terminarz wypłat | napisz do nas | pobierz

 

 

  AM - 13.06.2019. Źródło - Barbara Rymarowicz


 

  AM - 13.06.2019. Źródło - Barbara Rymarowicz


Od 1 sierpnia 2017 r. zmiana zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz 500+. Więcej

   AM - 31.07.2017. Źródło - Barbara Rymarowicz


Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko. Czytaj: Rodzina 500+ | Informator 500+

AM - 29.02.2016. Źródło - Barbara Rymarowicz


 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE –

NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r.

AM - 31.12.2016. Źródło - Barbara Rymarowicz


W dniu 8 stycznia 2015 roku dział świadczenia rodzinne będzie nieczynny z powodu wyjazdu na naradę.

AM - 19.12.2015. Źródło - Barbara Rymarowicz


Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku dla opiekunów.

AM - 06.05.2015. Źródło - Barbara Rymarowicz


Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

AM - 16.01.2014. Źródło - Barbara Rymarowicz


W dniu 08 kwietnia 2013 r. dział świadczenia rodzinne będzie nieczynny z powodu wyjazdu na naradę.

AM - 03.04.2013. Źródło - Barbara Rymarowicz


Wójt Gminy Kramsk i n f o r m u j e, iż wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 należy składać w terminie od dnia 01 września do 31 października 2012 roku w Urzędzie Gminy pokój nr 11 w godz. od 7.30 do 15.30. Czytaj więcej

AM - 08.08.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz


Dnia 20 czerwca 2012 roku dział świadczenia rodzinne będzie nieczynny z powodu wyjazdu na naradę.

AM - 13.06.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

AM - 23.05.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz


Informujemy, że w dniu 21 maja 2012 dział świadczeń rodzinnych będzie nieczynny w godzinach od 9ºº do 12ºº

AM - 18.05.2012. Źródło - Barbara Rymarowicz


I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Kramsk i n f o r m u j e, że świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z tytułu opieki nad osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w kwocie 520,00 zł miesięcznie nie podlegają opodatkowaniu. W związku z powyższym nie należy się z nich rozliczać w Urzędzie Skarbowym.

Z up. Wójta
Inspektor d.s.świadczeń rodzinnych
Barbara Rymarowicz

AM - 17.02.12