statut | sołtysi: VI | VII | VIII

Dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej. Więcej »

VI kadencja: 2011 - 2015

                 foto                                   sołtys/kontakt                          rada sołecka

Agnieszka Krysztofik

 
Agnieszka Krysztofik
Anielew 9
63 248.02.16
 

Krysztofik Dariusz
Adam Chmielewski
Władysław Kubsik
Michalski Piotr

 
Wojciech Szurgot
Kuźnica 8
63 247.91.99
 

Stanisław Baranowski
Eugeniusz Kowalski
Andrzej Rybicki
Kazimierz Tomczyk
Szymczak Józef

Jerzy Szurgot

 
Jerzy Szurgot
Bilczew 7
63 247.05.59
 

Karolina Budny
Elżbieta Skoczylas
Anna Wojciechowska

Stanisław Chojnacki
 
Stanisław Chojnacki
Borki 21
63 247.92.45

Michał Bąkowski
Stanisław Dąbrowski
Janusz Gruberski
Sławomir Cieślak
Wiesław Grabowski

 
 
Henryk Dopierała
665.384.087

Jan Piguła
Kazimierz Kozłowski
Lesław Mikołajczyk
Agnieszka Florkowska
Lidia Nowak

Wacława Kubsik
 
 
Wacława Kubsik
Ksawerów 2
63 247.00.32

Krzysztof Chatłas
Tomasz Chmielewski
Grzegorz Jaworski
Henryk Kowalski

Janusz Cichocki

Janusz Cichocki
Drążek 36
695.924.408

Bożena Adamczyk
Arleta Jankowska
Marek Maciejewski

Marian Wieczorek
 
Marian Wieczorek
Grąblin 48
63 248.01.49

Henryk Dybała
Grzegorz Kantarowski
Maria Kordyl
Marek Pietrzykowski
Tadeusz Walczak

Wiesława Krawiec
 
Wiesława Krawiec
Helenów Drugi 13a
63 270.74.14
 

Elżbieta Bryl
Bożena Kozłowska
Elżbieta Kurzydłowska
Marian Lizik
Henryk Sarna

Kazimierz Szczepaniak
 
Kazimierz Szczepaniak
Helenów Pierwszy 32
63 270.78.37

Andżelika Kamińska
Elżbieta Leszczak
Franciszek Wadelski
Wiesław Markowski
Andrzej Rusin

Jerzy Smolarek
 
Jerzy Smolarek
Izabelin 36
63 247.08.29

Marek Kantarowski
Aleksander Kejza
Mariusz Smolarek

Iwona Kozłowska
 
Iwona Kozłowska
Jabłków 14
63 247.06.17
 

Zygmunt Adamczyk
Anna Tycz
Chelińska Beata
Wojciech Rusin

Stanisław Walczak
 
Stanisław Walczak
Konstantynów 4
63 247.94.44

Agnieszka Rusin
Grażyna Tęgos
Wioletta Tylkowska

Halina Rogowska
 
Halina Rogowska
Kramsk ul. Słoneczna 18
63 247.01.36
 

Mirosława Chelińska
Sabina Augustyniak
Eugeniusz Budziński
Józef Wróbel
Agnieszka Nawrocka
Michał Nowicki

Maria Mikorska
 
Maria Mikorska
Kramsk-Łazy 29
63 247.03.75

Zygmunt Starosta
Karolina Rusin
Andrzej Dębiński
Daniel Wróbel

Halina Szymczak
 
 
Halina Szymczak
Kramsk-Łęgi 9
63 247.06.58

Feliks Bąk
Zenon Skoczylas
Tomasz Starosta
Wanda Derda

Irena Frochlich
 
Irena Frochlich
Kramsk-Pole 12
63 247.03.34

Piotr Hodlik
Irena Goińska
Romuald Kubsik
Agnieszka Rusin
Małgorzata Pacholska
Piotr Krenc

Renata Kowalska

Połatyńska Małgorzata
Jolanta Raźna
Andrzej Jóźwiakowski

Bogumił Leszczak
 
Bogumił Leszczak
Górka 1a
63 247.03.71
 

Piotr Kubicki
Lesław Bąk
Piotr Kubicki
Jarosław Szymczak

Tadeusz Żabierek
 
Tadeusz Żabierek
Osowce 18
63 247.04.37

Marek Szabelski
Józef Lazarek
Izabela Dąbrowska
Andrzej Koźlarek
Teresa Pieszak
Mariola Siarkowska

Jerzy Modelski
 
 
Jerzy Modelski
Patrzyków 32
63 247.99.01

Roman Adamczyk
Ryszard Szulc
Czesław Kamiński
Ryszard Małas
Bożena Marszewska

Anna Konwerska
 
Anna Konwerska
Pąchów 11
605.085.466

Stanisława Chojnacka
Kamil Baranowski
Hanna Górczewska

Aneta Plecka
 
Aneta Plecka
Podgór 35
607.643.976
anetaplecka@wp.pl

Ewa Marczak
Ewa Przybysz
Renata Wiktorska
Jerzy Kwiręg

Beata Grochowska
 
Beata Grochowska
Rudzica-Kolonia 24
63 247.97.66
 

Jadwiga Budkiewicz
Elżbieta Gabrych
Tomasz Pecelerowicz
Jan Śledź
Władysław Śledź

Mirosław Borkowski
 
Mirosław Borkowski
Rysiny 2
63 248.05.50
 

Stanisław Grzelak
Lesław Matela

Maria Adamczyk
 
Maria Adamczyk
Święciec 21
691.076.330

Roman Antecki
Roman Piguła
Andrzej Gwóźdź
Dorota Wojtkowiak

Agata Kołodziejczak
 
Agata Kołodziejczak
 Święte 53
63 247.05.68
aga330@poczta.onet.eu

Anna Juszczak
Telimena Rybicka
Wiesława Jaworska
Andrzej Szczepański

Arleta Buciak
 
Arleta Buciak
Wielany 21
63 247.07.85
 

Krystyna Przybysz
Paweł Piguła
Jadwiga Szafrańska
Magdalena Domańska

Marianna Robak
 
Marianna Robak
Wola Podłężna
ul. Centralna 25
63 247.95.44

Renata Olszewska
Antoni Sobczak
Anna Białecka

 
Zenon Nowak
Wacławów 24
604.959.133
zenon.nowak@acnowak.pl
 

Józef Gajda
Robert Dąbrowski
Piotr Wałowski
Ireneusz Łukaszewski
Beata Pawlak

* W przypadku zmiany danych adresowych bądź numerów telefonów prosimy o informację na adres michalak@gminakramsk.pl bądź telefonicznie 502.65.00.15. Aktualizacja danych: 24.02.2019

 
Nieodpłatnie i bez zgody można rozpowszechniać wizerunek "osoby publicznej", jeśli wizerunek został utrwalony w związku z pełnieniem przez tę osobę jej roli publicznej (art. 81 ust. 2 pkt 1 pr.aut.).

Ustawowe zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęć twarzy osoby publicznej nie stoi w sprzeczności z zasadą ochrony dóbr osobistych, do których zalicza się m.in. właśnie wizerunek (art. 23 kc).