regulamin | pracownicy | USC

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1. Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego na podstawie ustawy
    z dnia  29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 
    poz. 1688).
2. Prowadzenie spraw wydawania dowodów osobistych
3. Prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej
4. Przyjmowanie i rejestrowanie, przez kierownika , ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

Urząd Stanu Cywilnego jest organizatorem corocznych imprez z okazji kolejnych jubileuszy pożycia par małżeńskich mieszkających na terenie naszej gminy. Ostatnio takie spotkania odbywają się.w Świetlicy Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie.

01. Jubileusz pożycia - Milin 2011

02. Jubileusz pożycia - Milin 2012

03. Jubileusz pożycia - Kramsk 2013

04. Jubileusz pożycia - Kramsk 2014