info | obiekty

 

Do zadań działającego w strukturze urzędu Referatu ds. oświatowych należy prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół, a w szczególności prowadzenie spraw: