaj więcej

AM - 13.06.2014. Źródło - Justyna Pałucka


Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego „Jesteśmy razem” w Święćcu ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ HELENÓW DRUGI-ŚWIĘCIEC. Czytaj więcej

AM - 12.06.2014


XXXIX sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 26 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 12.06.2014. Źródło - Karol Dolański


Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody. Właśnie ruszyła 2. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Czytaj więcej

AM - 11.06.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Zapraszamy na Festyn Rekreacyjno-Sportowy "Powitanie lata z LGD" do Brdowa. Czytaj więcej

AM - 03.06.2014. Źródło - Karol Dolański


IV Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka. Czytaj więcej

AM - 28.05.2014. Źródło - Joanna Nowicka


Urząd Gminy informuje, iż znaleziono psa.

AM - 28.05.2014. Źródło - Anna Urbaniak


XXXVIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 30 maja 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 27.05.2014. Źródło - Karol Dolański


Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne do Wysokiego oraz Kramska.

AM - 27.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kramsk z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie  utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie gminy Kramsk. Czytaj więcej

AM - 23.05.2014. Źródło - Marlena Przedwojska


OKÓLNIK - Urząd Gminy Kramsk informuje, że ze względu na organizowany XXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - „Po Ziemi Konińskiej” w dniach 31.05 do 01.06.2014 roku nastąpi ograniczony ruch drogowy. Czytaj więcej

AM - 23.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie informuje że w dniach 31 maja oraz 1 czerwca 2014 roku odbędzie się XXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Po Ziemi Konińskiej". Czytaj więcej

AM - 22.05.2014. Źródło - Wojciech Borkowski


logoarr

Ostatnie miesiące z Mikropożyczką!

Wszystkie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej a planujące rozpocząć swoją przygodę z biznesem, zapraszamy na ostatnie miesiące z Mikropożyczką. Powoli kończą się już środki, więc nie warto czekać tylko już dziś zasięgnąć informacji o tej atrakcyjnej formie finansowania działalności gospodarczej. Mikropożyczki udzielane są na oprocentowaniu nie przekraczającym 3% w skali roku! Czytaj więcej

AM - 22.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


NZOZ MAMMO-MED Centrum Diagnostyki i  Usług Medycznych zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. Czytaj więcej

AM - 18.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Firma WIDEX Cyfrowe Aparaty Słuchowe zaprasza na bezpłatne badanie słuchu, które odbędą w AUDIOBUSIE w dniu 22 maja 2014 roku tj. czwartek w godz. 12.00 do 15.00 plac przy remizie OSP Kramsk ul. Rynek 1.

AM - 18.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


OKÓLNIK - zmiany obwodów głosowania. Czytaj więcej

AM - 16.05.2014. Źródło - Karol Dolański


Zapraszamy na Targi Pracy. Czytaj więcej

AM - 12.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


12 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy Kramsk odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych. Czytaj więcej

AM - 06.05.2014. Źródło - Karol Dolański


Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku dla opiekunów.

AM - 06.05.2014. Źródło - Barbara Rymarowicz


Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu. Czytaj więcej

AM - 05.05.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii organizuje stowarzyszenie "Wielkopolska wschodnia". Czytaj więcej

AM - 28.04.2014. Źródło - Karol Dolański


Bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat , odbędą się w dniu 11.05.2014 od godz. 14.00 przy remizie OSP w Grąblinie. Czytaj więcej

AM - 28.04.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Za nieco ponad tydzień – w przyszłą środę - rozpocznie się tegoroczny egzamin gimnazjalny. Weźmie w nim udział ponad 379 tysięcy uczniów. Egzamin będzie trwał trzy dni (23-25 kwietnia 2014 r.) i odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

AM - 18.04.2014. Źródło - Jolanta Warzych


Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej na rzecz Pana Andrzeja Budkiewicza z Izabelina.

AM - 18.04.2014. Źródło - Karol Dolański


  Czytaj więcej

AM - 18.04.2014. Źródło - Andrzej Rembowski/Politechnika Poznańska


W związku ze świętem przypadającym 21 kwietnia 2014 r. trzeci poniedziałek miesiąca zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w miejscowości Wola Podłężna odbędzie się 26 kwietnia 2014 r.

AM - 17.04.2014. Źródło - Anna Urbaniak


I Wielkanocny Turniej Tenisa Stołowego Sołectwa i OSP Pąchów. Czytaj więcej

AM - 03.04.2014. Źródło - Leonard Paczesny


Za nieco ponad tydzień – w przyszłą środę - rozpocznie się tegoroczny egzamin gimnazjalny. Weźmie w nim udział ponad 379 tysięcy uczniów. Egzamin będzie trwał trzy dni (23-25 kwietnia 2014 r.) i odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 AM - 26.03.2014


Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - sprawdzian 2014

AM - 26.03.2014. Źródło - Jolanta Warzych


XXXVII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 27 marca 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 20.03.2014. Źródło - Karol Dolański
 

„DAJ NURA NA PRÓBĘ” - czytaj więcej

AM - 16.03.2014. Źródło - Leonard Paczesny
 

Nabór wniosków na działanie "Małe projekty". Czytaj więcej

 

AM - 13.03.2014. Źródło - Karol Dolański

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej

AM - 10.03.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Czytaj więcej

AM - 10.03.2014. Źródło - Jolanta Warzych


Mammobus przyjeżdża do Ciebie!

AM - 10.03.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Nabór wniosków na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty"

AM - 10.03.2014. Źródło - Karol Dolański


Harmonogram rozgrywek VI Turnieju Piłki Siatkowej KRAMSK-CUP-SIAT-2014 o puchar Wójta i Tytuł Sołeckiego Mistrza Gminy Kramsk.

AM - 10.03.2014. Źródło - Wojciech Borkowski


Informacja dotycząca dodatku energetycznego oraz dodatku mieszkaniowego

AM - 25.02.2014. Źródło - Karol Dolański


XXXVI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 20 lutego 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 17.02.2014. Źródło - Karol Dolański


Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Kramsku ogłasza nabór drużyn z sołectw gminy Kramsk i Klubów HDK z Kramska i Kopalni Konin do VI Turnieju Piłki Siatkowej KRAMSK – CUP–SIAT 2014 o Puchar Wójta Gminy i tytuł Sołeckiego Mistrza Gminy. Czytaj więcej

AM - 16.02.2014. Źródło - Wojciech BorkowskiW
ójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji. Czytaj więcej → | Załączniki tutaj

AM - 12.02.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


Rozpoczęła się XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, kategoria gospodarstwo indywidualne. Czytaj więcej

AM - 06.02.2014. Źródło - Anna Urbaniak


Bezpłatne szkolenia dla kobiet 50+. Zobacz więcej

AM - 06.02.2014. Źródło - Barbara Błaszczyk


XXXV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 14 stycznia 2014 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 10.01.2014. Źródło - Karol Dolański


15 stycznia 2014 roku (środa) w Urzędzie Gminy w Kramsku, w godzinach: od 10.00 do 13.00 będzie funkcjonował MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Zobacz więcej

AM - 08.01.2014. Źródło - Dorota Szkudlarek

 

2013

 

UWAGA mieszkańcy Gminy Kramsk!

W związku z 95-tą rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, informujemy iż w dniu 27 grudnia br. o godz. 11.00 na 1 minutę zostaną uruchomione wszystkie syreny alarmowe na terenie naszej gminy.

AM - 23.12.2013. Źródło - Mirosław Żywiołowski


XXXIV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 30 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy

AM - 23.12.2013. Źródło - Karol Dolański


Uwaga! Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętami!

AM - 20.12.2013. Źródło - Anna UrbańskaInformacja Biura Powiatowego ARiMR. Czytaj więcej

AM - 04.12.2013. Źródło - Anna Urbańska


XXXIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 10 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy

AM - 03.12.2013. Źródło - Karol Dolański


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Anielewie wraz z opiekunem koła filmowego, p. Darią Chmielewską, nakręcili dwa filmy na konkurs organizowany przez firmę TESCO. Hasło tegorocznej edycji konkursu to "Talent do niemarnowania". Aby móc przystąpić do rywalizacji, młodzi filmowcy musieli najpierw napisać scenariusze, a później zabrać się do kręcenia poszczególnych scen. Jak sami mówią, była to świetna zabawa. Teraz proszą wszystkich o oddawanie na nich głosów, bo jest o co powalczyć. Szkoła może wygrać pracownie multimedialną lub wyposażenie sali kinowej, a uczniowie - głośniki, pendrive'y i inne gadżety.
Uczniowie proszą o głosy!
Strona logowania: www.tescodlaszkol.pl/profil-uzytkownika/action,login.html
Filmy uczniów z SP w Anielewie:
www.tescodlaszkol.pl/galeria-filmow/action,get,page,1,id,19,t,sp-w-anielewie-gadatliwi.html
www.tescodlaszkol.pl/galeria-filmow/action,get,page,1,id,7,t,sp-w-anielewie-kleofasy.html

AM - 19.11.2013. Źródło - Paulina Skowrońska


Gmina Kramsk realizowała projekt ”Zakup wyposażenia i organizacja zajęć muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kramsku”. Czytaj więcej

AM - 09.11.2013. Źródło - Anna Mizerna


Wójt Gminy Kramsk zaprasza mieszkańców gminy Kramsk na uroczystość organizowaną w dniu 11 listopada 2013 roku z okazji 95 rocznicy odzyskania Niepodległości. Zobacz program

AM - 08.11.2013. Źródło - Karol Dolański


Kierownik Posterunku Policji w Kramsku zaprasza mieszkańców gminy Kramsk do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Zobacz więcej

AM - 08.11.2013. Źródło - Karol Dolański


Rekrutacje do projektu „Pierwszy biznes”. Czytaj więcej

AM - 05.11.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie "Krok po kroku do sukcesu". Czytaj więcej

AM - 05.11.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


UWAGA mieszkańcy Gminy Kramsk!

W związku z dniami świątecznymi nastąpi zmiana terminów odbioru śmieci. Czytaj: Okólnik 1 | Okólnik 2

AM - 30.10.2013. Źródło - Anna Urbaniak


XXXII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 29 października 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy

AM - 24.10.2013. Źródło - Karol Dolański


Zapraszamy na badania mammograficzne. Zobacz plakat

AM - 24.10.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


UWAGA mieszkańcy Gminy Kramsk!

W związku z planowanym ćwiczeniem taktyczno - specjalnym RENEGADE - KAPER  13/2 - informujemy, że w dniu 23 października pomiędzy godziną 10.00 a 11.00 na terenie województwa wielkopolskiego zrealizowane zostaną głośne próby syren alarmowych: sygnały - "ogłoszenie alarmu" oraz "odwołanie alarmu".

AM - 22.10.2013. Źródło - Mirosław Żywiołowski


AM - 22.10.2013. Źródło - Renata Purcel-Kalus


Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zapraszają na premierowy pokaz filmu etnograficznego „Wybijanie żuru – zapis zwyczaju”. Film jest próbą rekonstrukcji oraz utrwalenia zanikającego zwyczaju wielkanocnego naszego regionu. Zrealizowany został w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pokaz odbędzie się 23 października o godz. 17.00 w sali OSP w Kramsku. Zobacz plakat


AM - 22.10.2013. Źródło - Anna Mizerna


Ze względu na okres zimowy i sezon grzewczy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie z instrukcją obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz należytej wentylacji pomieszczeń. Czytaj więcej

AM - 14.10.2013. Źródło - Barbara BłaszczykI
nformuję , że zaistniał błąd podczas wydruku w książeczkach  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czytaj więcej

AM - 11.10.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej debaty. Jest to jedna z nielicznych okazji, by wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim, Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Miejskim Policji w Koninie oraz przedstawicielami władz samorządowych, porozmawiać na temat bezpieczeństwa, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i opiniami oraz szukać rozwiązań, które pomogą nam budować bezpieczeństwo w naszym mieście i powiecie. Czytaj więcej | zobacz więcej

AM - 11.10.2013. Źródło - Renata Purcel-Kalus


Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników prowadzących działalność ekologiczną.  Wycofanie upoważnienia jednostce certyfikującej BIOEKSPERT Sp. z o.o. Czytaj więcej

AM - 07.10.2013. Źródło - Anna Urbaniak


XXXI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 24 września 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy

AM - 18.09.2013. Źródło - Marlena Przedwojska


INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOSZY

W związku z wejściem ustawy śmieciowej mieszkańcy gminy Kramsk mają obowiązek posiadania kosza na odpady komunalne, w związku z czym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kramsku informuję, iż posiada do sprzedania kosze na odpady komunalne o pojemnościach:
120 l w cenie 148,00 zł oraz 240 l w cenie 180,00 zł

AM - 17.09.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" przypomina o trwającym konkursie fotograficznym pt.: "Piękno LGD w obiektywie".

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Piękno LGD w obiektywie". Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Więcej informacji tutaj →  Czytaj regulamin

AM - 17.09.2013. Źródło - Karol Dolański


W imieniu firmy ENERGIA Active zapraszamy na spotkanie informacyjne. Czytaj więcej

AM - 17.09.2013. Źródło - Alicja Stefańska


Zakup instrumentów muzycznych w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz dotyczące przeprowadzenia zajęć muzycznych z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Kramsku w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.”

AM - 15.09.2013. Źródło - Anna Mizerna


Elżbieta Chmielewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Anielewie zaprasza, a Józef Drop - wójt gminy Kramsk zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  "Narodowe Czytanie", która odbędzie się w SP w Anielewie, 7 września 2013 r., w godzinach od 10-12. W programie między innymi: oglądanie wystawy poświęconej Aleksandrowi Fredrze, prezentacja utworów (czytanie wybranych utworów przez nauczycieli w strojach z epoki), konkurs plastyczny związany z wysłuchanymi utworami, przyporządkowywanie rysunków tytułom utworów oraz wystawa prac. Czytaj również

AM - 06.09.2013. Źródło - Jolanta WarzychZ
godnie z Rozporządzenięm Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, ubojowi na terenie gospodarstwa można poddać: cielę do 6 miesiąca życia, świnie, owce, kozy, drób, zającowate oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych. Czytaj więcej

AM - 06.09.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Zapytanie ofertowe:  zakup instrumentów muzycznych w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz dotyczące przeprowadzenia zajęć muzycznych z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Kramsku w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.”

AM - 01.09.2013. Źródło - Anna Mizerna


Wójt Gminy Kramsk i n f o r m u j e, iż wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 należy składać w terminie od dnia 01 września do 31 października 2013 roku w Urzędzie Gminy pokój nr 11. Czytaj więcej

AM - 29.08.2013. Źródło - Barbara Rymarowicz


Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) będą przyjmowane od 02.09.2013 do 16.09.2013 roku w Urzędzie Gminy w Kramsku pokój nr 15 w godz. od 7:30 do 15:30. Druki do pobrania w zakładce 'do pobrania'.

AM - 29.08.2013. Źródło - Karol Dolański


XXX sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 28 sierpnia 2013 roku o godz. 9.00w sali narad urzędu gminy.

AM - 26.08.2013. Źródło - Marlena Przedwojska


Wójt Gminy Skulsk serdecznie zaprasza na Motorowodne Mistrzostwa Europy w kategorii 0-175 oraz Puchar Świata w kategorii Jt250, które odbędą się w dniach 23 - 25.08.2013 r.w Skulsku. Czytaj więcej

AM - 19.08.2013. Źródło - Ewa Andrzejczak


Wójt Gminy Skulsk serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Polski w slalomie na nartach wodnych, które odbędą się w dniach 10 - 11. 08. 2013 w Mielnicy Dużej. Czytaj więcej

AM - 08.08.2013. Źródło - Ewa Andrzejczak


Zapraszamy do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych w kategorii " OLDBOY", które odbędą się w Kramsku. Czytaj więcej

AM - 08.08.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Uwaga! Zmiana terminu wywozu odpadów w związku z 15 sierpnia 2013 r.

AM - 08.08.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Strumyk – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Strumyku, jest czynny we wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 15.00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca od 8.00 do 13.00. Czytaj więcej

AM - 26.07.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, instytucje, firmy, itp.), na których powstają odpady komunalne, odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie zawartej umowy z podmiotem posiadającym uprawnienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Czytaj więcej

AM - 26.07.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Doraźna pomoc lekarska dla mieszkańców powiatu konińskiego. Czytaj więcej

AM - 26.07.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


W ramach lokalnych akcji profilaktycznych samorządy mają możliwość organizacji badań dla swoich mieszkańców. Jednym z obecnie funkcjonujących programów jest Populacyjny Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania w ramach tego programu są bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Jest on finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Czytaj więcej

AM - 17.07.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Urząd Gminy Kramsk oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworowej OPEN zaprasza na bezpłatną mammografię, która odbędzie się w dniach. Czytaj: Kramsk | Grąblin | Rudzica

AM - 17.07.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Firma Lumen Technik serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Kramsk na całkowicie bezpłatne szkolenie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych. Czytaj więcej

AM - 17.07.2013. Źródło - Maria Kordyl


Zapytania ofertowe: zakup instrumentów muzycznych oraz przeprowadzenie zajęć muzycznych z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Kramsku.

AM - 11.07.2013. Źródło - Anna Mizerna


Urząd Gminy Kramsk oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworowej OPEN zaprasza na bezpłatną mammografię, która odbędzie się w dniach. Czytaj więcej

AM - 10.07.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk

XXIX sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 9 lipca 2013 roku o godz. 15.30 w sali narad urzędu gminy.

AM - 05.07.2013. Źródło - Karol Dolański


XVIII Wielkopolski Piknik Sołtysów - Sompolno 2013. Szczegóły na plakacie

AM - 03.07.2013. Źródło - Anika Rebe


Zakończono postępowanie przetargowe na obsługę międzybrzegowej przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Biechowy. Czytaj więcej

AM - 27.06.2013. Źródło - Karol Dolański


Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Kramsku oraz Wójt Gminy Kramsk  z a p r a s z a j ą wszystkich sympatyków pożarnictwa na GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE. Czytaj więcej

AM - 13.06.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Prezes Rady Ministrów 20 lutego 2013 r. wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały. Czytaj więcej

 AM - 13.06.2013. Źródło - Maria Kordyl


XXVIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 27 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 11.06.2013. Źródło - Karol Dolański


PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „KRAMSK MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” przeprowadzonego w dniu 31 maja 2013 roku w Kramsku.

AM - 31.05.2013. Źródło - Dorota Kubsik


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Czytaj więcej

AM - 31.05.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


11 czerwca 2013 roku (wtorek), w Urzędzie Gminy w Kramsku w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie funkcjonował MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Szczegóły na plakacie

AM - 31.05.2013. Źródło - Dorota Jaśniewicz


Szanowni Państwo!
1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ. MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

AM - 31.05.2013. Źródło - Jolanta Warzych


Zapraszamy na XXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej”. Szczegóły na plakacie

AM - 31.05.2013. Źródło - Karol Dolański


Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zaprasza na TARGI PRACY, które odbędą się dnia 06 czerwca 2013 r. w godzinach od 9°° do 12°° w Klubie Energetyk, ul. Przemysłowej 3D w Koninie. Szczegóły na plakacie

AM - 28.05.2013. Źródło - Maria Kordyl


Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na Festiwal Młodych Talentów, który odbędzie się 9 czerwca 2013 r. na stadionie sportowym Zrywu Dąbie w Domaninie, początek o godz. 14.00. Szczegóły na plakacie

AM - 27.05.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Urząd Gminy Kramsk informuje, że ze względu na organizowany XXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski - „Po Ziemi Konińskiej” w dniach 1-2 czerwca 2013 r. nastąpi ograniczony ruch drogowy. Więcej na plakacie

AM - 27.05.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Wójt Gminy Kramsk informuje, że od stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Czytaj więcej

AM - 22.05.2013. Źródło - Anika Rebe


Cyrk Warszawa zaprasza. Termin występu:  24.05 (piątek) godz. 17.00 - Kramsk - boisko w parku. Program na ulotce

AM - 22.05.2013. Źródło - Karol Dolański


Informujemy, że w dniu 25 maja 2013 roku odbędzie się w Starym Mieście Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego z udziałem Gminy Kramsk. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

AM - 20.05.2013. Źródło - Karol Dolański


Przypominamy!
Dziś tj. 20 maja 2013 nastąpi wyłączenie sygnału analogowego TV na terenie powiatu konińskiego. Od tej chwili odbiór telewizji jest możliwy w przypadku posiadania nowoczesnego telewizora cyfrowego z wbudowanym dekoderem DVB-T. W pozostałych przypadkach konieczny jest zakup dekodera DVB-T. W celu uzyskania pomocy w tym zakresie, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii: 800-007-788 lub z informacji na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl

AM - 20.05.2013. Źródło - Karol Dolański


Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS) od 1 stycznia 2013r jest realizatorem nowego projektu pn Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (KOWES). Szczegóły na plakacie

AM - 09.05.2013. Źródło - Karol Dolański


19.05.2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zaprasza na IV Spotkania orkiestr dętych. Szczegóły na plakacie

AM - 09.05.2013. Źródło - GOK


22.06.2013 r Biblioteka Publiczna Gminy Kramsk Filia w Grąblinie zaprasza na wyjazd do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl pt. „MAYDAY”. Szczegóły na plakacie.

AM - 09.05.2013. Źródło - Barbara Gąska


URZĄD GMINY KRAMSK oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA zapraszają mieszkańców po 50 – tym roku życia oraz osoby z niedosłuchem na  BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU. Więcej na plakacie.

AM - 04.05.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła w zakresie szydełkowania. Zobacz plakat.
Warsztaty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

AM - 30.04.2013. Źródło - Karol Dolański


RAZEM PO SUKCES - propozycja pracy.

AM - 23.04.2013. Źródło - Maria Kordyl

Napisz pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce i wygraj atrakcyjne nagrody pieniężne! Szczegóły na plakacie.

AM - 23.04.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


XXVII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 26 kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 23.04.2013. Źródło - Karol Dolański


Informacja
o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej na rzecz Vanessy Iwińskiej


Na podstawie decyzji Wójta Gminy Kramsk z dn. 18-03-2013 r. Nr SO.5311.1.2013, Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku przeprowadził zbiórkę publiczną, która odbyła się w dniu 23 marca 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Kramsku podczas uroczystości wielkanocnej „Kramskie Wybijanie Żuru”.
Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 2917,52 zł, wg poniższych form zbiórki publicznej:
- licytacja przedmiotów - 2180,00 zł,
- sprzedaż wypieków - 737,52 zł.
Zebrane środki pieniężne w kwocie 2917,52 zł zostały przekazane mamie Vanessy, pani Aleksandrze Iwińskiej podczas uroczystości „Kramskie Wybijanie Żuru” w dniu 23 marca 2013 roku.

AM - 11.04.2013. Źródło - GOK/Anika Rabe


Od dnia 01 lipca 2013r. zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów Gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym organizowane są w poszczególnych sołectwach gminy Kramsk zebrania na których mieszkańcy otrzymają: deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, ulotkę informacyjną oraz broszurę informującą jak segregować odpady. Proszę mieszkańców o udział w zebraniach. Harmonogram spotkań.

AM - 10.04.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk.

AM - 05.04.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
W związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) i przejęciem przez Gminę Kramsk od dnia 1 lipca 2013r. obowiązku odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wójt gminy Kramsk informuję, że właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Kramsku, Zakładem Oczyszczania Terenu „Bakun” oraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ślesinie nie muszą rozwiązywać w/w umów. Również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie poinformowało urząd gminy w Kramsku, że z tytułu nie rozwiązania umowy właściciel nieruchomości nie będzie ponosił żadnych konsekwencji.

AM - 28.03.2013. Źródło - Anna Urbaniak


GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY KRAMSK. Czytaj więcej. Pobierz deklarację. Ulotka

AM - 22.03.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 z zakresu działań: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Małe projekty”oraz “Odnowa i rozwój wsi”. Czytaj więcej.

AM - 19.03.2013. Źródło - Karol Dolański


Przypominamy !!!
Od listopada 2012 trwa w Polsce proces wyłączania telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Odbiór telewizji cyfrowej jest możliwy w przypadku posiadania nowoczesnego telewizora cyfrowego. W pozostałych przypadkach konieczny jest zakup dekodera DVB-T. W celu uzyskania pomocy w tym zakresie, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii: 800-007-788 lub z informacji na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl

AM - 13.03.2013. Źródło - Karol DolańskiWójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie wsparcia (dotacji z budżetu). Cztytaj więcej

AM - 11.03.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


SPOTKANIE INFORMACYJNE - „Pożyczka JEREMIE – efektywny sposób na finansowanie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą”. Czytaj więcej

AM - 06.03.2013. Źródło - Barbara Błaszczyk


XXVI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 6 marca 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 28.02.2013. Źródło - Karol Dolański


Okólnik RGW.3111.2013. Wniosek

AM - 04.02.2013. Źródło - Anna Urbaniak


Informacja Wójta Gminy Kramsk

AM - 30.01.2013. Źródło - Karol Dolański


XXV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 24 stycznia 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 17.01.2013. Źródło - Karol Dolański

 

2012

 

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nie przeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. Zobacz plakat

AM - 31.12.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

 
XXIV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 28 grudnia 2012 roku o godz. 8.00 w sali narad urzędu gminy.
 
AM - 20.12.2012. Źródło - Karol Dolański
 

W dniu 24 grudnia 2012 r. oraz w dniu 31 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Kramsk nastąpi zmiana godzin pracy. Dla zapewnienia realizacji zadań w dniu 24 grudnia 2012 r. oraz w dniu 31 grudnia 2012 r. obsługa klientów zewnętrznych będzie zapewniona w godzinach od 7:30 do 13:30 (dotyczy m. in. przyjmowania wniosków dowodowych i wydawania dowodów osobistych, odpisów aktów stanu cywilnego).

AM - 17.12.2012. Źródło - Karol Dolański


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 wydane przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu dnia 05.12.2012 r.
AM - 05.12.2012. Źródło - Anika Rabe
 

Bezpłatny projekt dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Koninie i powiecie konińskim "Kompetentny - sprawny w pracy". Czytaj więcej

AM - 05.12.2012. Źródło - Anika Rabe


OKÓLNIK w  sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

AM - 05.12.2012. Źródło - Karol Dolański


XXIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 29 listopada 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 27.11.2012. Źródło - Karol Dolański


UWAGA MIESZAŃCY GMINY!  Informujemy, że w dniu 22 listopada o godz. 12.00 zostaną włączone treningowo syreny alarmowe.

AM - 21.11.2012. Źródło - Mirosław  Żywiołowski


Ogłoszenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

AM - 12.11.2012. Źródło - Karol Dolański


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Tworzenie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji oraz osób prawnych na obszarach wiejskich". Czytaj więcej

AM - 10.11.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Przyjdź na bezpłatną mammografię 9 grudnia br. Czytaj więcej

AM - 10.11.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Prowadzisz firmę? Masz plan, ale brak Ci środków? WARP Sp. z o.o. jako Regionalna Instytucja Finansująca w woj. wielkopolskim zaprasza do skorzystania z możliwości, jakie dają bezzwrotne dotacje unijne. Czytaj więcej

AM - 05.11.2012. Źródło - Anika Rabe


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85

AM - 31.10.2012. Źródło - Anika Rabe


Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na kurs chemizacyjny z udziałem wykładowców Inspektoratu Ochrony roślin i Nasiennictwa w Koninie. Czytaj więcej

AM - 25.10.2012. Źródło - Anna Urbaniak


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje o promocji bezpośredniej projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod nazwą „ DARMOWA CZUJKA DLA CIEBIE” związanej z realizacją na terenie powiatu konińskiego projektu „ROZBUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO I EKOLOGICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”. Czytaj więcej

AM - 24.10.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Zapraszamy na bezpłatne spotkania eksperckie realizowane w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju”. Czytaj więcej

AM - 24.10.2012. Źródło - Anna Urbaniak


XXII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 30 października 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 24.10.2012. Źródło - Karol Dolański


Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu Fotograficznego pn. „Subregion koniński w barwach jesienno-zimowych”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki Ziemi Konińskiej, a w szczególności jej walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Konkurs jest również doskonałą formą promocji turystyki poprzez ukazanie Wielkopolski Wschodniej na tle jesienno-zimowej aury.
Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Konińskiego oraz Prezydenta Miasta Konina. Fundatorami nagród w konkursie są: Hotel „Wityng” w Mikorzynie, Hotel „Atut” w Licheniu Starym, Pałacyk w Lisewie, Gościniec „Izabell” w Izabelinie oraz Park linowy „Leśny Raj” w Ślesinie.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 marca 2013 r. na adres Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin lub dostarczać osobiście. Więcej szczegółów o konkursie w regulaminie dostępnym na stronach www.lotmarina.pl oraz www.pwsz.konin.edu.pl. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@turystyka.konin.pl lub pod nr tel. (63) 246 32 48. Zobacz plakat

AM - 22.10.2012. Źródło - Adam Grzeszvzak


Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia “Fundusze unijne dla obszarów wiejskich”. Szczegóły na plakacie. Szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

AM - 22.10.2012. Źródło - Karol Dolański


Wójt gminy Kramsk, dyrekcja gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku oraz Gminny Ośrodek Kultury, mają zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli czynnych i emerytowanych, wychowawców oraz pracowników szkół i placówek oświatowych w gminie Kramsk na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej , która odbędzie się 15 października 2012 r. o godz. 15.30 w auli gimnazjum w Kramsku. Czytaj więcej

AM - 09.10.2012. Źródło - Kazimierz Gospodarek


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

AM - 09.10.2012. Źródło - Anika Rabe


Wójt gminy Kramsk oraz sołectwo Podgór zapraszają na "Święto kartofla" Czytaj więcej

AM - 27.09.2012. Źródło - Olga Kubska


Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kramsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Patrzykowie zapraszają serdecznie na rekreacyjno-sportowe zawody pożarnicze gminy Kramsk. Czytaj więcej

AM - 26.09.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości prowadzi nabór na szkolenia, które przeprowadzone zostaną w Koninie w ramach projektu „Turystyka rozwoju - szkolenia dla branży turystycznej i okołoturystycznej”. Czytaj więcej
AM - 26.09.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

XXI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 25 września 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 18.09.2012. Źródło - Karol Dolański


"Teraz Ty obierz kurs na sukces!" Bezpłatne szkolenia, kursy i doradztwo dla MSP branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Czytaj więcej
 
AM - 13.09.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie fotograficznym pn. „Wielkopolska rodzina w obiektywie” realizowanego pod hasłem „Pokolenia w kadrze”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, którzy amatorsko zajmują się fotografią i pragną włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału wielkopolskiej rodziny. Konkurs jest jednym z elementów budowania świadomości społecznej dotyczącej promowania idei solidarności międzypokoleniowej.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia o tematyce promującej hasło „Pokolenia w kadrze”, w kontekście pozytywnych relacji w rodzinie otwartej na wszystkie pokolenia, czerpiącej z bogatego doświadczenia najstarszych jej członków. Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcjonowanie rodziny międzypokoleniowej w życiu codziennym oraz integrację osób starszych i młodszych przy wspólnym podejmowaniu różnych aktywności. Prace powinny promować pozytywny wizerunek rodziny i cechować się niepowtarzalną i oryginalną formą. Na zwycięzców czekają nagrody, które pomogą rozwijać pasję zaklinania życia w kadr a ich zdjęcia będzie można podziwiać podczas różnych eventów.
Termin składania prac: 30 września 2012 r. Miejsce składania prac: sekretariat Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie: http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-wielkopolska-rodzina-w-obiektywie.html

AM - 06.09.2012. Źródło - Maria Kordyl


Ważny komunikat CEIDG w związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z żądaniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców. Czytaj więcej

AM - 29.08.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 69 wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu dnia 22.08.2012 r. Czytaj więcej

AM - 22.08.2012. Źródło - Anna ŚwiderskaKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie - „Zasady bezpieczeństwa pożarowego w czasie żniw i omłotów”. Czytaj więcej

AM - 06.08.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem.

AM - 03.08.2012. Źródło - Anika Rabe


XX sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 31 lipca 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 20.07.2012. Źródło - Karol Dolański


Właśnie ruszyła 1. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie http://www.umww.pl/turystyka/konkurs-fotograficzny-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.html. Zachęcam do zapoznania się z nimi i udziału w konkursie. Zobacz plakat

AM - 19.07.2012. Źródło - Maria Kordyl


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na cel organizacji zbiórki publicznej. Czytaj więcej. Zobacz plakat

AM - 17.07.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Wójt Gminy Kramsk informuje, że w roku 2012 producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w Urzędzie Gminy w Kramsku pokój nr 21 – ins. Anna Urbaniak – właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika. Czytaj więcej

AM - 17.07.2012. Źródło - Anna Urbaniak


Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, dnia 6 sierpnia 2012r. w godz. 13.30 w sali konferencyjnej urzędu gminy Kramsk przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy. Czytaj więcej więcej

AM - 17.07.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Czytaj więcej

AM - 11.07.2012. Źródło - Karol Dolański


Przyjdź na bezpłatną mammografię: 10 lipca br. lub 13 lipca br. Badanie finansowane przez NFZ.

AM - 04.07.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Czytaj więcej

AM - 28.06.2012. Źródło - Karol Dolański


Spotkanie informacyjne „Inicjatywa JEREMIE – środki dla przedsiębiorczych” - 12 lipca 2012 r. Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, sala nr 252. Zobacz program

AM - 27.06.2012. Źródło - Maria KordylProgram „Młodzi na Rynku Pracy”. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży. Czytaj więcej

AM - 22.06.2012. Źródło - Marlena Przedwojska


Informuję, że AP Edukacja Sp. z o.o. O/Konin wraz z @kademia IT organizuje darmowy kurs. Kurs skierowany jest dla osób zatrudnionych oraz samozatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach. Czytaj więcej

AM - 22.06.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Uchwała nr XVIII/196/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku, dotycząca sieci szkół podstawowych na terenie gminy Kramsk.
AM - 22.06.2012. Źródło - Jolanta Warzych
 

Wójt Gminy Kramsk ogłasza konkurs na prowadzenie strony internetowej Gminy, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. Czytaj więcej
 
AM - 19.06.2012. Źródło - Maria Kordyl
 

 
Spotkanie informacyjne „Inicjatywa JEREMIE szansą dla przedsiębiorców” 18 czerwca 2012 r. Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, sala nr 252. Czytaj więcej
 
AM - 13.06.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

 
Zbadaj swoje piersi!
AM - 11.06.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

II Festiwal Folklorystyczny zespołów wokalno-instrumentalnych. Zapraszamy!
AM - 11.06.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

XIX sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 20 czerwca 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 06.06.2012. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk informuje, iż w dniach14 i 15 czerwca 2012r. w godzinach od 8.00 do 15.30 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego oraz zużytych opon od samochodów osobowych (nie będą zbierane opony od ciągników i innych maszyn rolniczych). Więcej

AM - 06.06.2012. Źródło - Anna Urbaniak


Wydawnictwo Astrum z Wrocławia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim 2012 pt. "Moje miasto". Zobacz więcej

AM - 05.06.2012. Źródło - Maria Kordyl


PWSZ w Koninie jest jedyną państwowa uczelnią w mieście i regionie. Oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, co gwarantuje świetna kadra naukowa oraz kompetentna i przyjazna studentom administracja. Świetna baza lokalowa i rozbudowany system stypendialny gwarantują studentom zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach. Każdy student ma także szansę w trakcie studiów na wyjazd za granicę, który pozwoli mu na poznanie innej kultury i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych oraz życiowych. . Uczelnia to nie tylko miejsce studiowania. Działa tu kilkanaście organizacji studenckich i kół naukowych oraz odbywa się wiele imprez kulturalnych i konferencji.
Uczelnia powstała w 1998 roku. Studia stacjonarne są w PWSZ bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni uprawniają do legitymowania się wykształceniem wyższym pierwszego stopnia oraz stanowią podstawę do podjęcia studiów magisterskich.

Uczelnia mieści się w Koninie przy ul. Przyjaźni 1, ul. ks. J. Popiełuszki 4, ul. kard. S. Wyszyńskiego3 C oraz w Turku przy ul. Milewskiego 8.

Oferta naszej uczuleni jest bardzo bogata, na trzech wydziałach: Wydział Społeczno - Techniczny, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku prowadzimy 13 kierunków i 40 specjalności dostosowanych do potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy.
W ofercie mamy również studia podyplomowe które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.
Studia podyplomowe i kursy prowadzone przez PWSZ w Koninie trwają od dwóch do trzech semestrów, kursy od jednego do kilku dni. Koszt uczestnictwa na poszczególnych studiach jest dużo niższy niż w dużych ośrodkach akademickich.
Zajęcia w naszej uczelni odbywają się w nowoczesnych budynkach, z salami wyposażonymi w sprzęt multimedialny, laboratoriami, pracowniami, a studenci mają dostęp do bogatego zaplecza rekreacyjno – sportowego, dydaktycznego i nowoczesnej biblioteki.
Rekrutacja rozpoczyna się od 18 czerwca. Zobacz plakat
 
AM - 05.06.2012. Źródło - Maria Kordyl
 

Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Kramsku oraz Wójt Gminy Kramsk 
z a p r a s z a j ą wszystkich sympatyków pożarnictwa na GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE. Czytaj więcej

AM - 30.05.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Urząd Gminy w Kramsku odda psa do adopcji. Czytaj więcej
 
AM - 28.05.2012. Źródło - Anna Urbaniak
 

XVIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 29 maja 2012 roku o godz. 8.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 22.05.2012. Źródło - Karol Dolański


Urząd Gminy Kramsk informuje, że ze względu na organizowany XX Ogólnopolski Wyścig Kolarski - „Po ziemi konińskiej” w dniach 26-27 maja br. nastąpi ograniczony ruch drogowy.

AM - 22.05.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informacja o wynikach zbiórki na zakup sztandaru i postawienie pomnika św. Floriana przeprowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kramsku

AM - 10.05.2012. Źródło - Anna Świderska


Informacja o warsztatach z zakresu szydełkowania, które odbędą się w Głębokim i Babiaku.
AM - 02.05.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej lub masz pytania związane z rozliczaniem projektu, skorzystaj z bezpłatnego dyżuru pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Konina. Czytaj więcej

AM - 03.04.2012. Źródło: Maria Kordyl


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Czytaj więcej

AM - 29.03.2012. Źródło: Karol Dolański


Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia" zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013. Czytaj więcej

AM - 29.03.2012. Źródło: Karol Dolański


Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Czytaj więcej

AM - 28.03.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców gminy Kramsk, że zgodnie z ustawą „ O utrzymaniu czystości i porządku w gminach '' oraz „ Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk z dnia 07 lutego 2006 r. '' organizuję zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z wyjątkiem płyt eternitu, foli rolniczych, wełny mineralnej,
styropianu i opon. Cztyaj więcej
AM - 27.03.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

» XVII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 30 marca 2012 roku w Świetlicy Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie.Początek godzina 9.00

AM - 23.03.2012. Źródło - Marlena Przedwojska


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Szkolenie z zakresu działania 1.2 WRPO 2007 - 2013 wsparcie rozwoju MSP
 
AM - 23.03.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne

Program spotkania
AM - 13.03.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

Informujemy, że 01 marca 2012 r.o godz. 15.00 w auli gimnazjum w Kramsku odbędzie się debata oświatowa. Zapraszamy.

AM - 27.02.2012. Źródło - Jolanta Warzych


OKÓLNIK wójta gminy w sprawie kursowania autobusów

AM - 27.02.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Urząd Skarbowy zaprasza na "Dzień otwarty". Czytaj więcej

AM - 27.02.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informacje Starostwa Powiatowego Konin, Wydział Zarządzania Kryzysowego 
» KOMUNIKAT - Zjawiska lodowe w dniu 22.02.2012 r.
» KOMUNIKAT O WYSTĘPOWANIU ZJAWISK LODOWYCH NA NOTECI, KANALE 
   BYDGOSKIM, J.GOPŁO, KANALE ŚLESIŃSKIM
» KOMUNIKAT O WYSTĘPOWANIU ZJAWISK LODOWYCH NA RZECE PROSNA
» KOMUNIKAT O WYSTĘPOWANIU ZJAWISK LODOWYCH NA RZECE WARTA
AM - 22.02.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk
 

Odpowiadając na apel „Zespołu Lekarzy Rodzinnych” Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kramsku przy ulicy Konińskiej 15, w sprawie wznowienia działalności profilaktyczno-leczniczej poradni ginekologicznej i jej dalszego świadczenia usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłaszam pełną akceptację w stosunku do poczynionych starań. Czytaj więcej

AM - 21.02.2012. Źródło - Maria Kordyl


» XVI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 23 lutego 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 17.02.12. Źródło - Karol Dolański


Ruszył plebiscyt na "Najlepszą Gminę Regionu Konińskiego". Jest to przedsięwzięcie towarzyszące pierwszemu Rankingowi Gmin Regionu Konińskiego, który organizują wspólnie PWSZ w Koninie oraz Radio Konin. Czytaj więcej

AM - 02.02.2012. Źródło - Maria Kordyl


Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich realizuje projekt „Wchodząc w dorosłe życie – załóż własną firmę„.

Projekt jest skierowany do młodych mieszkańców (15-24 lat) powiatów konińskiego, wrzesińskiego i słupeckiego i daje im możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości do 40 tysięcy złotych na założenie własnej działalności gospodarczej w taki sposób walcząc z bezrobociem wśród osób młodych. Czytaj więcej

AM - 02.02.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informujemy, że w dniu 03.02.2012 r. Świadczenia Rodzinne czynne będą od 7.30 - 12.00

AM - 02.02.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz


Informacja na temat warunków odbywania stażu w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego" - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wraz z wnioskiem o jego zorganizowanie.

» Informacja o naborze pracodawców
» Wniosek o zorganizowanie stażu
AM - 02.02.2012. Źródło - Maria Kordyl
 

OKÓLNIK wójta gminy w sprawie kursowania autobusów

AM - 30.01.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


Informuję, że rozpoczęła się X edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Czytaj więcej

AM - 30.01.2012. Źródło - Anna Urbaniak


Komunikat Urzędu Skarbowego

AM - 23.01.2012. Źródło - Barbara Błaszczyk


» XV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 25 stycznia 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 18.01.2012. Źródło - Karol Dolański


Wójt Gminy Kramsk informuje, iż Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. Czytaj więcej

AM -12.01.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz


Gmina Kramsk informuje, że w partnerstwie z firmą ESKALADA Karina Owsianko, realizuje projekt „OCEAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – AKADEMIA DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 838.440 zł. Czytaj więcej

AM -10.01.2012. Źródło - Maria Kordyl


Wójt Gminy Kramsk informuje, że w roku 2012 producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czytaj więcej

AM - 05.01.2012. Źródło - Anna Urbaniak


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

» rozporządzenie do uchwały

AM - 04.01.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz


Wójt Gminy Kramsk informuje, że konsultacje społeczne w sprawie zamiaru likwidacji szkół odbędą się w następujących terminach, w siedzibach szkół, których dotyczą.

AM - 04.01.2012. Źródło - Jolanta Warzych

 

2011

 

Życzenia świąteczno-noworoczne zastępcy wójta gminy Kramsk Jolanty Warzych

AM - 21.12.2011


» XIV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 29 grudnia 2011 roku o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 21.12.2011. Źeódło - Karol Dolański


Uwaga! Trwa migracja wpisów z gmin.

Do 31 grudnia 2011 r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do CEIDG. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwane są przez Urzędy Gmin.
Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy w celu aktualizacji danych.
Link do strony CEIDG znajdziesz w zakładce firmy.

AM - 09.12.2011


» XIII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 30 listopada 2011 roku w Świetlicy Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie.Początek godzina 10.00

AM - 22.11.2011. Źeódło - Karol Dolański


Na terenie naszej gminy realizowany jest projekt „Kształcenie ustawiczne dla wszystkich” POKL.09.03.00-30-024/10. Organizatorem projektu jest „Nowa Edukacja Sp. z o.o. ul. Tomasza Drobnika, 60- 693 Poznań. Czytaj więcej

AM - 22.11.2011. Źeódło - Jolanta Warzych


UWAGA! Nowy obiekt!
Nowoczesna i przyjazna pacjentom przychodnia i apteka "Na Dębiczu" zaprasza.
AM - 17.11.2011

Zarządzenie Wójta w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Więcej

AM - 15.11.2011


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY! Ostrzeżenie meteorologiczne – Silna mgła!

AM - 14.11.2011


SPOTKANIE INFORMACYJNE „PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE”

AM - 08.11.2011

Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Uwierz w swój sukces!” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Czytaj więcej

AM - 05.11.2011


Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zaprasza na bezpłatny cykl warsztatów tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła. Czytaj więcej

AM -02.11.2011


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” działając w porozumieniu z Urzędem Gminy Kramsk zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach z zadania publicznego „Dzielnie samodzielnie każdego dnia”. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji przy
ul. Kilińskiego 1, 62-510 Konin, do 31.11.2011 r. Osoby zainteresowane zajęciami mogą zgłaszać się na bieżąco.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na powyższy adres lub osobiście w siedzibie Fundacji.

Jolanta Warzych
Zastępca Wójta Gminy Kramsk

» Informacja GOPS o zajęciach
» Pismo adresowane do wójta gminy
» Szczegółowe informacje o warsztatach

AM - 28.10.2011


» XII sesja Rady Gminy odbędzie się 24 października 2011 r. o godz. 13.00 w sali narad urzędu gminy.

AM - 20.10.2011


Informacja o kursie wózków widłowych dla mieszkańców LGD

» Szczegóły informacji o kursie wózków widłowych dla mieszkańców LGD
» Formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie obsługi wózków widłowych
» Regulamin uczestnictwa w kursie obsługi wózków widłowych
 
AM 15.10.2011
 

 
Szanowni Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy i Przyjaciele Szkól Gminy Kramsk.

AM - 12.10.2011

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

AM - 11.10.10.2011


 
Projekt "Twoje Przedszkole II"
 
AM - 27.09.2011
 

Komunikat o posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych

AM - 20.09.2011


» XI sesja Rady Gminy odbędzie się 23 września 2011 r. o godz. 8.30 w sali narad urzędu gminy.

AM - 19.09.2011

Rowerowa masa krytyczna - rajd rowerowy

"Rowerowa masa krytyczna" to rajd rowerowy w którym i ty możesz uczestniczyć. Więcej »

AM - 16.09.2011


Informacja o przyznaniu jednorazowych zasiłków celowych w związku z wystąpieniem
w 2011 roku przymrozków wiosennych.
AM - 14.09.2011
 

Zostań Nauczycielem Roku 2011

Ministerstwo Edukacji Narodowej i tygodnik „Głos Nauczycielski" zapraszają do udziału w jubileuszowej 10. edycji konkursu „Nauczyciel Roku 2011". Zgłoszenia można przesyłać do 12 września. To jedyny taki konkurs w Polsce, podczas którego nagradzani są najlepsi z najlepszych, nieprzeciętni nauczyciele. Finał konkursu odbędzie się 13 października 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W ubiegłym roku nagrodę zwycięzcy - fizykowi Markowi Golce z Radomia - wręczył prezydent RP Bronisław Komorowski. Szczegóły dotyczące konkursu „Nauczyciel Roku 2011" na stronie: www.glos.pl/nauczyciel-roku-2011
 
AM - 06.09.2011

Dyżur przewodniczącego rady gminy  Marka Lidźbińskiego odbędzie się w dniu 7 września 2011 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w urzędzie gminy w Kramsku.

AM -25.08.2011


Wszelkie aktualne informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu umieszczane są na stronie BIP Urzędu w zakładce "Wybory" (http://www.kramsk.pl/bip/wybory.html)

AM - 24.08.2011


Gmina Kramsk beneficjentem projektu – OCEAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – AKADEMIA DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI. Czytaj więcej

AM - 05.08.2011


Dyżur przewodniczącego rady gminy  Marka Lidźbińskiego odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2011 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w urzędzie gminy w Kramsku.

AM - 30.07.2011


» Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwości składania od
1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
» Oświadczenie tutaj
 
AM -21.07.2011

 
» Okólnik w sprawie zamknięcia przejazdu kolejowego na linii Warszawa - Kunowice
   w miejscowości Patrzyków.
 
AM - 19.07.2011

Konkurs dla nauczycieli i uczniów „Nasze talenty − Prowadzę lekcję języka obcego”.
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza konkurs dla nauczycieli i uczniów „Nasze talenty –  Prowadzę lekcję języka obcego” na film amatorski i scenariusz zajęć lekcyjnych poprowadzonych metodą LdL tj. Uczenie się poprzez nauczanie. Więcej informacji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl
AM - 15.07.2011
 

» X sesja Rady Gminy odbędzie się 18 lipca 2011 r. o godz. 8.30 w sali narad urzędu gminy.

AM - 12.07.2011

Gorąco apelujemy i zachęcamy do oddania głosu w konkursie organizowanym przez NIVEA Polska (pisaliśmy o nim wcześniej), na plac zabaw w Helenowie Drugim Zgodnie z regulaminem konkursu, I etap zakończy się 31 lipca. Na dzień dzisiejszy zajmujemy 251 miejsce z 2752 głosami. Naszym lokalnym bohaterem w głosowaniu na nasz plac jest ooomilenkaxdooo, która zgromadziła na swoim koncie 135 punktów. Zachęcamy innych do pójścia w jej ślady.

AM - 08.07.2011

» Zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

AM - 06.07.2011

» Uwaga! Rodzice dzieci urodzonych w 2006 r. i wcześniej.
AM - 06.07.2011

apel wójta w sprawie pożaru torfowiska

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z długotrwałymi pożarami torfowiska w okolicach Kramska oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, współpracę, a także zachowanie szczególnej ostrożności oraz ograniczenie zużycia wody.

Rozumiemy, że obecna sytuacja jest uciążliwa dla mieszkańców, jednak zagaszenie pożaru torfowiska przy obecnych warunkach atmosferycznych jest procesem długotrwałym.
Jednocześnie informujemy, że ze swej strony podjęliśmy wszystkie możliwe czynności zmierzające do zagaszenia pożaru torfowiska.
Sytuacja na chwilą obecną jest opanowana i na bieżąco kontrolowana.

                                                                                                Wójt Gminy Kramsk
AM - 30.06.2011
 

Projekt "Nauka bez trudności". Więcej

AM -27.06.2011


Informacja prasowa z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotcząca utworzenia portalu edukacyjnego o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży www.euroman.gov.pl  w wieku 6-17 lat. Na stonie poprzez zabawę MRR przybliża uczniom tematykę funduszy europejskich oraz ogłasza liczne konkursy!  Więcej

AM -27.06.2011


List zastępcy wójta gminy Kramsk Jolanty Warzych do nauczycieli z okazji zakończenia roku 2010/2011
 
AM - 22.06.2011

Uwaga Mieszkańcy!

W dniu 08.07.2011 w godzinach od 9:00 do 13:00 wystąpi brak energii elektrycznej na terenie całego Kramska.
W dniach 04.07.2011 - 08.07.2011 brak energii elektrycznej wystąpi na terenie Kramska od posesji Pani Jaworskiej do ulicy Kościuszki.
Braki energii elektrycznej spowodowane będą wymianą słupów trakcji elektrycznej.
 
AM - 30.06.2011
 

 
Nabór wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wnioski będą przyjmowane w dniach od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.
Więcej informacji na www.wielkopolskawschodnia.pl

AM - 20.06.2011


Nabór wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wnioski będą przyjmowane w dniach od 04 lipca 2011 r. do 02 sierpnia 2011 r.
Więcej informacji na www.wielkopolskawschodnia.pl

AM - 20.06.2011


» Komunikat z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy        
  zgłoszeniu kandydata na ławnika na kadencję 2012-2015
  - Formularz Krajowy Rejestr Karny
  - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  - Lista osób popierających kandydata na ławnika
  - Oświadczenie kandydata na ławnika
  - Oświadczenie kandydata na ławnika
  - Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika
  - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

 

AM - 17.06.2011

» Ogłoszenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie naboru kandydatów na ławnika
   Czytaj również: Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów społecznych,
                         - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego  
                           trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty
                           zgłoszenia
                         - karta zgłoszenia
AM - 09.06.2011

Nasza gmina przystąpiła do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Firma NIVEA ufunduje 100 placów zabaw w 100 gminach w Polsce. Udział w konkursie stwarza nam wyjątkową szansę wybudowania placu zabaw w Helenowie Drugim bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy.
Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby.
Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 6.06.2011 do 31.10.2011 r. Podzielony został na cztery etapy, gdzie w ramach każdego etapu wybranych zostanie poprzez głosowanie 25 lokalizacji placu zabaw.
Każdy może przyczynić się do zwycięstwa proponowanej przez gminę lokalizacji placu zabaw. Wystarczy od 6 czerwca 2011 r. zarejestrować się na stronie www.NIVEA.pl.
i zagłosować. Głosować będzie można codziennie w okresie trwania konkursu. Lokalizacja która otrzyma najwięcej głosów („kliknięć”) ma szansę na budowę placu zabaw.
Zachęcam do licznego i aktywnego udziału w konkursie, którego efektem może być nowy obiekt służący naszym dzieciom.
 
AM - 8.06.2011

» IX Sesja Rady Gminy odbędzie się 20 czerwca 2011 r. w sali narad urzędu gminy.


» 12 czerwca 2011 r. w kramskim amfiteatrze odbędzie się I Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka. Więcej »

 
» Zapraszamy na V Festyn Rodzinny do Wysokiego w dniu 5.06.2011 r. Więcej »

» Serdecznie zapraszamy na Festiwal orkiestr dętych organizowany przez Stowarzyszenie  "Wielkopolska Wschodnia", który odbędzie się 11 czerwca 2011 r.  na  Stadionie sportowym w Grzegorzewie o godz. 14:00