Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"
62-511 Kramsk, ul. Kurpińskiego 6
tel./fax 63.245.18.58
prezes: Jarosław Felczyński
 
 
 
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji
62-511 Kramsk, ul. Rynek 4a
tel. 725.432.345

prezes: Roman Rusin
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Kramsku działa od 8 marca 2005 roku. Do komitetu założycielskiego zostali wytypowani przez członków Zebrania Założycielskiego: Józef Karmowski, Małgorzata Balcerczak i Stanisław Kamocki. Stowarzyszenie liczy 30 członków, którzy realizują cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia. Należą do nich m.in.:
- organizowanie i tworzenie dogodnych warunków do upowszechniania kultury fizycznej
- propagowanie sportu i aktywności ruchowej wśród społeczeństwa,
- organizowanie zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych,
- organizowanie różnych sekcji sportowych i szkolenia sportowego.

Stowarzyszenie obejmuje kilka sekcji:
- sport szkolny,
- piłka nożna,
- kolarstwo
- karate,
- sporty masowe.

SSiR włącza się również w imprezy rekreacyjne i sportowe organizowane przez inne podmioty (Ruszenie Powiatu), oraz ich organizację (Bieg Pokoleń w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka).
 
 
 
Stowarzyszenie
62-511 Kramsk
tel./fax 63 246.76.08
przewodniczący: Anna Daszkiewicz
 
 
 
Stowarzyszenie Edukacyjne
"Jesteśmy razem"
62-511 Kramsk, Święciec 52a
tel. 63. 270.79.22
 
prezes: Jarosław Gotowała
 
konto: 41 8530 0000 0001 2501 2000 0010
 
 
 
Stowarzyszenie Edukacyjne
62-511 Kramsk, Bilczew 2
tel. 63 247.00.19

prezes: Mariusz Banasiak
 
 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI
Wacławów 24, 62-511 Kramsk
tel. 604.959.133
 
prezes: Zenon Nowak
 
 
Spółdzielnia Socjalna
62-511 Kramsk, ul. Konińska 20 (budynek gimnazjum)
tel. 504.934.039
email: spoldzielniasocjalna_kramsk@interia.pl
 
prezes: Halina Wójcik

 

 
ul. Kościelna 3
 
prezes: Przemysław Parucki
Więcej »
 

Klub Seniora

Klub Seniora
62-511 Kramsk, ul. Konińska 18 ( Szkoła Podstawowa)
 
kierownik: Halina Rogowska
tel. 781541444
 
Klub Seniora w Kramsku działa od 6 października 2006 roku. Został założony przez Halinę Rogowską i liczy obecnie około 30 osób. Swoją działalnością wypełnia treść hasła „Zróbmy coś, aby pokazać swoje pasje”. Klub skupia osoby, które haftują oraz szydełkują. Prace te prezentowane są na imprezach gminnych oraz powiatowych, m.in. na „Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego”oraz „Pikniku Sołtysów”w Sompolnie. Klubowiczki, oprócz wyrobów rękodzieła ludowego prezentują swoje talenty kulinarne: potrawy tradycyjne oraz regionalne.
W latach 2011 i 2012 Klub Seniora przygotował stoisko gminy Kramsk na „Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego” zdobywając najwyższą nagrodę. Panie z Klubu Seniora ze swoimi wyrobami uczestniczą również w corocznej edycji imprezy organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki pod nazwą „W stronę tradycji”, na której prezentują szopki bożonarodzeniowe oraz anioły, które są malowane, haftowane lub szydełkowane. Dzięki działalności Klubu Seniora ożywione są tradycje regionu konińskiego. W bieżącym roku, już po raz piąty, Klub Seniora aktywnie uczestniczył w przygotowaniu „Kramskiego Wybijania Żuru”, na którym prezentowany jest dorobek artystyczny gminnych animatorów kultury. Wspólnie z oddziałem PTTK w Koninie organizował w roku 2011 „Dzień Kartofla” oraz gościł, w bieżącym roku, z inicjatywy Starostwa Powiatowego, grupę seniorów z Estonii.
Działalność Klubu Seniora przyczynia się do integracji i aktywizacji różnych środowisk w gminie i powiecie oraz służy rozwojowi powiatu konińskiego.
 
Więcej »
 
 

  Koło
 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
62-511 Kramsk, ul. Chopina 12
prezes: Stanisława Walczak
tel. 63.247.00.04
 
 dyżury: środa po 10 każdego miesiąca od godz. 9°° - 13°°

Więcej »

 
Koło Łowieckie nr 23 „Knieja" w Koninie
62-563 Licheń Stary, Grąblin 2, tel. 63.248.01.50
 
prezes - Wojciech Konat
Historia istnienia Koła Łowieckiego „Knieje" sięga roku 1964.
Obecnie koło zrzesza ok. 70 członków. Od kilku lat koło łowieckie zajmuje się dokarmianiem zwierząt .W latach 1972 -1990 podstawą egzystencji koła były głównie polowania dewizowe. Poprzez biura polowań dewizowych sprzedawane były: sarny, rogacze, dziki, kuropatwy. Polowania te jednak doprowadzały do zubożania zwierzostanu. Dlatego od połowy lat 80 stopniowo ograniczano sprzedaż zwierzyny dla celów polowań dewizowych. Koło prowadzi racjonalną gospodarkę terenami leśnymi i innymi podległymi. Posiada na swoim stanie urządzenia łowieckie niezbędne do dokarmiania zwierzyny, lizawki, ambony, paśniki, drabiny. Regularnie prowadzi odstrzał zwierzyny zgodnie z terminami łowieckimi.
 
 

Koło Łowieckie nr 17 „Orion"w Kramsku
62-511 Kramsk, Nowy Czarków 13, tel. 63.247.98.31

prezes - Bogumił Rybicki
Koło Łowieckie nr 17 Orion powstało w roku 1957 z podziału Koła łowieckiego nr 50 Cyranka w Gosławicach. Aktualne obwody łowieckie o numerach 265 i 266 to powierzchnia ok. 900 ha pól i 1000 ha lasów w gminie Kramsk. Do lat 70 dzierżawione obwody łowieckie obfitowały w bardzo duże ilości dzikich kaczek i gęsi. Do lat 80 łowiska zasobne były również w zające i kuropatwy. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzona racjonalnie gospodarka łowiecka przyczyniła się do zwiększenia liczebności zwierzyny drobnej. W celu zwiększenia ilości tej zwierzyny Koło od kilku lat zasila łowiska bażantem i kuropatwą, zajmuje się dokarmianiem zwierzyny wykładając każdego roku kilkanaście ton karmy. Posiada na stanie urządzenia łowieckie niezbędne do dokarmiania, obserwacji i pozyskania zwierzyny. Obecnie w Kole jest 41 członków i 5 kandydatów.

Więcej »

01. "ORION" ma już 55 lat!
 
 

Polski Związek Pszczelarski
62-511 Kramsk, tel. 63.247.02.62
 
prezes - Władysław Lewandowski
 
Obecnie do Koła należy 12 członków. Koło powstało w roku 1973. Pierwszym prezesem był Ryszard Laskowski z Kramska. Zrzeszone jest w Regionalnym Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, do którego należą Koła Pszczelarzy z powiatów: Konin, Koło, Turek, Słupca. Członkowie Koła Pszczelarskiego zajmują się: handlem miodem, dotacjami do hodowli pszczół, zakupem i rozprowadzaniem matek pszczelich, zwalczaniem chorób pszczół. Na każdym zebraniu wymieniają się spostrzeżeniami, doświadczeniami zdobytymi podczas hodowli pszczół. Liczba rodzin pszczelich w posiadaniu członków wynosi 308. Szacunkowa liczba pasiek pszczelarzy nie zrzeszonych to 8. Szacunkowa liczba rodzin pszczelich w posiadaniu pszczelarzy nie zrzeszonych to 60. Liczba pasiek członków zrzeszonych w Kole - 12. Liczba rodzin pszczelich w posiadaniu pszczelarzy to około 90. Średnia produkcja miodu uzyskana przez pszczelarzy wynosi ok. 5 ton rocznie, wosku 0,4 tony, średnio miodu z ula uzyskuje się ok. 16 kg. Pasieki oraz rodziny pszczele w posiadaniu pszczelarzy są ubezpieczone . Członkowie Koła dokładają wszelkich starań do tego aby utrzymać swoje pasieki oraz zrzeszać nowych członków, w celu powiększania liczebności Koła.
 
Więcej »
 
01. Obchody 40-lecia koła - lipiec 2011 r. | 02. Album foto z obchodów 40-lecia koła
 
 
 
Polski Związek Wędkarski Koło nr 54 Kramsk
62-511 Kramsk, Winnica, tel. 63.247.94.95
 
prezes - Henryk Przybysz
 

Koło wędkarskie w Kramsku powstało w 1980 r, swoją działalności rozpoczynało zrzeszając 30 członków. Obecnie do Koła należy 120 członków. Nowa kadencja zarządu Koła została uchwalona 30 stycznia 2009 r. na okres 4 lat. Zarząd Koła to: prezes - Henryk Przybysz, zastępca prezesa - Włodzimierz Woźniak, sekretarz - Józef Biernat.
W skład zarządu wchodzi również 2 członków koła i 3 osobowa komisja rewizyjna. W kole działa sekcja sportowa składająca się z 25 członków, którzy regularnie uczestniczą w zawodach wędkarskich organizowanych przez Zarząd Okręgowy w Koninie oraz wszystkich możliwych spotkaniach sportowych związanych z wędkarstwem. Zgodnie ze statutem koła zadania, jakie wchodzą w ich działalność to:
- współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi,
- współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody,
- zwalczania kłusowania rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym,
- współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie ochron ginących gatunków ryb i ich restytucji,
- nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej,
- prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową,
- prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji,
- upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich,
- organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych,
- edukację wędkarską i turystyczną,
- podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku.